Ajankohtaista Diabetesliitosta

Ajankohtaista Diabetesliitosta

Diabetesliitto: Diabeteksen erityislaatu huomioitava erikoissairaanhoidon uudistuksessa

Diabetesliitto on huolestunut siitä, että tekeillä oleva asetusluonnos erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä näkee diabeteksen vain kansantautina.
Diabetesliitto muistuttaa lausunnossaan, että tyypin 1 diabeteksen ja muun merkittävän insuliinipuutoksen hoito vaatii erityistä osaamista, vaikka monien tyypin 2 diabeetikoiden hoito perusterveydenhuollossa onkin perusteltua.

”Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoitotulokset ovat monelta osin riittämättömiä. Keskimääräinen verensokerin hoitotasapaino on jäänyt 1990-luvun tasolle, vaikka hoitomenetelmät, insuliinivalmisteet ja hoitotarvikkeet ovat sen jälkeen merkittävästi kehittyneet.”
Diabetesliitto muistuttaa, että suurimman osan diabeteksen aiheuttamista kustannuksista tuottaa lisäsairauksien hoito. Lisäsairaudet ovat kuitenkin usein hidastettavissa ja estettävissä osaavan ja nykyaikaisen diabeteksen hoidon ja hoidonohjauksen avulla.

Diabetesliitto esittää lausunnossaan, että tyypin 1 diabetesta ja erityishoitoa vaativien tyypin 2 diabetesta sairastavien hoito keskitetään hoitoa koordinoiviin osaamiskeskuksiin ja verkostoihin. Keskitettäviin hoitoihin kuuluvat myös diabeetikkolasten, raskaana olevien diabeetikoiden ja raskausdiabeteksen erityishoito sekä erilaisten lisäsairauksien hoito ja osittain myös seuranta.
Tämä tarkoittaa, että hoitoa on mahdollista tarjota ja saada myös lähipalveluina vaikkapa terveyskeskuksissa, mutta osaamiskeskus vastaa ja huolehtii siitä, että myös lähipalveluissa diabeteksen hoidon osaaminen on koko ajan korkeatasoista ja nykyaikaista.
Jos diabeteksen vaativa hoito keskitetään, voidaan rakentaa hoidon laadun seurantaan ja kehittämiseen diabeteksen hoidon laaturekisteri, jollaista on maassamme kaivattu jo pitkään.

Diabeteksen hintalappu vaikuttaa soten onnistumiseen – hyvin hoidettu diabetes on halvin diabetes

Diabeteksen hoidon kustannusten osuus Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista on noin 15 prosenttia.  Valtaosa kustannuksista syntyy ehkäistävissä olevista lisäsairauksista. Kustannukset uhkaavat edelleen kasvaa, jos säästetään lyhytnäköisesti hyvästä hoidosta: tavoitteellisesta hoidonohjauksesta, tehokkaasta lääkehoidosta ja uuden teknologian mahdollisuuksista.

Diabetesliitto korostaa, että sote-uudistuksen säästötavoite edellyttää diabeteksen hoitamista nykyistä tehokkaammin. Sote-uudistuksella on tarkoitus kuroa umpeen julkisen talouden kestävyysvajeesta noin kolme miljardia euroa. Diabeteksen kustannustutkimusten mukaan on taloudellisesti erittäin kannattavaa hoitaa diabeetikkoja siten, että lisäsairauksien ilmaantuminen saadaan estettyä tai niiden kehittymistä hidastettua.

Diabetesliitto muistuttaa liiton kokouksessa 7.5.2017 laatimassaan kannanotossa, että diabeteksen hoitotulokset ovat Suomessa vielä kaukana tavoitetasosta. Hoitosuositusten mukaiseen verensokerin tavoitteeseen pääsee arviolta kolmannes tyypin 1 diabeetikoista ja kaksi kolmasosaa tyypin 2 diabeetikoista. Sote-uudistuksen yhteydessä on erinomainen mahdollisuus järjestää diabeteksen hoito asianmukaisesti.

Maltillinen pitkäaikaisen verensokeritason parantuminen olisi saavutettavissa tehokkaammalla hoidonohjauksella. Maakunnissa tarvitaan diabeteksen hoitoa koordinoiva osaamiskeskus. Tyypin 1 diabeteksen ja vaativan tyypin 2 diabeteksen hoidon tulee tapahtua osaamiskeskuksessa ja -verkostoissa.

Myös verensokerin nykyaikaisen seurannan tarjoaminen insuliinihoitoisille diabeetikoille parantaa tutkitusti hoitotuloksia ja maksaa itsensä takaisin. Diabetesliitto katsoo, että verensokerin sensoroinnin tulee olla kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla.

Diabetesliiton kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa uutena Diabetesliiton hallitukseen

Liiton kokouksessa Turussa 7.5. valittiin Diabetesliiton hallitukseen jäseniä. Kansanedustaja Sari Sarkomaa valittiin uutena jäsenenä. Erovuoroisista valittiin uudelleen professori Erkki Vartiainen ja toimitusjohtaja Sari Siikasalmi.

Sari Sarkomaa toimii muun muassa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, eduskunnan diabetesryhmässä sekä Kelan valtuutettujen puheenjohtajana.

– Diabetesliiton kokouksen vahva viesti sote-valmisteluun on, että diabeteksen hyvä hoitotasapaino on halvinta hoitoa. On tärkeää katsoa, että diabeetikoiden hoitopolut saadaan kuntoon. Se tuo sekä hyvinvointia että kustannustehokkuutta. Olen otettu, että saan tehdä tätä työtä Diabetesliiton hallituksessa, Sarkomaa toteaa.

Diabetestutkimussäätiön isoin apuraha kakkostyypin diabeteksen syiden tutkimiseen

Diabetestutkimussäätiö vastaanotti tänä vuonna enemmän hakemuksia kuin koskaan aiemmin, kaikkiaan 115 kappaletta. Apurahoina jaettiin lähes puoli miljoonaa euroa.
Säätiön 100 000 euron kaksivuotisen apurahan vuonna 2017 sai lääketieteen tohtori Heikki Koistinen, jonka tutkimusryhmä selvittää insuliiniresistenssin syntyyn vaikuttavia mekanismeja. Tutkimuksen päämääränä on saada täysin uutta tietoa tyypin 2 diabeteksen puhkeamisen syistä sekä löytää keinoja insuliiniresistenssistä kärsivien potilaiden aineenvaihdunnan parantamiseen.
Filosofian tohtori Jarno Honkanen sai 50 000 euron kaksivuotisen apurahan tutkimukseen, jonka tavoitteena on löytää keinoja tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen pysäyttämiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka diabetekseen sairastuneiden haiman insuliinia tuottavien solujen elpymistä voitaisiin edistää.
Toinen 50 000 euron kaksivuotisista apurahoista myönnettiin lääketieteen tohtori Hannele Uusitalo-Järviselle. Hänen tutkimuksensa kohdistuu näkövammaisuutta aiheuttavaan diabeettiseen retinopatiaan. Sen nykyisin tunnetut hoitomuodot eivät tehoa tai sovellu kaikille potilaille. Tutkimuksella pyritään edesauttamaan uusien hoitomuotojen kehittämistä.
Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 492 000 euroa yhteensä 22 tutkimushankkeeseen. Yksivuotisen noin 25 000 euron apurahan sai kahdeksan hanketta ja henkilökohtaisen työskentelyapurahan 11 hakijaa.
Kaikki apurahan saajat löytyvät Diabetestutkimussäätiön verkkosivulta: www.diabetestutkimus.fi.

