Koti Tutkimus Hoitomuodot

Hoitomuodot

Diabetesliitto selvittää pumppuhoidon ja sensoroinnin tilaa 

Diabetesliitto selvitti pumppuhoidon ja sensoroinnin tilaa suomessa. Kyselyn mukaan molempiin olisi enemmän kiinnostusta kuin mitä terveydenhuolto on pystynyt tarjoamaan.

Kunnianhimoinen kantasoluhanke

Kantasolututkimuksen professori Timo Otonkosken tutkimusryhmä kehittää sairausmekanismien kokeellisia malleja. Niiden avulla voidaan oppia ymmärtämään haiman beetasolujen tuhoutumiseen johtavia tapahtumasarjoja ja kehittää diabetekseen uusia lääkehoitoja.

Liian hyvä lääkkeeksi

Lääketutkimuksista julkaistaan vain osa. Tutkittavan lääkkeen kannalta suotuisat tulokset tulevat todennäköisemmin julkaistuiksi kuin epäedulliset. Lääkkeen vaikutuksista ja turvallisuudesta voi näin syntyä liian optimistinen kuva.

Keinohaima keventäisi kuormitusta

Moni ykköstyypin diabeetikko haaveilee laitteesta, joka vapauttaisi verensokerin mittaamisesta, hiilihydraattien laskemisesta ja insuliiniannosten arvioimisesta. Ensimmäiset keinohaimat ovat olleet testikäytössä, mutta niiden toimintavarmuudessa on vielä paljon kehitettävää. Professori Jorma Lahtela suhtautuu toiveikkaasti keinohaimojen kehitykseen, mutta hän uskoo, että menee vielä muutama vuosi ennen kuin ne ovat yleisessä käytössä.