Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia

laura-manninenEdellisessä Diabetes-lehdessä haastattelimme professori Leif Groopia, joka kertoi valmistumassa olevasta tutkimuksesta. Siinä diabetestyypit laitetaan uusiksi. Nyt tutkimus on julkaistu ja ehdotus viidestä uudesta diabetestyypistä nähnyt päivänvalon.

Etenkin käsitys tyypin 2 diabeteksesta muuttui laajan, ruotsalaisiin ja suomalaisiin aineistoihin perustuvan tutkimuksen myötä. Tyypin 2 diabetes on aiemmin ollut tietynlainen kaatoluokka, johon on niputettu sellaiset korkeaa verensokeria aiheuttavat sairaudet, joihin ei liity selvää insuliininpuutosta. Uudessa luokittelussa on otettu mukaan muitakin muuttujia. Se perustuu sairastumisikään, painoindeksiin sekä verensokeria, insuliiniresistenssiä ja diabeteksen vasta-aineita mittaaviin laboratoriotesteihin.

Luokittelussa tyypin 1 diabetes on sama kuin nykyisessä jaottelussa. Sen uusi nimi on SAID (severe autoimmune diabetes) eli autoimmuunidiabetes. Uusia tyyppejä ovat SIDD eli vaikea ei-autoimmuuniperäinen insuliininpuutosdiabetes, SIRD eli vaikea insuliiniresistentti diabetes, MOD eli lievä lihavuuteen liittyvä diabetes sekä MARD eli lievä ikääntymiseen liittyvä diabetes.

Diabeteksen hoidon kannalta ehdotus on lähes mullistava. Tarkempi diagnoosi jo sairastumisvaiheessa voisi tuoda täsmällisempää ja tehokkaampaa hoitoa. Se taas voisi ehkäistä kurjia lisäsairauksia, joiden riski on suurempi toisissa tyypeissä kuin toisissa.

Diabetesyhteisössä olemme myös uuden edessä. Meidänkin tulee pystyä tarjoamaan entistä yksilöllisempää tukea ja tietoa.

Olen viime vuosina ollut aistivinani erilaisten kuilujen syvenevän diabetesyhteisön sisällä. Ehkä uusi luokittelu tuo valoa tähänkin. Ehkä uusi tieto auttaa ymmärtämään, että diabetes on jatkumo erilaisia sairauksia. Ykkösten ei kannata niputtaa kaikkia kakkosia samaan: jos ykkönen ei ole niin sanotusti itseaiheutettua, ei sitä ole suinkaan kaikki kakkonenkaan. Ja yhä useammalla on samaan aikaan sekä ykkösen että kakkosen piirteitä.

Samaan aikaan kakkostenkin kannattaa ymmärtää sairauden monimuotoisuus. Jos oma diabetes on talttunut pienillä elämäntapamuutoksilla tai tietyllä ruokavaliolla, se on hieno asia, mutta sama ei välttämättä toimi muiden kohdalla.

Olemme kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia.

Laura Manninen