Juhliva ja uudistuva kansalaisliike

1195

Toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Diabetesliitto

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Diabetesliitto aloitti toimintansa. Liiton perusti kuusi yhdistystä 22.5.1955. Liiton keskustoimisto pystytettiin Tampereelle, jossa se on nykyisinkin.

Kuudenkymmen vuoden aikana Diabetesliitto on kasvanut voimakkaasti. 108 diabetesyhdistystä, neljä ammatillista yhdistystä sekä runsaat 57 000 henkilöjäsentä tekevät meistä merkittävän kansalaisliikkeen.

Viime vuosikymmeninä diabeteksesta on tullut yksi nopeimmin yleistyvistä tarttumattomista sairauksista. Sitä sairastaa jo lähes 500 000 suomalaista, osa tietämättään. Jos Diabetes olisi kaupunki, se olisi lähes Helsingin kokoinen asukasluvultaan.

Diabetesta sairastavien tilanne on onneksi kehittynyt pääosin myönteisesti. Kehittynyt hoito mahdollistaa diabetesta sairastaville entistä paremman elämän ilman sairauden tuomia rajoitteita. Jos aikaisemmin ihmisen elämä sopeutettiin diabeteksen hoitoon, tänä päivänä diabeteksen hoito sopeutuu ihmisen elämään.

Edes juhlavuotena ei pidä liikaa katsoa taaksepäin. Muuttuvassa maailmassa kaikille toimijoille piilevän uhkatekijän muodostaa paikalleen jämähtäminen. Uuteen pitää tarttua kiinni heti kun se on parempaa ja toimivampaa kuin vanha. Haasteisiin pitää tarttua rohkeasti kiinni. Niitä meillä on näköpiirissä enemmän kuin aikoihin.

Sote-rakenne uudistuu ja haastaa alueilla myös järjestötoiminnan ja voimassa olevan palvelujärjestelmän. Ihmisten aktivoituminen ei kanavoidu enää vain olemassa olevien yhdistysten kautta. Uudet mediat ja yhteisömuodot haastavat organisoituneen ja perinteisen järjestötoiminnan.

Diabetesliitto haluaa jatkossakin olla diabeetikot yhteen kokoava taho, joka vaikuttaa ja tuo diabeetikoiden äänen esiin. Haluamme nykyistäkin vahvemmin olla toimialallemme ja diabetesta sairastaville luotettava tiedon ja osaamisen lähde. Haluamme tuottaa tukea omahoitoon ja tehostaa aktiivista vaikuttamistoimintaa diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä hyvän elämän turvaamiseksi.

Tavoitteenamme on, että diabetesta sairastavilla läheisineen on kokemus siitä, että toimimme tavalla, jolla koetaan olevan merkitystä. Lupaamme tarjota vieläkin kattavamman palvelupaketin, joka tarjoaa jäsenmaksulle vastineen. Tämän varmistamiseksi sekä yhdistykset että keskusjärjestö kehittävät toimintojaan. Palveluita on tulossa lisääntyvässä määrin verkkoon ja tarjoamme myös mahdollisuuden kannatusjäsenyyteen.

Haluamme olla vahva toimija vielä seuraavinakin vuosikymmeninä. Myös juhlavuotenamme suuntaamme katseemme vahvasti eteenpäin, menneisyyden toki muistaen.

Kiitän siitä panoksesta, jolla olette osaltanne mahdollistaneet nykymuotoisen Diabetesliiton. Ilman yhdistysaktiiveja ja jäseniä ei olisi uskottavaa ja vahvaa liittoa. Samalla kutsun teidät kaikki juhlimaan juhlavuotta sen eri tapahtumiin ja tulemaan diabetesliikkeeseen mukaan matkalla kohti seuraavia vuosikymmenjuhlia.