Hyvä elämä diabeteksen kanssa

Diabetesliitto hyväksyi syksyllä 2020 uuden strategian ohjaamaan toimintaansa. Sen keskeisenä tulevaisuudenkuvana on hyvä elämä diabeteksen kanssa. Liitolle tämä on haasteellinen päämäärä. Jokaisen yksittäisen ihmisen elämään ja omaan kokemukseen hyvästä elämästä vaikuttavat monet tekijät. Osaan niistä voi itse aktiivisesti vaikuttaa, ja osa tulee annettuina. Kukaan ei varmastikaan vuoden 2020 alussa osannut kuvitella, että meidän kaikkien elämäämme vaikuttaisi pitkään ja voimakkaasti maailmanlaajuinen koronapandemia.

Diabetesliiton huhtikuussa julkaiseman kyselyn perusteella aika monen vastaajan hyvinvointi oli heikentynyt koronavuoden aikana. Kun yhteiskunnan asettamia rajoitteita nyt vähitellen puretaan, on syytä kysyä, miten hyvinvointia kohennetaan ja palautuuko kaikki ennalleen. Onko meillä joiltakin osin edessä uusi normaali, ja miten tämä heijastuu hyvän elämän kokemukseen? Sosiaalisten kontaktien ja tapaamisten merkitys on varmasti lähiaikoina korostuneesti esillä. Mutta toisaalta emme voi mitätöidä digiloikkaa, joka osaksi mahdollisti sosiaalisten kontaktien ja toiminnan jatkumisen verkkoyhteyksillä korona-aikana.

Diabetesliitossa on nyt syytä arvioida tarkasti, millaisia muutoksia toiminta- ja elintapoihin on tulossa, ja muokata omaa toimintaa sellaiseksi, että sillä tuetaan vision mukaisesti hyvää elämää diabeteksen kanssa.

Kirjoitan tätä pääkirjoitusta maanantaina 3. toukokuuta, jolloin vietetään kansainvälistä sananvapauden päivää. Diabetes-lehti toimii Diabetesliiton strategian kannalta tärkeänä julkaisuna, joka osaltaan luo yhteisöllisyyttä, on läsnä lukijoiden elämässä ja jakaa tietoa ja ymmärrystä diabeetikon arjesta.

 

Juha Viertola
Diabetesliiton toiminnanjohtaja
juha.viertola@diabetes.fi

 
Julkaistu Diabetes-lehdessä 3/2021.