Senaste artiklar

Av Mari Vehmanen • I Finland är hälso- och sjukvården inte rättvist fördelad mellan alla. De som har det sämre ställt blir utan både företagshälsovård...

Av Katja Holopainen • Vår arvsmassa påverkar vår disposition för att insjukna i diabetes, men den avgör inte vår framtid. – Så gott som ingen är...

Av Tuija Manneri • En låggradig inflammation i kroppen gör inget väsen av sig, men den kan vara en kraft med tråkiga konsekvenser för hälsan....

Av Timo Elo • Diabetes ökar risken för depression och depression ökar risken för diabetes. Sjukdomarna uppträder ofta sida vid sida, men många gånger upptäcks...

Av Pirjo Silveri • Får man bara smärtlindring i livets slutskede, men inget insulin? Den frågan har många diabetiker, deras närstående och vårdpersonal ställt sig....

Av Krista Korpela-Kosonen • Medierna ropar allt emellanåt ut att något enskilt födoämne skyddar mot cancer, förebygger hjärtsjukdomar, hjälper mot viktuppgång, dämpar blodsockerstegring och mycket...

Av Janne Ora • Kommunerna har varierande praxis för hur de screenar förändringar i ögonbottnar hos diabetiker. A och O är att informationen förmedlas utan...

Av Tuija Manneri • Håll fast vid din sexualitet också när samlivet förändras till följd av ålder och sjukdom. Ömma tankar, kärleksfulla ord och beröring...

Av Elina Viitanen • Det nya diabetescentrumet i Seinäjoki fokuserar på patientperspektivet. Den bärande principen är att ge personer med diabetes optimalt stöd för mer...

Av Mari Vehmanen • Diabetes är närvarande i alla viktiga faser av en kvinnas liv: i puberteten, under moderskapet och i klimakteriet. I nya livssituationer...

Av Susanne Hiltunen • Det har kommit ut två nya läkemedel mot erektionsstörningar på den finländska marknaden och bådadera lämpar sig för män med diabetes....

Av Krista Korpela-Kosonen • Regelbundna matvanor är bra för hälsan och orken i många hänseenden. Vid diabetes är en regelbunden måltidsordning till fördel för blodsockret...

Av Irma Heiskanen-Haarala • Artärsjukdomar är kopplade till demenssjukdomar och minnesstörningar. I hög ålder samverkar ofta Alzheimers sjukdom och kärlförändringar. En del forskare brukar kalla Alzheimers...

Av Janne Ora • Vårdreformen är ett oskrivet blad vad gäller diabetesvården. Det är så den pågående omstruktureringen av social- och hälsovården kan sammanfattas i...

Av Krista Korpela-Kosonen • Får du i dig tillräckligt med fibrer? Det kan vara bra att tänka på fiberintaget eftersom fiberrik kost har många hälsofördelar....

Av Taisto Inervo • Jag heter Taisto Inervo och jag blev 75 år i november i fjol. För fyrtio år sedan fick jag diabetes. Det...

Av Anneli Jylhä, diabetesskötare, Diabetesförbundet • Redan några dagar innan ett diabetesbarn drabbas av sjukdom kan man se att blodsockervärdena ligger högre än vanligt. Senast...

Av Eeva Mehto • Långa arbetsdagar som ofta sträckte sig in på natten, ständig jäkt och långvarig arbetsrelaterad stress. Det var det som blev ödesdigert...

Av Susanne Hiltunen • Diabetiker gör gott i att lyssna när de får tips om munhygien av sin tandläkare. Det är nämligen ingen småpetighet från...

Av Mari Vehmanen • Utbildningen av diabetesteamen har setts över, och resultatet av den nya utbildningen är att samarbetet och dialogen i diabetesvården förbättrats. Resultaten...

Av Tiina Suomalainen • Man kan njuta av maten utan att ha dåligt samvete. Det går bra om man äter regelbundet och varierat, inte är...