Diabeteskeskus myynnissä – toiminta jatkuu ennallaan

Diabetesliiton hallitus on päättänyt laittaa Diabeteskeskuksen kiinteistön Tampereen Aitolahdessa myyntiin. Taustalla on ensisijaisesti kuntoutuksen muuttunut toimintaympäristö.
Toiminta Aitolahdessa jatkuu toistaiseksi ennallaan. Kaikki kesän ja syksyn 2017 kurssit järjestetään normaalisti Aitolahdessa.
Mikäli kaupat syntyvät, Diabetesliiton toiminta, mukaan lukien kuntoutustoiminta, jatkuu entiseen tapaan, mutta toisissa tiloissa. Todennäköisesti Diabetesliitto kilpailuttaa sopivat kurssitilat, mutta ei enää itse omista tai ylläpidä kiinteistöjä.
Toimitilan myynti ei tarkoita toimintojen alasajoa. Diabetesliiton tarkemmat toiminnan siirtosuunnitelmat tarkentuvat sen jälkeen, kun myyntipyrkimykset johtavat kauppoihin.

Tule juttelemaan Diabetes Chatiin

Tule juttelemaan, jakamaan kokemuksiasi ja saamaan vertaistukea Diabetes Chatiin! Sen tarkoituksena on tuoda yhteen eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia diabeetikoita ja heidän läheisiään.
Diabetes Chatin koti on Tukinetin sivustolla osoitteessa tukinet.fi. Tukinet on useiden järjestöjen yhteinen juttelualusta, jossa Diabetesliitto ja Yksi Elämä ovat mukana toukokuusta 2017 alkaen.
Keskustelua käydään Diabetes Chatissa anonyymisti nimimerkillä.
Keskiviikkona 10.5. klo 18–19.30 teemana on Ethän jää yksin deesi kanssa? Saatko vertaistukea?
Keskiviikkona 17.5. klo 18–19.30 teemana on Kylästyttääkö diabetes? Iskikö hoitoväsymys?
Kesällä Diabetes Chat lomailee, ja syksyllä taas jatketaan.
Lue lisää täältä.

Diabetesliitto vaatii tasa-arvoa sensorointeihin

Glukoosisensoroinnin saatavuus ja myöntämiskriteerit vaihtelevat suuresti paikkakunnittain. Kaikki kunnat eivät vielä myönnä sensorointilaitteita lainkaan tai myöntävät niitä vain harvoille.
Diabetesliitto laati maaliskuussa osana kuntavaaliteesejään kannanoton sensoroinnista. Liitto katsoo, että nykyaikaisen verensokerin sensoroinnin tulee olla kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. 
Diabetesliitto vaatii myös, että kaikkien diabeetikoiden pitää tulla kohdelluiksi yhdenvertaisesti verensokerin jatkuvan sensoroinnin saatavuuden suhteen asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta.

Oma toimikunta tyypin 1 diabeetikoille

Diabetesliitto on perustanut uuden toimikunnan, jonka tehtävänä on tuoda tyypin 1 diabeetikoiden ääni entistä paremmin kuuluviin. Jäseniksi on kutsuttu tyypin 1 diabetesta sairastavia, diabeetikkolasten vanhempia ja terveydenhuollon ammattilaisia.
Toimikunnassa on pohdittu muun muassa sitä, etteivät nykyiset hoitotulokset vastaa hoitomahdollisuuksia. Ongelmia on esimerkiksi hoitovälineiden saatavuudessa ja kilpailutuksessa eri puolilla maata.
Toimikunta perustaa vaikuttamistoiminnan tueksi verkkopaneelin, jonka kautta saadaan jäsenten ääni paremmin kuuluviin. Verkkopaneelin jäsenten rekrytointi aloitetaan kevään 2017 aikana.
Toimikunnan puheenjohtajana toimii Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen puheenjohtaja Pentti Lammi ja varapuheenjohtajana Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka.

Lääkekorvausjärjestelmää uudistetaan: Diabetesliitto pyrkii vaikuttamaan diabeteslääkkeiden korvaamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut selvitysmiehen tekemään ehdotuksen uudesta lääkekorvausjärjestelmästä. Selvityksessä on tarkoitus selkiyttää sairauksien ja lääkkeiden korvausluokittelua ja ottaa huomioon sote-uudistuksen mukaiset uudet rakenteet, rationaalisen lääkehoidon tavoitteet sekä uudet kalliit lääkkeet.
Selvitysmies Heikki Ruskoaho kuulee sidosryhmiä raporttinsa luonnoksesta toukokuussa. Lain valmistelu käynnistyy aikataulun mukaan elokuussa ilmestyvän loppuraportin jälkeen.

Diabetes on vakava pitkäaikaissairaus, jonka hoidossa tarvitaan usein elinikäisiä välttämättömiä, jopa elämää välittömästi ja pysyvästi ylläpitäviä lääkehoitoja. Mahdollisuus toteuttaa yksilöllisesti parasta mahdollista lääkehoitoa täytyy olla olemassa diabeetikon taloudellisesta asemasta riippumatta.
Diabetesliitto kantaa huolta lääkehoidon saavutettavuuden vaikeutumisesta. Jo kahtena peräkkäisenä vuotena toteutetut lääkekorvausten leikkaukset ovat huomattavasti kasvattaneet diabeetikoiden omavastuuosuutta. Tämän vuoden alussa muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinin sairausvakuutuskorvaus laski 100 prosentista 65 prosenttiin. Diabetesliittoon tulevan asiakaspalautteen valossa korkea omavastuuosuus näyttää lisäävän tapauksia, joissa lääkkeet jätetään ostamatta taloudellisista syistä. Yli puolet diabeetikoista on työelämän ulkopuolella olevia yli 65-vuotiaita ihmisiä.

Lääkkeiden tukkuhinnat ovat Suomessa EU:n halvimpia, mutta potilaan maksama omavastuuosuus EU:n korkeimpia. Sairausvakuutuslain muutoksen hyväksyessään eduskunta edellytti, että muutoksen vaikutuksia sekä diabeteslääkkeiden että toimeentulotuen käyttöön on heti lain voimaantultua seurattava ja ryhdyttävä mahdollisten muutostarpeiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Eduskunnan diabetesryhmä on tehnyt kirjallisen kysymyksen tavoitteena varmistaa, että aktiivinen seuranta käynnistetään.
Uuden korvausjärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Diabeetikoiden lääkehoidosta kirjallinen kysymys eduskunnassa

Eduskunnan diabetesryhmä jätti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen vuoden alussa toteutetusta diabeteslääkkeiden sairausvakuutuskorvauksen leikkauksesta. Muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinin erityiskorvattavuus heikkeni 100 prosentista 65 prosenttiin.

”Miten hallitus aikoo varmistaa diabeetikoiden yhdenvertaisen lääkehoidon toteutumisen ja seurata diabeteslääkkeiden erityskorvausluokan muutoksen vaikutuksia diabeteslääkkeiden ja toimeentulotuen käyttöön sekä milloin seuranta käynnistetään?” kysyy eduskunnan diabetesryhmän puheenjohtaja Antti Rantakangas (kesk.) perjantaina 17.3. jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.Kysymyksen allekirjoittivat myös eduskunnan diabetesryhmän jäsenet Katja Hänninen (vas), Anneli Kiljunen (sd), Mikaela Nylander (rkp) ja Sari Sarkomaa (kok).

