Diabeteksesta tarvitaan lisää tutkittua tietoa 

Riikka NurmiTutkimus on tuottanut paljon tietoa diabeteksen kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä ja mekanismeista. Tarvitsemme kuitenkin lisää tietoa, sillä täydellinen ymmärrys diabeteksen syntyyn vaikuttavista tekijöistä on vielä saavuttamatta.

Diabeteksen kehittymisen taustalla ovat nykytiedon perusteella muun muassa geneettiset, ympäristölliset ja elämäntapatekijät sekä niiden välinen monimutkainen vuorovaikutus.

Tyypin 1 diabetes johtuu autoimmuunireaktiosta. Tyypin 2 diabeteksen kehittyminen puolestaan liitetään insuliiniresistenssiin. Geneettiset tekijät eli perimämme vaikuttaa taustalla, mutta myös ympäristötekijöillä, kuten virusinfektioilla, lihavuudella, vähäisellä liikunnalla ja epäterveellisillä ruokailutottumuksilla on rooli taudin puhkeamisessa.

Diabeteksen ymmärtäminen ja sen hoidot ovat kehittyneet harppauksilla viimeisten vuosikymmenien aikana. Merkittävä edistysaskel tapahtui 1800-luvulla, kun tunnistettiin haiman rooli diabeteksessa. Vuonna 1869 haimasta löydettiin saarekkeita, jotka myöhemmin nimettiin Langerhansin saarekkeiksi, ja 1890-luvulla niiden havaittiin erittävän insuliinia.

Diabeteksen hoito mullistui insuliinin keksimisen myötä vuonna 1921, kun lääkärit onnistuivat eristämään insuliinia ja osoittivat sen alentavan tehokkaasti verensokeria. Insuliinihoidon kehittäminen on edelleen yksi tärkeimmistä läpimurroista diabeteksen hoidossa.

Myös Suomessa on tehty useita kiinnostavia diabetesta koskevia tutkimuksia: esimerkiksi tyypin 1 diabeteksen ennustamista ja ehkäisemistä tutkiva DIPP-tutkimus ja laaja FINNDIANE-hanke sekä tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimus DPS. Yksi kiinnostavista nykytutkimuksista on Finngenious, joka on keskittynyt ymmärtämään geneettisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat sairauksien kehittymiseen. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa uusia geneettisiä riskitekijöitä, jotka voivat altistaa yksilön muun muassa diabetekselle.

Diabeteksen hallinnassa modernilla terveysteknologialla on kasvava merkitys. Uudet innovaatiot ja tuotekehitys nojaavat vahvasti tieteelliseen tietoon. Verensokerin seuranta ja insuliinipumput ovat kehittyneet merkittävästi helpottaen diabetesta sairastavien elämää ja parantaen verensokerin hallintaa.

Vaikka diabeteksen hoidossa on tapahtunut lukuisia kehitysaskeleita, tutkimus jatkuu edelleen. Jatkuva tutkimus auttaa kehittämään tehokkaampia ehkäisy- ja hoitomuotoja diabeteksen torjumiseksi. Tyypin 1 diabeteksen läpimurto olisi taudin puhkeamisen estäminen ja tyypin 2 diabeteksen läpimurto hoidon kehittyminen yhä yksilöllisemmäksi ja tehokkaammaksi.

Riikka Nurmi
Diabetes-lehden päätoimittaja, Diabetesliiton mediajohtaja

 


Aikaisemmat pääkirjoitukset:

2024

Riikka Nurmi

2023

Riikka Nurmi

Riikka Nurmi ja Juha Viertola

2022

Enna Bierganns

Reetta Korkki

Sari Koski

Elina Pimiä

Tuulikki Salminen ja Tanja Kulmala

2021

Marianne Pelto

Anneli Jylhä

Sari Koski

Juha Viertola

Ella Manninen

2020

Janne Juvakka

Jussi Nousiainen

2019

Jussi Nousiainen

Janne Juvakka

Laura Manninen

2018

Laura Manninen

2017

Laura Manninen

2016

Laura Manninen