Koti Blogi

Stort behov av fler diabetesskötare

Av Mari Vehmanen • På många ställen har antalet diabetesskötare dragits ner, i synnerhet inom primärvården. Sanningen är dock att det finns ett växande behov...

Är din medicin beroendeframkallande?

Av Irma Heiskanen-Haarala • Läkemedelsberoende i samband med lugnande medel och insomningspreparat är en svår fråga för både patienten och läkaren.  Behandlingsrekommendationerna varnar för fortlöpande användning...

Utmattningssyndrom och livsstilsförändring

Av Hanna Vilo • Utmattning är ett varningssystem i kroppen som signalerar att de psykiska och fysiska resurserna håller på att sina. Återhämtningen börjar med...

Ryggvärken är som bortblåst!

Av Tuija Manneri • Ryggbesvär kan förebyggas och behandlas med fysisk aktivitet utan att man behöver träna häcken av sig. A och O är att...

När levern drabbas

Av Essi Kähkönen • Leversjukdomar kan vara latenta länge utan att ge symtom och laboratorieprover säger inte alltid hela sanningen om levern. Det bästa sättet...

Tips för kvinnors intimhälsa

Av Tuija Manneri • Diabetes påverkar kvinnans sexualitet ända från tonåren till tiden efter klimakteriet. God blodsockerbalans förebygger inflammationer och befriar kvinnan från många andra...

Hjälp vid erektionsstörningar

Av Tiina Suomalainen • När blodcirkulationen inte längre fungerar på rätt sätt kan det uppstå erektionsproblem. Lyckligtvis finns det många typer av behandling, både med...

Fetmaforskaren Kirsi Pietiläinen: Övervikt är inget eget val

Av Pirita Salomaa • En gång fet, alltid fet? Banbrytande fetmaforskning i Finland går på djupet med orsakerna till och följderna av övervikt och söker...

Biobanker är en skattkammare för forskarna

Av Mari Vehmanen • Har du tänkt på att donera blodprov eller andra prov till en biobank? Det är ett utmärkt sätt att främja medicinsk...

Lägre blodtryck med motion

Av Tuija Manneri • Regelbunden motion kan förbättra förhöjt blodtryck så mycket att blodtryckssänkande medicinering kan reduceras eller inte alls behöver sättas in.  En halvtimmes promenad...

Tänk på beröring

Av Hanna Vilo • Beröring är ett inbyggt sätt i människan att etablera kontakt med andra. Behaglig beröring skapar trygghet och förtroende för andra människor....

Med fullgod livsbalans som mål 

Av Sari Savela • Satu Lähteenkorva, psykolog och utbildare, vill uppmuntra alla människor att lära känna och tycka om sig själva. Människor som känner sig...

Hjärnstillestånd ute i trafiken 

Av Tuija Manneri • Jyrki Seppänen drabbades av en allvarlig hypoglykemi när han körde bil, och fick böter för äventyrande av trafiken. Nu inväntar han...

Vardagens val påverkar nu och i framtiden

Av Mari Vehmanen • Våra egna dagliga handlingar har stor inverkan på tillståndet i miljön och mångfalden i naturen. Miljön mår dåligt och det försämrar...

Från asfaltvägar ut i naturen

Av Tuija Manneri • Vi behöver alla ha kontakt med naturen. Skogar, åkrar och vattendrag berikar människans mikrobiom och det stärker kroppens immunsystem och skyddar...

Gå dig i form

Av Tuija Manneri • För att fysisk aktivitet ska bli en vana måste aktiviteten vara lätt och enkel. Promenader är precis den typen av aktivitet...

Bra för knoppen att sticka och snickra

Av Tiina Suomalainen • Det är lugnande och uppfriskande att göra något med händerna. Det är också bra för minnet och kan tjäna som tröst....

Ibland känns det ångestfyllt, men för det mesta är jag glad

Av Sari Koski • Ett stort spektrum av känslor kom fram i svaren på Diabetesförbundets enkät om corona. Den bevarades i mars-april av personer med...

Ljusa utsikter för behandling av retinopati

Av Irma Heiskanen-Haarala • Regelbundna kontroller av ögonbottnarna avslöjar begynnande förändringar. Många med diabetes är fortfarande rädda för att drabbas av synnedsättning, även om nästan varje...

Påverkas hälsan av personligheten?

Av Tiina Suomalainen • Samvetsgranna människor är friskare än andra. Känslomässig obalans förutspår i sin tur psykisk ohälsa. Vi föds med våra personlighetsdrag och de...

Diabetes ökar skuldkänslorna i barnfamiljer

Av Johanna Häme-Sahinoja • När ett barn insjuknar i diabetes ingår skuldkänslor så gott som alltid i bilden under den första chockfasen. – Alla föräldrar kämpar...