Kun eduskunta viime vuonna hyväksyi sairausvakuutuskorvausten heikennyksen, eduskunta edellytti, että hallitus seuraa muutoksen vaikutuksia diabeteslääkkeiden ja toimeentulotuen käyttöön ja ryhtyy seurannan perusteella mahdollisesti tarvittaviin toimiin. Tätä seurantaa ja sen perusteella tehtäviä toimia eduskunnan diabetesryhmä nyt kaipaa.

Kirjallisessa kysymyksessä todetaan, että lakimuutos vaarantaa tyypin 2 diabeteksen hoidossa saavutetut hyvät hoitotulokset ja potilasturvallisuuden ja että lääkekorvausten heikennys kohdentuu kipeimmin noin 155 000 ikääntyneeseen tyypin 2 diabeetikkoon. Muita diabeteslääkkeitä kuin insuliineja käyttävistä yli kaksi kolmasosaa on yli 65-vuotiaita.

”Diabetesliiton selvityksen mukaan osa iäkkäistä tinkii perustarpeistaan saadakseen tarvitsemiaan lääkkeitä. Eniten tingitään ruuasta. Säästökeinoja ovat myös lääkkeiden lunastamatta jättäminen tai niiden käytön vähentäminen,” kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

– Olisi tärkeää tietää, kuinka suuri osa määrätyistä diabeteslääkkeistä jää lunastamatta hinnan vuoksi. Tämän selvittämiseen tarvittaisiin kyselytutkimusta, ehdottaa erityisasiantuntija Irene Vuorisalo Diabetesliitosta.

Eduskunnan diabetesryhmä toimii Diabetesliiton aloitteesta ja ryhmän sihteeri on Diabetesliiton erityisasiantuntija Irene Vuorisalo. Kymmenjäsenisessä ryhmässä on edustus seitsemästä eduskuntapuolueesta.

Levemir-kyselymme keräsi ennätysmäärän vastauksia

Kysyimme Levemir-insuliinin käyttäjiltä ja insuliinia käyttävien lasten vanhemmilta käyttökokemuksia voidaksemme tehdä lausunnon lääkkeiden hintalautakunnalle hilalle.
Saimme kyselyyn nopeasti ennätysmäärän vastauksia, kymmenessä päivässä yli 500 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille!
Käyttäjäkokemusten perusteella jätimme hintalautakunnalle lausunnon, jossa toteamme muun muassa, että Detemiriä tarvitsevien turvallista ja onnistunutta lääkehoitoa ei ole mahdollista toteuttaa muilla perusinsuliineilla: vastaavia muita perusinsuliineja ei ole. Lausunnossa muistutamme, että Detemir- ja glargininsuliinit eivät ole keskenään vaihtokelpoisia: valmisteilla on eri molekyylit.
Diabetesliiton näkemys on, että kaikkien markkinoilla olevien insuliinien tulee olla diabeetikoiden käytettävissä yksilöllisen tarpeen mukaisesti, eikä parhaan insuliinin valinta saa olla riippuvainen diabeetikon tai hänen huoltajiensa maksukyvystä.

Diabetesliiton koko lausunto lääkkeiden hintalautakunnalle löytyy täältä: Diabetesliiton Detemir -lausunto

Diabetesliitto vaatii seurantaa lääkekorvausten leikkauksista

Tyypin 2 diabeteslääkkeiden Kela-korvaus laski vuoden alussa 100 prosentista 65 prosenttiin. Muutos ei koske insuliinia.
Diabetesliitto varoittaa, että lääkkeiden voimakas hinnannousu voi johtaa hoidon laadun heikkenemiseen. Diabeteksen huono hoito aiheuttaa kalliita lisäsairauksia, jotka aiheuttavat myös turhaa inhimillistä kärsimystä.
– Valtiovallan pitää seurata vaikutuksia ja tarvittaessa puuttua tilanteeseen, vaatii liiton toiminnanjohtaja Janne Juvakka.
Diabetesliitto vastusti voimakkaasti tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvausleikkauksia. Liitto muun muassa antoi lausunnon lakiesityksestä, oli kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, luovutti ministeri Pirkko Mattilalle 15 000 nimen adressin ja oli yhteydessä kaikkiin kansanedustajiin. Lisäksi liitto vaikutti aktiivisesti median ja sosiaalisen median kautta.
– Valitettavasti työllämme ei ollut tällä kertaa toivottua vaikutusta, mutta jatkamme väsymättä työtä oikeudenmukaisten lääkekorvausten puolesta, Juvakka toteaa.

Kerro meille, miten Kela-korvausten leikkaus on vaikuttanut omaan elämääsi. Verkkokysely löytyy osoitteesta www.diabetes.fi/kelakorvaus.

Varusmiesten lautasille Sydänmerkki-ruokaa

Varusmiehet ovat syöneet marraskuusta lähtien Sydänmerkki-kriteerit täyttävää ruokaa. Aterioita tarjotaan päivittäin yhteensä noin 70 000.
Ravitsemuksellisesti laadukkaan lounaan syöminen ohjaa varusmiehiä myös jatkossa terveellisiin valintoihin. Leijona Catering tavoittaa lähes koko nuorten miesten ikäluokan.
– Puolustusvoimille on tärkeää pitää huolta varusmiesten terveydestä. Sydänmerkki-ateria on osa kokonaisvaltaista ja tasapainoista ruokavaliota, kertoi Kaartin jääkärirykmentin päällikkölääkäri, lääkintäkomentajakapteeni Petri Kangaspunta.
Sydänmerkki-aterian kriteerit on tehnyt puolueeton asiantuntijaraati. Sydänmerkin taustaorganisaatiot ovat Diabetesliitto ja Sydänliitto.

Diabetestutkimussäätiö täytti 40 vuotta

Diabetesliiton ja diabetesyhdistysten perustama Diabetestutkimussäätiö täytti joulukuussa 40 vuotta. Diabetestutkimussäätiö myönsi ensimmäisen apurahansa, 4 000 markkaa, suomalaiseen diabetestutkimukseen vuonna 1978. Sen jälkeen apurahoja on myönnetty joka vuosi, ja yhteissumma on kivunnut lähes kuuteen miljoonaan euroon.
Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista, kansainvälisesti korkeatasoista diabetestutkimusta. Apurahat perustuvat säätiön yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä saamiin lahjoituksiin, jotka jaetaan tutkijoille lyhentämättöminä. Vuonna 2017 säätiö myöntää suomalaiseen diabetestutkimukseen 500 000 euroa.
Diabetestutkimussäätiö sekoitetaan joskus Diabetes Wellness Suomi -säätiöön. Säätiöillä ei kuitenkaan ole yhteyttä toisiinsa.

Yhteisökannatusjäsenet kehittivät vertaistoimintaa

Yritykset ja yhteisöt voivat tukea Diabetesliiton toimintaa liittymällä yhteisökannatusjäseniksi. Yhteisökannatusjäsenten jäsenmaksut käytettiin vuonna 2016 vertaistoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen yhteisössämme.
Yhteisökannatusjäseniä ovat kuluvana vuonna Dottli Oy, Becton Dickinson, Sabora Pharma Oy, NordicInfu Care AB, Gredon Invest Oy / Suklaatehdas Dammenberg ja Takeda Oy. Lisäksi kannatusjäseninä oli 16 yksityishenkilöä.
Kannatusjäseneksi liittymisestä löytyy lisätietoa Diabetesliiton verkkosivulta www.diabetes.fi/jasenasiat.

