Maailman diabetespäivänä kysymme: Kuuleeko hyvinvointialue?

Maailman diabetespäivää vietetään vuosittain 14.11. Diabetespäivän tarkoituksena on kiinnittää ihmisten huomio diabetekseen, lisätä tietoisuutta siitä ja huolehtia, että diabetes pysyy julkisessa keskustelussa. Suomessa tähän on entistäkin enemmän aihetta: kesäkuussa julkistetut tiedot kertoivat diabeteksen olevan Suomessa yleisempää kuin muissa korkean elintason Euroopan maissa, ja sairastavuus yleistyy täällä edelleen tulevina vuosina.

Maailman diabetespäivä on myös diabetesta sairastavien oma erityinen päivä. Diabetesliitto haluaa muistaa niin vastasairastuneita kuin heitäkin, jotka ovat hoitaneet diabetestaan läpi elämänsä sekä perheitä ja kaikkia tärkeitä läheisiä, joiden arkea diabetes koskettaa.  Kiitoksen ansaitsevat myös diabeteshoitajat ja -lääkärit, jotka ovat tukeneet diabetesta sairastavia heidän arjessaan. Diabetespäivänä ja diabetesviikolla Diabetesliitto korostaa yhteistyön merkitystä hyvän hoidon turvaamisessa. Oli diabetestyyppi mikä tahansa, omahoito on aina ensi sijalla.

Uusilla hyvinvointialueilla on tärkeä rooli omahoidon tukena ja turvaamassa yhdenvertaista hoitoon pääsyä. Siksi vuonna 2023 kampanjoidaan otsikolla Kuuleeko hyvinvointialue? Täällä minä ja diabetes.   Diabetesta nostetaan julkiseen tietoisuuteen ja poliittisille areenoille tiedon ja kampanjoiden avulla. 

Merkittävä tietopaketti esitellään päättäjille diabetesviikolla, kun Diabetesliiton kokoama Diabetesbarometri julkaistaan. Barometri kokoaa yhteen diabetesta sairastavien oman äänen – se sisältää tiedon, mikä diabeteksen hoidossa ja palveluissa toimii ja ei toimi eri puolilla maatamme. Barometri kertoo, miten ihmiset kokevat palvelujen ja tuen saannin omalla alueellaan. Se kertoo, ovatko uudet hyvinvointialueet onnistuneet rukkaamaan palvelujaan ihmisten tarpeita vastaaviksi.

Kiitos kaikille Diabetesbarometriin vastanneille, saimme ennätysmäärän vastaajia mukaan tänä vuonna! Ennätysmäärä vastanneita puolestaan varmistaa, että diabetesyhteisön ääni on otettava aidosti huomioon päättäjien pöydissä.

Maailman diabetespäivä näkyy eri puolilla Suomea monilla tavoilla. Paikallisjärjestöt, yritykset ja diabetesyhteisöt ympäri maata järjestävät tapahtumia, tilaisuuksia ja jakavat diabetestietoutta. Kansainvälisesti diabetespäivä tavoittaa vuosittain noin miljardi ihmistä yli 160 maassa.  Jokainen voi osallistua diabetesviikon haasteeseen kutsumalla kaverin kävelylle. Pue ranteeseen sinistä ja jaa kuva kävelystänne somessa tunnisteella #diabeteskävely.

Voit osallistua diabetespäivään myös jakamalla viestejä ja omia kokemuksiasi sosiaalisen median kanavissa aihetunnisteilla #MaailmanDiabetespäivä #diabetesfi ja osallistumalla yhteiseen juhlintaan. Tapahtumatietoja olemme koonneet verkkosivulle www.diabetes.fi/mdp.

Maailman diabetespäivän perustivat Kansainvälinen diabetesliitto IDF ja WHO vuonna 1991 vastauksena kasvavaan huoleen diabeteksen nopeasta lisääntymisestä ja sairauden jo silloin näyttäytyneeseen uhkaan ihmisten terveydelle. Teemapäivä on hyväksytty myös YK:n yleiskokouksessa viralliseksi maailman terveyspäiväksi vuonna 2007. YK:n hyväksyntä varmistaa, että aihe on näkyvillä aina näin marraskuussa.

Marraskuisella juhlapäivällä kunnioitetaan myös lääketieteilijä ja nobelisti Frederick Bantingin syntymäpäivää. Bantingin ja kollegansa Charles Bestin työ johti insuliinin keksimiseen vuonna 1921.

Hyvää Maailman diabetespäivää 14. marraskuuta!

 

Riikka Nurmi
päätoimittaja, Diabetesliiton mediajohtaja

Pääkirjoitus on julkaistu Diabetes-lehdessä 5/2023.