Senaste artiklar

Av Mari Vehmanen • Numera förekommer det ofta på diabetesmottagningen att läkare och patient diskuterar vilken medicinering patienten har råd med, berättar diabetesläkaren Atte Vadén....

Av Eeva Mehto • Sångaren och artisten Danny, också kallad Iso D, har haft diabetes i drygt 25 år. Han mäter blodsockret varje dag, följer...

Av Mats Fors • Året var 1994 och månaden var januari. Jag var 13 år, älskade fotboll och hade strax innan tränat. Strax därpå satte...

Av Minna Kinnari • Fiasp är ett direktverkande insulin som kom ut på marknaden i fjol. Det kan användas av både de som har flerdosbehandling...

Av Tuija Manneri • Det kommer hela tiden till ny kunskap om sambandet mellan tarmkanalen och diabetes. Samtidigt får vi veta mer om hur vi...

Av Irma Heiskanen-Haarala • Det är individuellt hur vi upplever och reglerar negativ stress. Personligheten är i hög grad avgörande. Hos stresskänsliga människor växer belastningen...

Av Krista Korpela-Kosonen • Återkommande mag- och tarmproblem kan underlättas med rätt matval. Tre av fyra med magproblem får vanligen hjälp av skräddarsydda matvanor. Stresshantering...

Av Riitta Ahonen • Typ 1-diabetes måste tas hand om också på arbetstid. Enligt en finländsk befolkningsstudie upplever många att det är stressande att kombinera...

Av Tuija Manneri • En del tablettbehandlade typ 2-diabetiker kommer inte längre att få blodsockermätare eller lika många teststickor som förr. Vad betyder det och...

Av Tiina Suomalainen • Lorenzo Sandini, specialist i invärtes medicin och endokrinologi och bosatt i Villmanstrand, tror på att vanliga människor kan vara innovativa och...

Av Irma Heiskanen-Haarla • Det kommer ut nya diabetesläkemedel på marknaden som ger verktyg för individuella lösningar och nya metoder för att använda läkemedel i...

Av Mari Vehmanen • I stället för två diabetestyper behöver vi en indelning med minst fem diabetestyper, anser professor Leif Groop. Han menar att den...

Av Mari Vehmanen • I Finland är hälso- och sjukvården inte rättvist fördelad mellan alla. De som har det sämre ställt blir utan både företagshälsovård...

Av Katja Holopainen • Vår arvsmassa påverkar vår disposition för att insjukna i diabetes, men den avgör inte vår framtid. – Så gott som ingen är...

Av Tuija Manneri • En låggradig inflammation i kroppen gör inget väsen av sig, men den kan vara en kraft med tråkiga konsekvenser för hälsan....

Av Timo Elo • Diabetes ökar risken för depression och depression ökar risken för diabetes. Sjukdomarna uppträder ofta sida vid sida, men många gånger upptäcks...

Av Pirjo Silveri • Får man bara smärtlindring i livets slutskede, men inget insulin? Den frågan har många diabetiker, deras närstående och vårdpersonal ställt sig....

Av Krista Korpela-Kosonen • Medierna ropar allt emellanåt ut att något enskilt födoämne skyddar mot cancer, förebygger hjärtsjukdomar, hjälper mot viktuppgång, dämpar blodsockerstegring och mycket...

Av Janne Ora • Kommunerna har varierande praxis för hur de screenar förändringar i ögonbottnar hos diabetiker. A och O är att informationen förmedlas utan...

Av Tuija Manneri • Håll fast vid din sexualitet också när samlivet förändras till följd av ålder och sjukdom. Ömma tankar, kärleksfulla ord och beröring...

Av Elina Viitanen • Det nya diabetescentrumet i Seinäjoki fokuserar på patientperspektivet. Den bärande principen är att ge personer med diabetes optimalt stöd för mer...