Pieni ele –keräys täyttää 110 vuotta

Pieni ele -keräys täyttää ensi vuonna 110 vuotta. Synttäreitä juhlistetaan muun muassa omilla uutisvideoilla, joiden uutisankkurina toimii Ylen Marjukka Havumäki. Keräysuutisia julkaistaan somessa vuoden alusta kevään vaaleihin asti.
Uutisvideoiden lisäksi Pienen eleen juhlavuosi sisältää muutakin spesiaalia. Juhlat huipentuvat kuntavaalien lipaskeräykseen, jolloin ollaan tuhansien ihmisten voimalla talkootöissä. Synttärien kunniaksi avataan myös ihan omanlainen verkkokauppa.
Diabetesliitto yhdistyksineen osallistuu Pieni ele -keräykseen.

Joko otit influenssarokotuksen?

Influenssarokotus on hieno maksuton etuus diabeetikoille. Diabetesliiton erikoislääkäri Anu-Maaria Hämäläinen kannustaa jokaista diabeetikkoa ottamaan influenssarokotuksen.
– On syytä muistaa, että influenssa on vakava, jopa sairaalahoitoa vaativa sairaus. Se voi myös sotkea diabeetikon verensokeritasapainon. Kannattaa tarkistaa esimerkiksi oman kunnan verkkosivuilta, miten riskiryhmien rokottaminen on järjestetty, Hämäläinen neuvoo.
Tuoreen brittitutkimuksen mukaan influenssarokotteella on muitakin etuja: rokotteen saaneet tyypin 2 diabeetikot sairastuivat aivoverenkiertohäiriöihin ja sydämen vajaatoimintaan selvästi epätodennäköisemmin kuin muut potilaat.

Diabetesliitto vaatii Sote-lausunnossaan diabetesosaamisen ja diabeteksen ehkäisyn turvaamista

Diabetesliitto nostaa esiin useita diabeetikoiden elämään vaikuttavia kysymyksiä lausunnossaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisesta sotesta.
Diabetesliitto kysyy, miten varmistetaan ehjä hoitoketju ja eri palveluntarjoajien palveluiden yhtenäisyys? Diabeteksen hoitoketjujen tulee perustua laadun seurantaan. Palvelujen laatua on mahdotonta seurata ja arvioida ilman systemaattista yhdenmukaista hoidon tuloksista kertovaa rekisteriä. Laatutiedon pitää olla helposti saatavissa, vertailukelpoista ja ymmärrettävää tietoa. Tällä hetkellä ei ole julkisia hoidon laadun seurantajärjestelmiä edes suurista kansansairauksista.
Pitkäaikaissairauksien kuten diabeteksen hoito on suunniteltava maakuntatasolla.
Diabetesta ja sen lievempiä lisäsairauksia hoidetaan nykyisin työterveyshuollossa tai perusterveydenhuollossa, joissa ei välttämättä ole riittävää ammattitaitoa tyypin 1 diabeteksen tai vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Nykyjärjestelmä altistaa diabeetikon lisäsairauksille. Lisäsairaudet johtavat kalliiden erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeeseen.

Osaamiskeskukset välttämättömiä
Diabeteksen hoidon laatu ja eri hoitomenetelmien saatavuus vaihtelevat nyt eri puolilla maata. Diabetesliitto kaipaa lausunnossaan yhdenvertaista laatua kaikkien diabeetikoiden saataville.
Diabeteksen hoitoon on perustettava maakunnalliset diabetesosaamiskeskukset ja verkostot. Ellei diabeteksen ammatillista osaamista nyt koota osaamiskeskuksiksi, on diabeteksen osaamisen keskittäminen ja kustannusten hillintä myöhemmin hyvin vaikeaa.

Ennaltaehkäisy hillitsee palvelujen kysyntää
Diabetesta voidaan tehokkaasti ehkäistä edistämällä terveyttä. Terveyden edistämisessä tarvitaan yhteistyötä muutenkin kuin vain viranomaisten kesken. Terveyttä edistetään tulevaisuudessa kuntien ja maakuntien yhteistyönä. Lisäksi toimijakumppaneina pitäisi huomioida kansalaisten muodostamat järjestöt.
Diabetesliiton lausunnon mukaan kustannussäästöjä on mahdollista saada aikaan, jos sosiaali- ja terveyspalveluista saadaan aikaan vertailukelpoisia kokonaisuuksia. Palveluiden tuottajat pitäisi saada tuottamaan nimenomaan vaikuttavia palveluja, ei vain palvelusuoritteita.
Kustannusten hillinnässä ennaltaehkäisy on tärkeää, näin vähennetään ns. korjaavien palvelujen kysyntää. Koska kunnat vastaavat ennaltaehkäisevästä työstä ja maakunnat korjaavasta työstä, näiden toimijoiden välisen yhteistyön toimivuus on hyvin tärkeää. Diabetesliitto kiittää lausunnossaan sitä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on kaavailtu erillistä valtion rahoitusta.
Diabetesliitto kiinnittää huomiota myös asiakkaiden oikeusturvaan: mitä tapahtuu jos hoito ei vastaa tarvetta, tapahtuu hoitovirhe tai palvelua ei ole saatavilla? Erityinen huoli on heistä jotka itse tai joiden omaiset eivät kykene valvomaan oikeuksien toteutumista, eivätkä valittamaan jos oikeudet eivät toteudu.

Diabetesliitto luovutti lääkekorvausadressin ministerille

Diabetesliitto luovutti 9.11. sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle adressin tyypin 2 diabeteslääkkeiden nykyisen korvattavuuden säilyttämiseksi. Adressin allekirjoitti 15 179 kansalaista.
Diabetesliitto muistutti, että potilaiden maksuosuuden kasvattaminen ei takaa säästöjä yhteiskunnalle. Riittämättömästi hoidettu diabetes johtaa vakaviin komplikaatioihin. Se tulee kansantaloudelle huomattavasti kalliimmaksi kuin asianmukainen lääkehoito.

Diabeetikkojen sairaanhoitokustannukset ovat jo nyt vuosittain yli miljardi euroa, josta yli 800 miljoonaa euroa on lisäsairauksien aiheuttamia kustannuksia. Diabeteslääkkeiden korvaustason leikkauksella tavoitellaan 20 miljoonan euron säästöjä.
– Potilaan kustannus voi lääkeyhdistelmästä riippuen yli kymmenkertaistua. Heikennys kohdentuu kipeimmin noin 155 000 ikääntyneeseen tyypin 2 diabeetikkoon. Heistä useat ovat pienituloisia ja monisairaita, Diabetesliiton toiminnanjohtaja Janne Juvakka huomauttaa.

Erityisesti pienituloiset voivat joutua siirtymään insuliiniin. Se on kallis lääke, mutta säilyy täysin korvattavana. Lisäksi yhä useamman diabeetikon lääkekulut ylittävät jatkossa lääkekaton. Tämä kasvattaa yhteiskunnan korvausosuutta.
Diabetesliitto toi myös esille, että tyypin 2 diabetes on vahvasti periytyvä ja etenevä tauti, eikä lääkkeetön hoito ole kaikille potilaille riittävä.
– Joka kolmas suomalainen kantaa tyypin 2 diabeteskelle altistavaa geeniperimää. Jos identtisistä kaksosista toisella on kakkostyypin diabetes, toisellakin on lähes 100 prosentin riski sairastua, Juvakka muistuttaa.
Säästöjä voitaisiin etsiä tehokasta lääkehoitoa vaarantamatta rationaalisella lääkehoidolla, rinnakkaisvalmisteiden sekä biosimilaarien hintoja alentavan kilpailun kautta. Vuoden 2017 alussa voimaan tulevan asetuksen muutos alentaa kalliiden biologisten valmisteiden kustannuksia.

