”Odotettavissa vaalikauden loppuun asti…”

Saimme uuden eduskunnan ja hallituksen kevätkesällä. Me Diabetesliitossa etsimme nyt päättäjistä diabetespuoluetta, eli sellaisia kansanedustajia ja kunta- tai maakuntatason päättäjiä, jotka osoittavat erityistä kiinnostusta ja ymmärrystä diabeteksen kanssa elämiseen ja ajamiimme asioihin. Tähän puolueeseen saa kuulua minkä puolueen jäsen tahansa.

Vaikuttaminen on keskeistä Diabetesliiton toimintaa. Se on koko diabetesyhteisön yhteinen tehtävä. Se, mihin maan hallitus hallitusohjelmallaan ilmoittaa sitoutuvansa, on tärkeää myös vaikuttamisen teemojen valitsemisen kannalta. Ei kannata tavoitella kuuta taivaalta, vaan muistuttaa päättäjiä tehdyistä lupauksista ja tuoda heidän tietoonsa kansalaisten arjen ongelmia. Diabetesliitto puhuu kaikkien diabeetikoiden äänellä ja puolesta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote 2018 -väestökyselyssä selvitettiin, mitä suomalaiset pitävät tärkeimpänä sote-palvelujen uudistamisessa. Suurin osa meistä ei kaipaa laajaa valinnanvapautta, vaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, vahvoja peruspalveluita ja sujuvaa tiedon kulkemista ammattilaisten välillä.

Sote-uudistus on tämänkin hallituksen tehtävälistalla, ja sitä aiotaan edellisestä vaalikaudesta poiketen valmistella parlamentaarisesti kaikkien puolueiden kesken. Diabetes on todettu Suomessa noin 400 000 ihmisellä. Kaikkia heitä yhdistää sama toive: että päättäjät eivät tekisi diabeteksen hoidosta yhtään hankalampaa kuin mitä se jo itsessään on. 

Hallitusohjelma lupaa, että perustason palveluita vahvistetaan. Perusterveydenhuollossa on tarkoitus lyhentää kiireettömään hoitoon pääsyä kolmesta kuukaudesta yhteen viikkoon. Hoitotakuun tiukentaminen on helpotus myös pitkäaikaissairaille. Mutta ratkaiseeko se esimerkiksi diabeteshoitajan puheille pääsyä? Säännölliset seurantakäynnit diabeteshoitajan vastaanotolla ovat tärkeitä omahoidon suuntaamisen ja tsemppauksen vuoksi. 

Hallituksen tavoittelema terveydenhuollon painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ei myöskään saa tapahtua osaamisen kustannuksella. Esimerkiksi insuliininpuutosdiabetes on esimerkki vaikeahoitoisesta ja monimutkaisesta sairaudesta, jonka asiantunteva hoito vaatii erityisosaamista. Diabetesliitto on ajanut diabeteksen hoidon keskittämistä moniammatillisiin osaamiskeskuksiin ja verkostoihin, joita perusterveydenhuollon toimijat voisivat helposti konsultoida.

Viime vaalikaudella tyypin 2 diabeetikot saivat maksettavakseen ison osan lääkekorvausjärjestelmään tehdyistä säästöistä, kun muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinien korvattavuutta alennettiin. Sen vaikutuksia selvitetään edelleen, mutta selvää on, että osalla diabeetikoita se on vaikuttanut lääkkeiden käyttöön ja elämänlaatuun, erityisesti pienituloisten ja sairaimpien lääkeostoihin.

Diabeteksen hoitoon ei pidä kohdistaa enää säästötoimenpiteitä.  

Päätöstä diabeteslääkkeiden korvaustason alentamisesta ei hallitusohjelman mukaan olla tällä vaalikaudella purkamassa. Sen sijaan on hyvä, että hallitusohjelmassa sitoudutaan uudistamaan lääkehuollon kokonaisuutta Sosiaali- ja terveysministeriön lääkehoidon kehittämistä tarkastelevan muistion tiekartan mukaisesti (STM:n raportteja ja muistioita 2019:5).

Lääkekorvausjärjestelmää tulee uudistaa kokonaisuutena siten, että se tukee erityisesti paljon lääkkeitä tarvitsevia ja pitkäaikaissairaita. Välittömiä säästöjä lääkekustannuksiin saadaan esimerkiksi rinnakkaisvalmisteiden ja biosimilaarien hintoja alentavan kilpailun kautta ja lääkehävikkiä vähentämällä. 

Useat potilasjärjestöt, Diabetesliitto mukaan lukien, esittivät vaalien ja hallitusneuvottelujen aikana terveydenhuollon kolmen eri maksukaton (lääkkeiden, asiakasmaksujen ja matkojen) merkittävää alentamista ja yhdistämistä yhdeksi maksukatoksi. Tähän hallitus ei sitoutunut, mutta lupaa uudistaa asiakasmaksulain niin, että se poistaa hoidon esteitä ja lisää terveyden tasa-arvoa. Keinoina tähän mainitaan muun muassa maksuttomien palvelujen laajentaminen ja maksujen kohtuullistaminen.

Lähes 390 000 julkisten sote-palvelujen asiakasmaksua päätyi viime vuonna ulosottoon, mikä kertoo karulla tavalla kansalaisten todellisesta tilanteesta. Mukana oli pelkkiä terveyskeskusmaksuja noin 69 000 kappaletta. Esimerkiksi diabeetikoilta perittävät silmänpohjankuvausten ja diabeteshoitajakäyntien asiakasmaksut vaihtelevat paljon. Potilasjärjestöjen tekemän selvityksen mukaan noin viidesosa pitkäaikaissairaista tinkii muista menoista, myös ruuasta, selvitäkseen asiakasmaksuista.

Seuraamme tarkasti asiakasmaksulain uudistuksen valmistelua.

Diabetesliitolla on vaikuttamistyössä taskussaan valttikortti: vapaaehtoisten joukkovoima. Jäsenistössämme on vapaaehtoisia maakunnallisia sote-asioiden yhteyshenkilöitä. Diabetesyhdistykset tekevät paikallista vaikuttamista ja toimijat pitävät huolta siitä, että tieto paikallisista vaikuttamisen teemoista kulkee meille keskusjärjestöön. Toisaalta vapaaehtoisemme ovat agentteina kentällä silloin, kun tarvitaan vahvalla kokemuksella puhuvaa diabetesasiantuntijaa.

Oletko sinä joskus ajatellut, että haluaisit vaikuttaa diabeetikoiden hyvän elämän puolesta? Ota yhteys paikalliseen diabetesyhdistykseesi tai Diabetesliiton järjestösuunnittelijoihin, joiden yhteystiedot löytyvät tästä lehdestä. 

Diabetesyhteisö on hereillä. Pidetään toisistamme huolta ja itsestämme ääntä.

Diabetesliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozic

 


Tällä palstalla tarkastellaan sosiaaliturvaa ja terveyspolitikkaa diabeetikon näkökulmasta.


 

Julkaistu Diabetes-lehdessä 4/2019.