Tiedätkö tämän verotuksen invalidivähennyksestä?

Verotuksesta myönnettävään invalidivähennykseen on oikeus henkilöllä, jolla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta ja jonka haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Invalidivähennyksen saamiseksi on ensimmäisellä kerralla toimitettava verottajalle B-lausunto, josta pysyvä haitta-aste ja sen alkamisajankohta ilmenevät. Haitta-asteen arviointi perustuu Tapaturmavakuutuslakiin liittyvään haittaluokka-asetuksen haittaluokitukseen
(https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5738.pdf ).

Haitta määritetään eri toiminnanvajauksen asteita kuvaavien kohtien perusteella ottamalla huomioon niissä kuvattujen toiminnanvajausten lukumäärä ja vaikeusaste. Yleistä toiminnanvajausta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös sairauden hoitoon liittyviä näkökohtia. Diabeetikon haitta-asteen määrittäminen on yksilöllistä.

Haittaluokka muutetaan tuloverolain tarkoittamaksi invaliditeettiprosentiksi kertomalla haittaluokka viidellä. 30 prosentin haitta-aste vastaa siis haittaluokkaa 6.

Arvioinnissa on otettava huomioon
• perussairauden hoitomuoto
• sen aiheuttama päivittäinen rasitus
• hoidon laiminlyönnin aiheuttama vaara elämälle

Tämän lisäksi otetaan huomioon mahdollisten lisäsairauksien haitta-asteet.
• Insuliinihoitoinen diabetes ilman lisäsairauksia: haittaluokka 3–5
• Insuliinihoitoinen diabetes ja lisäsairaus: haittaluokka 6–7
• Diabetes, jonka insuliinihoidon laiminlyönti aiheuttaa hyvin nopeasti vakavan vaaratilanteen: haittaluokka 8–10.
• Tabletti-, tabletti- ja iltainsuliini- sekä GLP1-hoitoinen tyypin 2 diabetes: haittaluokka 3–5

Tyypin 1 diabetes oikeuttaa vähintään 40 prosentin haitta-asteeseen. Tyypin 2 diabeteksen haitta-aste ei ilman lisäsairauksia yllä 30 prosenttiin. Haitta-astetta voivat korottaa muut diabeetikon pysyvät sairaudet.

Täyden vähennyksen saa henkilö, jonka haitta-aste on 100 prosenttia. Valtionverotuksessa täyden vähennyksen määrä on 115 euroa (tehdään tuloverosta). Kunnallisverotuksessa täysi vähennys on 440 euroa (tehdään muusta puhtaasta ansiotulosta kuin eläketulosta). Jos haitta-aste on pienempi, invalidivähennys on haitta-asteen mukainen prosenttimäärä täydestä vähennyksestä.

30 prosentin haitta-aste tarkoittaa valtionverotuksessa 34,50 euron vähennystä tuloverosta ja kunnallisverotuksessa 132 euron vähennystä puhtaasta ansiotulosta koko verovuoden aikana. Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön haitta-asteeksi katsotaan 100 prosenttia ja osaeläkettä saavan haitta-asteeksi 50 prosenttia ilman eri selvitystä.

Erityisasiantuntija Irene Vuorisalo, Diabetesliitto

Julkaistu Diabetes-lehdessä 5/2018.

Haluatko ajantasaista tietoa diabetesta sairastavan sosiaaliturvasta? Lataa ilmainen Diabetesta sairastavan sosiaaliturva 2022 -opas D-kaupasta. Voit tilata oppaan myös painettuna kotiin postimaksun hinnalla.