Suomi jäljessä Ruotsia diabeteksen hoidossa – kerro kokemuksesi!

Diabetesmessuilla nousi esille, että Suomi on Ruotsia valtavasti jäljessä hoitoa helpottavan teknologian hyödyntämisessä, muun muassa verensokeria sensoroivien laitteiden ja insuliinipumppujen käytössä. Lisäksi alueelliset erot ovat meillä suuria verrattuna Ruotsiin.
Diabetes-lehti tekee vuoden 2017 ensimmäiseen numeroon juttua uusien hoitomuotojen ja tekniikan saatavuudesta Suomessa. Kerro meille kokemuksesi asiasta sähköpostitse: lehdet(at)diabetes.fi.

Vuoden diabetesteko tuo turvallisuutta vanhusten insuliinihoitoon

Vuoden diabetesteko -palkinnon sai tänä vuonna Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveystoimi kotihoidon ja asumispalveluiden hoitajien koulutuksesta insuliinihoidon turvalliseksi toteuttamiseksi.
Iäkkäitä diabeetikoita hoitavan henkilöstön koulutuksen palkitseminen nostaa esiin sen, että ikäihmisissä on yhä enemmän diabeetikoita.
– Terveydenhuollon toimijan palkitseminen kannustaa toivottavasti muitakin hoitoyksikköjä diabeteksen hoidon kehittämistyöhön sekä korostaa yhteistyön merkitystä diabeetikoiden parhaaksi, Diabetesliiton hallitus perustelee valintaansa palkinnon saajaksi.
Palkinto luovutettiin 23.9. Diabetesmessuilla 23.9.

– Lähtökohta oli se, että kotihoidossa ilmeni tietyntyyppisiä haittatapahtumia toistuvasti. Työntekijät kotihoidossa vaihtuvat usein ja heillä on vastuullaan vaikeahoitoisiakin potilaita, diabeteslääkäri Susanna Satuli-Autere kuvaa lähtötilannetta.
Kolmen diabeteshoitajan ja kahden diabeteslääkärin työryhmä kehitti yhteistyössä kotihoidon kanssa koulutuspäivän, jossa ei istuttu luennoilla, vaan ennakkoperehtymisen jälkeen kotihoidossa insuliinihoitoa toteuttavat työntekijät osallistuivat toiminnalliseen oppimispäivään.
– Osallistujat jaettiin viiteen ryhmään. Kaikki kiersivät viisi eri aiheista oppimispistettä, joissa ratkottiin kuvitteellisen potilastapauksen avulla insuliinihoidon ongelmia. Työpisteissä oli keskustelua vetämässä joko diabeteshoitaja tai diabeteslääkäri, Satuli-Autere kertoo.

Koulutuksen lopputulos ei ollut vain uutta oppia kotihoidon työntekijöille, vaan diabeteksen hoidon ammattilaiset saivat paljon uutta tietoa kotihoidon työskentelyoloista.
– Jos asiakkaalla on matala verensokeri mutta jääkaappi on tyhjä, mitä tehdään? Tai jos asiakkaan matala tai korkea verensokeri tarvitsisi seurantaa, mutta on kiire seuraavan asiakkaan luo, miten toimitaan? Kotihoitoa toteutetaan vaativissa oloissa ja opimme kotihoidon oloista paljon. Pyrimme tekemään listan ohjeista miten tulisi toimia eri tilanteissa; milloin soitan ambulanssin, milloin kysyn neuvoa ja mistä.
Ensimmäisen, kotihoidon työntekijöille tarjotun koulutuksen jälkeen Hyvinkäällä koulutettiin myös asumispalveluiden työntekijöitä.
– Tavoitteenamme on toteuttaa koulutuksia vuosittain tästä eteenpäin, Satuli-Autere sanoo.

Diabetesliitto STM:lle: Elintavat eivät ole peruste leikata lääkekorvauksia

Diabetesliitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa hallituksen esityksestä lääkekorvausleikkauksiksi.
Diabetesliiton kanta on, että ehdotus muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinivalmisteiden siirtämisestä nykyisestä ylemmästä erityiskorvausluokasta alempaan erityiskorvausluokkaan, ei ole hyväksyttävää sosiaalioikeudellisin, hoidollisin eikä taloudellisin perustein.

Esitys lisäisi toteutuessaan sosioekonomisia terveyseroja jakamalla lääkkeiden käyttäjät niihin, joilla on taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa tarvitsemansa lääkehoito ja niihin, jotka joutuvat karsimaan tarvitsemaansa lääkehoitoa varattomuutensa vuoksi.
– Esityksessä on käytetty perusteluna sitä, että elintavoilla voidaan vaikuttaa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon. Tyypin 2 diabetes on kuitenkin voimakkaasti perinnöllinen ja etenevä sairaus. Käsitys siitä, että tyypin 2 diabetes olisi aina ehkäistävissä omilla elintavoilla, on tutkitusti virheellinen, Diabetesliiton toiminnanjohtaja Janne Juvakka korostaa.

Diabetesliitto huomauttaa lausunnossaan, että lainsäädännön mukaan erityiskorvattavuus määritellään sairauden vaikeuden ja sen hoidossa tarvittavan lääkkeen välttämättömyydellä, ei elintavoilla.
Diabetesliitto katsoo, että tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon korvattavuuden heikentäminen ei toisi tavoiteltuja säästöjä, vaan nostaisi koko sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia nopeasti. Tyypin 2 diabetes johtaa riittämättömästi hoidettuna vakaviin elinvaurioihin ja lisäsairauksiin, joiden hoitaminen on yhteiskunnalle paljon kalliimpaa kuin lääkkeiden korvaaminen sairastuneille. Lisäksi yhä useamman diabeetikon lääkekulut ylittävät lääkekaton, jolloin yhteiskunnan korvausosuus kasvaa.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä: http://www.diabetes.fi/files/7481/Laakekorvauslausunto_STM114_00_2015_8_9_2016_IV_liite.pdf

Laura Manninen aloitti Diabetesliiton viestintäjohtajana

Taideyliopiston vastaavana viestintäpäällikkönä toiminut MMM Laura Manninen aloitti Diabetesliiton viestintäjohtajan tehtävissä elokuun alussa. Hän toimii myös Diabetes-lehden päätoimittajana. Nykyinen viestintäpäällikkö Tarja Sampo jää eläkkeelle lokakuun alusta.
Laura on toiminut viestintäpäällikkönä myös Teatterikorkeakoulussa ja tiedottajana Luonto-Liitossa. Diabetesliiton viestintään hän on aiemmin osallistunut avustamalla free-toimittajana Diabetes-lehteä ja nuortenlehti Inspistä. Diabetesasiat ovat tuttuja oman ykköstyypin diabeteksen kautta.
Lauran tavoittaa numerosta 050 433 5629 ja hänelle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen laura.manninen(at)diabetes.fi

Uudenlaista ravitsemusohjausta pääkaupunkiseudulla

Diabeetikot pääsevät opettelemaan terveellisiä ruokailutottumuksia älypuhelinsovelluksen ja ravitsemusasiantuntijan avustuksella syksystä lähtien Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksessä. Keväällä toteutetussa pilottiprojektissa selvisi, että älypuhelimen avulla toteutetut, asiantuntijan ohjaamat vertaistukiryhmät ovat tehokas tapa elintapojen muuttamiseen terveellisemmiksi.

