Koti Blogi

Syrebrist i benen ger inte alltid kraftiga symtom

Av Pirita Salomaa • Benartärsjukdom är en artärsjukdom som täpper till artärerna i benen. Den smyger sig långsamt på. Sjukdomen kan göra sig påmind som...

Diabetes ökar risken för många andra sjukdomar

Av Tiina Suomalainen • Diabetes är en sjukdom som drabbar hela kroppen. Ett problem leder lätt till ett annat – och ett tredje. Högt blodsocker...

Njursjukdom kan förebyggas och stoppas

Av Tuija Manneri • Vid typ 2-diabetes uppträder de första tecknen på njursjukdom ofta redan vid diagnostidpunkten, men skador på njurarna kan stoppas. Sjukdomen kan...

Gör en ärlig bedömning av din alkoholkonsumtion

Av Mari Vehmanen • Även måttligt alkoholbruk kan påverka den fysiska och psykiska hälsan på många sätt. Du kan testa din egen situation genom att...

Rörelse är ett undermedel och kostar ingenting

Av Laura Savolainen • Vi skulle alla må bättre om vi rörde oss tillräckligt mycket. Men vi kan inte motionera på kommando eftersom vi inte...

Ljus i sinnet, mer kvalitet i sömnen

Av Virpi Järvinen • Tankar, rädslor och bekymmer stimulerar sinnet och ett uppskruvat tillstånd håller dig vaken. Det går att uppnå psykiskt lugn också när...

Vem får vård i Finland?

Av Mervi Lyytinen • Får du exakt den vård du behöver – vid rätt tidpunkt och oavsett var du bor eller hur förmögen du är?...

Bättre blodsockerbalans med moderna pumpar

Av Tiina Suomalainen • Diabetesläkaren Anna-Kaisa Tuomaala hoppas att fler och fler personer med typ 1-diabetes ska använda insulinpump, särskilt en modern självstyrande pump, eftersom...

Regelbundna måltider motverkar hetsätning

Av Krista Korpela-Kosonen • Ju mer du begränsar vad du äter, desto större är sannolikheten att du börjar hetsäta. Dieter hjälper inte vid hetsätning. I...

Rör dig för bättre hälsa

Av Tuija Manneri • Övervikt kan ibland göra det svårt att motionera. Därför är det viktigt att hitta ett sätt att röra sig som känns...

Vem får gikt?

Av Essi Kähkönen • Gikt är en sjukdom som tyvärr mycket ofta uppträder tillsammans med typ 2-diabetes. Men med hälsosam livsstil går det vanligen att...

Maten ligger kvar i magsäcken

Av Tuija Manneri • Magbesvär eller problem med blodsockerbalansen kan ibland ha samband med en funktionell störning i magsäcken som kallas diabetesgastropares. Sjukdomen beror på...

Kan man bli av med typ 2-diabetes genom att banta?

Av Pirkko Tuominen • Överdrivet stort energiintag och fysisk inaktivitet kan orsaka typ 2-diabetes, men går det att mota sjukdomen i grind med livsstilsförändringar? Enligt...

Hudens bakterieflora bekämpar sjukdomsalstrare

Av Tuija Siljamäki • Hudens eget naturliga mikrobiom gör att huden mår bra. Höga blodsockernivåer kan emellertid underminera hudens immunförsvar. Det är således bra för...

Vardagsmat till överkomligt pris

Av Krista Korpela-Kosonen • Nu när matpriserna stiger är planering till stor hjälp för att få kontroll över kostnaderna. Den gamla hederliga tallriksmodellen är en...

God blodsockerbalans minskar riskerna vid kirurgisk behandling

Av Esa Tuominen • Diabetiker behöver inte vara rädda för att genomgå en operation. Diabetes i sig gör inte operationen svårare eller mer komplicerad. Däremot...

Ett liv – många sjukdomar

Av Irma Heiskanen-Haarala • Nästan alla med typ 2-diabetes är multisjuka. Det betyder att en person har minst två kroniska sjukdomar alternativt två faktorer som...

Det går att leva ett gott liv med sorg

Av Hanna Vilo • Sorgforskaren Mari Pulkkinen vill ifrågasätta tanken om att sorg är en process som man måste gå igenom. Förlusten av en person,...

Kräv god vård vid typ 2-diabetes

Av Eija Rautavuori • ”Jag har inte fått tid till vare sig diabetesskötaren eller läkaren. Senast jag hade en tid var för ungefär tre år...

Årliga kontroller – viktig punkt på checklistan för fotvård 

Av Jaana Huhtanen och Mervi Lyytinen  • Dina fötter behöver särskild uppmärksamhet eftersom du har diabetes. Årliga kontroller ger närmare information om hur fötterna mår. Alla...

Digital vård

Av Tiina Suomalainen • Det behövs fler digitala lösningar och tjänster på distans inom diabetesvården eftersom resurserna inte kommer att räcka till i framtiden. Den...