Ryhmät perustuvat Helsingin yliopistossa ravitsemustieteen maisteriopintoja viimeistelevän Heli Salmenius-Suomisen opinnäytetyöhön, joka toteutettiin Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksessä projektinimellä Muutos Lautasella. Osallistujat valokuvasivat kaikki ateriansa ja jakoivat kuvat MealLogger-älypuhelinsovelluksen avulla. Ohjaajan antaman päivittäisen ravitsemusvalmennuksen lisäksi ryhmäläiset saivat vertaistukea toisiltaan.
Ryhmiin osallistuneiden vihannesten, hedelmien ja marjojen käyttö kasvoi 55 prosenttia. Makeisten ja suklaan kulutus väheni 28 prosenttia, ja osalla tutkimukseen osallistuneista päivittäinen insuliiniannos pieneni jopa puoleen. Paino ja vyötärönympärys pienenivät kaikilla. Ryhmään osallistuminen oli osallistujista kaikin puolin kannustavaa.

Syksyllä aloittavat ryhmät ovat pitkäkestoisempia kuin pilottijakso, ja elintapamuutosten tekemistä tukevat myös lähitapaamiset sovelluksen käytön aikana. Uusien ryhmien tavoitteena on pyrkiä pysyviin elintapamuutoksiin ja edistää sekä tukea diabeteksen hyvää hoitotasapainoa. Ryhmien ohjaaja on Heli Salmenius-Suominen.
Ryhmiin voi ilmoittautua heti. Llisätietoja antaa ravitsemusasiantuntija Heli Salmenius-Suominen, p. 040 503 6811, heli.salmenius-suominen@helsinki.fi

Irene Vuorisalo uskoo lääkekorvausten leikkausten lisäävän terveyden eriarvoisuutta

Erityisasiantuntijamme Irene Vuorisalo kirjoittaa Blogikirjassamme, millaisia vaikutuksia tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävien lääkkeiden sairausvakuutuskorvausten merkittävällä vähentämisellä olisi.
”Esitetty leikkaus lisäisi suurella todennäköisyydellä terveyden eriarvoisuutta. Kipeimmin leikkaus osuu iäkkääseen yksinäiseen pienituloiseen naiseen.
Vammauttaville lisäsairauksille altistavan tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon korvattavuuden heikentäminen nostaisi koko sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia jo lyhyellä tähtäimellä
Mitkä ovat vaikeasti vammauttavien lisäsairauksien sosiaaliset seuraukset? Kuinka paljon kuntoutuksen ja palveluiden tarve lisääntyy? Mitä maksavat työ- ja toimintakyvyn heikentymisestä, erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ja ennen aikaisesta kuolemista johtuvat epäsuorat kustannukset?”

Irene Vuorisalon blogi löytyy Diabetesliiton verkkosivulta.

Allekirjoita adressimme: Tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvaustaso säilytettävä

Maamme hallitus aikoo ensi vuoden budjetissa tehdä yli 130 miljoonan euron säästöt lääkekustannuksiin. Selvitysmies kartoitti sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä mahdollisia leikkauskeinoja. Selvitysmies on ehdottanut hallitukselle tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävien lääkkeiden sairausvakuutuskorvausten vähentämistä merkittävästi.
Suunnitelmissa on siirtää diabeteslääkkeet ylemmästä erityiskorvausluokasta (lääkkeen hinta korvataan 100-prosenttisesti, mutta joka ostokerralla asiakas maksaa apteekille 4,50 euroa) alempaan erityiskorvausluokkaan (lääkkeen hinnasta korvataan 65 prosenttia).
Tyypin 2 diabetes on sairaus, joka riittämättömästi hoidettuna johtaa vakaviin elinvaurioihin ja lisäsairauksiin, joiden hoitaminen on yhteiskunnalle paljon kalliimpaa kuin lääkkeiden korvaaminen sairastuneille.
Mielestämme on epäoikeudenmukaista, että yhdellä potilasryhmällä aiotaan maksattaa suuri osa lääkekorvauksiin kohdistuvista säästöistä. Ylemmässä erityiskorvausluokassa on nyt 34 sairautta, joista diabetes, tyyppiä erottelematta, on yksi. Muihin 33 sairauteen ei kohdistu nyt säästötoimia.
Korvausluokan lasku ei koskisi insuliinia. Insuliinin rinnalle on viime aikoina tullut paljon uusia, muun muassa pistettäviä tyypin 2 diabeteslääkkeitä, joilla diabeetikot ovat saavuttaneet hyviä hoitotuloksia.
Leikkaus vaarantaa tyypin 2 diabeteksen hoidossa saavutetut hyvät hoitotulokset ja potilasturvallisuuden, koska yhä suuremmalla osalla potilaista ei ole varaa toteuttaa asianmukaista lääkehoitoa.

Klikkaa tästä ja allekirjoita adressimme lääkekorvausten leikkausta vastaan.

Diabetesliiton strategia: Voitamme diabeteksen – joka päivä

Suomen Diabetesliiton päättäjät ovat hyväksyneet liiton kokouksessa 15.5. yhteisölle uuden strategian vuosiksi 2017–2020. Sen johtava ajatus on diabeteksen voittaminen – ei vain tulevaisuudessa, vaan hyvällä hoidolla joka päivä. Diabeetikoiden hyvän hoidon ja hyvän elämän turvaamiseksi tehostetaan yhteiskunnallista vaikuttamista. Samaan päämäärään liitto pyrkii myös tuottamalla ja kehittämällä kuntoutuspalveluja, sekä itse että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

– Diabetesliiton toimintastrategia vuoteen 2020 keskittyy kolmen päämäärän saavuttamiseen. Ensinnäkin Diabetesliitto jäsenyhdistyksineen haluaa olla diabetesta sairastaville, heidän läheisilleen ja alan ammattilaisille vetovoimainen yhteisö. Toinen päämäärä on, että kaikki diabetesta sairastavat ja heidän läheisensä saavat tasavertaisesti ammattitaitoista, luotettavaa ja yksilön tarpeista lähtevää hoitoa ja ohjausta eri elämäntilanteissa. Kolmas päämäärä on tuloksekas toiminta diabeteksen eri muotojen ehkäisyssä, kertoo Diabetesliiton puheenjohtaja Tommi Vasankari.

Liiton kokous otti kantaa myös ajankohtaisiin sote-kysymyksiin. Vasankarin mukaan Diabetesliiton keskeinen tavoite sote-uudistuksessa on, että tyypin 1 diabeteksen ja erityisosaamista vaativan tyypin 2 diabeteksen hoito keskitetään osaamiskeskuksiin ja -verkostoihin.
– Yhtä oleellista on järjestää valtakunnallinen diabeteksen hoidon laadun seuranta. Vaikuttavien hoitojen tulee olla kaikkien diabeetikoiden ulottuvilla.

Lääkekorvauksiin kohdistuu juuri nyt kovia säästöpaineita.
– Diabetesliitto ei pidä hyväksyttävänä tyypin 2 diabeetikoiden lääkkeiden siirtämistä pois 100 prosentin erityiskorvausluokasta eikä lääkekorvausten alkuomavastuuta insuliinihoitoisille diabeetikoille, joille insuliini on välittömästi ja pysyvästi elämää ylläpitävä lääkevalmiste, painottaa Vasankari.

Lue myös Diabetesliiton erityisasiantuntijan Irene Vuorisalon blogi, jossa otetaan kantaa sosiaali- ja terveysministeriön teettämään selvitysmiesraporttiin läääkekustannusten alentamisesta.

Insuliinin alkuomavastuu myös periaatekysymys

Diabetesliiton hallitus on päättänyt tukea kansalaisvetoista hanketta, jolla insuliinin alkuomavastuu -kysymys mahdollisesti viedään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn.
Diabetesliiton verkkosivuilla oli tammi-helmikuussa alkuomavastuuta koskeva kysely, johon kertyi 130 vastausta. Vastaajista 60 prosenttia kertoi alkuomavastuun aiheuttaneen taloudellisia vaikeuksia. Noin viidelle vastaajalle kuudesta insuliinin maksuttomuus oli periaatteellinen asia.
Kyselyyn vastanneiden viestit välitettiin eduskunnan diabetesryhmälle helmikuun lopussa.

Hila yhteistyöhön potilasjärjestöjen kanssa

Potilasjärjestöjen roolia lääkkeiden korvattavuushakemusten käsittelyssä vahvistetaan. Järjestöt voivat antaa lausunnon lääkkeiden hintalautakunnan käsittelyssä olevista hakemuksista. Lautakunta toivoo järjestöiltä tietoa lääkevalmisteen vaikutuksista hoitoon ja potilaan arkeen.
– Lääkkeiden hintalautakunnan toimintaa säätelevät monet erilaiset velvoitteet. On erittäin ilahduttavaa, että potilaiden osallistumisoikeutta on vihdoin onnistuttu parantamaan. Diabetesliiton osuus tässä päätöksessä on merkittävä. Olemme käyneet rakentavaa vuoropuhelua viranomaisten kanssa jo kymmenen vuoden ajan, kertoo liiton erityisasiantuntija Riitta Vuorisalo.
Lisätietoa: www.hila.fi

life-for-a-childKansainvälistä yhteisvastuuta

Diabetesliitto on lahjoittanut 6 000 euroa Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n Life for a Child -ohjelmalle, jonka tavoitteena on, että diabetes ei aiheuttaisi yhdenkään lapsen tai nuoren kuolemaa. Ohjelman kautta saa apua nyt noin 17 000 diabeetikkoa 46 kehitysmaassa ympäri maailmaa. Lue lisää: www.lifeforachild.org.

Diabetesliitto: Ylempi erityiskorvaus tarpeen muillekin diabeteslääkkeille kuin insuliinille

Maamme hallitus on asettanut tavoitteeksi suuret säästöt lääkekustannuksista. On houkutus ajatella, että diabeteslääkkeistä osa voisi olla vähemmän korvattuja kuin toiset.

Viime syksynä neljä arvostettua diabeteslääkäriä ehdotti Suomen Lääkärilehdessä, että vain insuliini olisi 100-prosenttisesti korvattava diabeteslääke, ja muiden diabeteslääkkeiden korvausprosenttia laskettaisiin.

Lue ylilääkärimme Pirjo Ilanne-Parikan ja erityisasiantuntijamme Riitta Vuorisalon perustelut diabeteslääkkeiden 100-prosenttiselle korvattavuudelle Blogikirjasta.

Kuva: Ella Manninen
Kuva: Ella Manninen

Asiakasmaksujen korotukset osuvat diabeetikoihin

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE on selvittänyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutoksia. Maksut nousevat etenkin alueilla, joilla palvelujen saatavuus on jo valmiiksi muita heikompi. Kiristyvä maksupolitiikka voimistaa eriarvoisuuden ja terveyserojen kasvua.
Terveyspalveluiden asiakasmaksuihin ei ole tehty tasokorotusta tai indeksikorotusta 30 prosentissa kuntia, osittainen tasokorotus on tehty 17 prosentissa ja täysimääräinen tasokorotus 38 prosentissa kuntia. Lopuissa 15 prosentissa kuntia tilanne oli selvityksen aikaan epäselvä.

Pitkäaikaissairaiden toiveet terveydenhuollolle selvitettiin: ”Kiitos, että edes jotakuta kiinnostaa”

Pitkäaikaista sairautta sairastaville tärkeintä on pysyvä hoitosuhde. Tämä kävi ilmi pitkäaikaissairauksia sairastavien toiveita kartoittaneesta selvityksestä, joka luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle perjantaina 11.3.
 ”Se tunne kun saa diagnoosin” -selvitys antaa kattavan kuvan siitä, mitä pitkäaikaissairauksia sairastavat ja paljon terveydenhuollon palveluita käyttävät toivovat terveydenhuollolta nyt ja tulevaisuudessa.
Kyselyyn vastasi 1 059 pitkäaikaissairasta ympäri Suomen: heistä enemmistö oli Diabetesliiton ja Sydänliiton jäseniä. Kyselyn toteuttamiseen osallistui yhdeksän potilasjärjestöä. Selvitys on osa Kestävän Terveydenhuollon -hanketta, jossa ovat mukana SOSTE, Finanssialan Keskusliitto, Lääkäriliitto, Sitra, Tehy, YTHS ja AbbVie.
– Kymmenet vastaajat kiittivät siitä, että edes joku on kiinnostunut heidän mielipiteistään, se on kerta kaikkiaan hämmentävää, SOSTEn johtaja Panu Laturi kertoo.
Kyselyyn vastanneissa eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa pysyvän hoitosuhteen puute (24 %) ja sairauden seurannan hajanaisuus tai jopa puuttuminen (21 %). Pitkäaikaissairaista yli puolet (52 %) haluaisi itse valita palveluntarjoajan ja vain pieni osa vastustaa valinnanvapauden lisäämistä (6 %). Yli puolet (52 %) vastaajista piti tärkeimpänä syynä tähän pysyvän hoitosuhteen puutetta.
Samalla koetaan, että pitkäaikaissairauden hoitamisessa tarvittava osaaminen ja asiantuntemus eivät ole riittävällä tasolla terveyskeskuksissa.
– Terveydenhuollon taloudellisten haasteiden kannalta pysyvän hoitosuhteen puuttuminen on kestämätöntä, sillä suorista kustannuksista valtaosan (75 %) arvioidaan aiheutuvan pitkäaikaissairauksista. Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä on rakentunut pääosin akuuttien sairauksien hoitoon eikä se pysty vastaamaan pitkäaikaissairauksien toistuvaan ja jatkuvaan hoidon ja hoivan tarpeeseen, SOSTE:n johtaja Panu Laturi toteaa.

”Se tunne kun saa diagnoosin” -selvitys on luettavissa Diabetesliiton verkkosivulla.

Päivitimme sosiaaliturvaoppaamme

Sosiaaliturvaopas 2016 diabeetikoille on ilmestynyt. Diabetesliiton julkaisema opas on luettavissa ja ladattavissa tästä.

Irene Vuorisalo jäseneksi rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman ohjausryhmään

Diabetesliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen erityisasiantuntija Irene Vuorisalo on nimitetty jäseneksi sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman ohjausryhmään.

Ohjausryhmä toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitetta edistää rationaalista lääkehoitoa. Rationaalinen lääkehoito määritellään tässä yhteydessä näin: ”Rationaalinen eli asianmukainen lääkehoito on tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukaista ja taloudellista.”

Ohjausryhmän on tarkoitus laatia rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma. Toimeenpano-ohjelma käsittelee lääkehoitoa koko lääkehoitopolun matkalta lääkkeiden tutkimuksesta ja lääkkeiden määräämisestä niiden käyttöön asti.

Ohjausryhmään kuuluu 22 jäsentä. Irene Vuorisalo valittiin ohjausryhmään SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n esityksestä. Riitta edustaa ohjausryhmässä kaikkia maamme potilasjärjestöjä.

Diabetesliitto teki kaikkensa, mutta alkuomavastuu myös insuliinille

Kuva: Janne Viinanen
Kuva: Janne Viinanen

Lääkekorvaukset uudistuivat vuoden alusta siten, että oikeus korvaukseen syntyy vasta sitten, kun reseptilääkkeistä on maksettu yhteensä 50 euroa alkuomavastuuta.

Diabetesliitto teki lain valmistelun yhteydessä kaikkensa, jotta elämää välittömästi ja pysyvästi ylläpitävä lääkehoito jätettäisiin alkuomavastuun ulkopuolelle.

Liitto lähestyi perustuslain asiantuntijoita, keskusteli lakia valmistelleiden tahojen kanssa ja piti asiaa esillä myös mediassa. Liitto oli myös kahdesti kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.
Eduskunnan diabetesryhmä pyysi syksyllä lain valmisteljoilta selvitystä perusteista, jotka mahdollistavat alkuomavastuun käytön, ja eduskunnan diabetesryhmän puheenjohtaja teki loppuvuonna asiasta kirjallisen kysymyksen.

Lain valmistelijat eivät ole vastanneet eduskunnan diabetesryhmän esittämiin kysymyksiin, eikä eduskunta ole pitänyt tarpeellisena pyytää perustuslakivaliokunnan lausuntoa lakiesitykseen.
Diabetesryhmän puheenjohtajan kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa ministeri Mäntylä katsoo, että alkuomavastuun käyttöönotolla ei muuteta nykyisen lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita eikä korvausperiaatteita. Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että välttämättömän lääkehoidon hankkiminen turvataan viime kädessä toimeentulotuella.

Viime kesänä Diabetesliitto pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, loukkaako välittömästi ja pysyvästi elämää ylläpitävän lääkehoidon vuosittainen alkuomavastuu perusoikeuksia. Vastauksessaan eduskunnan oikeusasiamies totesi, että hänellä ei ole toimivaltaa puuttua siihen, miten eduskunta käyttää sille kuuluvaa lainsäädäntövaltaa.

RAY: 2,1 miljoonaa Diabetesliiton toimintaan

RAY:n avustusesityksen mukaan Diabetesliitto saa tänä vuonna yleisavustusta 954 000 euroa, jäsenjärjestöille kohdistettavaa avustusta 50 000 euroa, tukea sopeutumisvalmennustoimintaan 225 000 euroa, Yksi elämä -hankkeille 851 000 euroa ja Diabeteskeskuksen vesihuollon uudelleenjärjestämiseen 20 000 euroa.
Vaativan diabeteksen hoidon kehittämishankkeeseen ei saatu avustusta.

Toiminnanjohtaja Janne Juvakan mukaan avustuspäätös antaa hyvän taloudellisen perustan toiminnalle vuonna 2016. Erityisen tyytyväinen hän on jäsenjärjestöille ja sopeutumisvalmennukseen kohdistettavien avustusten korotuksiin.

Apurahoja diabetesaiheisiin opinnäytetöihin

Diabetesliiton Stipendirahastosta on myönnetty yhteensä 22 400 euroa apurahoina kymmeneen korkeakoulutasoiseen opinnäytetyöhön tai tutkimukseen.

Suurimman, 6 000 euron apurahan saivat Pirita Ihamäki ja Johanna Tolonen. Ihamäen tutkimuksen aihe on Geokätköilyn ja pelillisyyden hyödyntäminen nuorten diabeetikoiden liikuntamotivaatiota kasvattavana toimintana. Toloselle apuraha myönnettiin Diabeteksen hoitoa tukevien ohjelmien käytettävyys ja koettu omahoidon laatu -diplomityöhön.

Apurahan saivat myös Iina Alho, Mira Häyrinen, Johanna Peltonen, Päivi Alasaari, Tiina Grönroos, Nina Juurakko, Johanna Leinonen, Satu Kotiranta, Annamaija Kröger ja Jeanette Stenberg.

Lämmin kiitos lahjoittajille

Juhlavuoden 2015 kunniaksi Diabetesliitto sai lahjoituksia yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä yhteensä noin 15 700 euroa. Lisäksi Prima-Rakentajat Oy Leppänen lahjoitti 800 euroa nuorten diabeetikkojen tukemiseen ja lääkeyritys Sanofin diabetesyksikkö play & donate -keräyskampanjansa tuoton 6 340 euroa diabeteksen hoidon osaamiskeskusmallin edistämiseen.

Diabetesliitto arvostaa suuresti kaikkia saamiaan lahjoituksia ja kiittää lämpimästi toimintaansa tukeneita ja tukevia.

Diabetesbarometri 2015:
Huolenaiheina hoidonohjauksen riittämättömyys ja ammattilaisten osaaminen

Diabetesliiton tänään julkaiseman Diabetesbarometrin kaikissa vastaajissa huolta aiheuttavat erityisesti hoidon ja hoidonohjauksen saatavuus ja jatkuvuus sekä terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen ja riittämätön määrä. Barometrin kyselyt suunnattiin diabetesta sairastaville ja heidän läheisilleen, terveydenhuollon ammattilaisille sekä terveydenhuollon päättäjille.

Diabetesta sairastavien huolina korostuvat erityisesti hoidonohjauksen riittämättömyys sekä terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen.
Myös terveydenhuollon ammattilaiset pitävät hoidonohjaukseen varattuja resursseja riittämättöminä. Heidän mielestään lääkäreitä ja hoitajia on liian vähän ja ammattilaisten osaamisessa on puutteita, erityisesti nuorten ja ikääntyneiden diabeetikoiden hoidossa ja ohjauksessa.

Terveydenhuollon päättäjät ovat samoilla linjoilla: lähes puolet pitää diabeetikoiden hoidonohjausta riittämättömänä. He havaitsivat, että erityisesti ravitsemusterapeuttien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden osallistuminen hoitoon on liian vähäistä.

Lue lisää: Diabetesbarometri 2015

Diabetesliitto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: ei alkuomavastuuta insuliinille

Diabetesliitto on antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausuntonsa muutoksiin, joita hallitus esittää lääkekorvauslainsäädäntöön.

Diabetesliiton kanta on, että elämää välittömästi ylläpitävä lääkehoito – kuten insuliini – jätetään kaikissa ikäryhmissä vuosittaisen alkuomavastuun ulkopuolelle.

Liitto esittää myös, että lisäkorvausoikeuden synnyttyä ostokerta- ja lääkekohtainen omavastuuosuus säilytetään nykyisellään, 1,50 eurossa.

Lisäksi Diabetesliitto pitää perusteltuna, että potilaisiin kohdistuvat sairausvakuutuksen leikkaukset määritellään vain vuodeksi 2016 ja että pysyvät ratkaisut tehdään hoidollisia lähtökohtia painottaen.

Pitkäaikaissairaiden omavastuita tulee tarkastella sekä lääkkeistä että palveluista muodostuvana kokonaisuutena.

Yksi elämä kutsuu koko Suomen terveystalkoisiin

Yksi elämä -toiminnan tavoitteena on terveempi Suomi, ja nyt hanke kutsuu kaikki mukaan tekemään pieniä päivittäisiä päätöksiä oman ja läheistensä terveyden ja hyvinvoinnin eteen.
Voit esimerkiksi pyytää jonkun kaverin, perheenjäsenen tai naapurin seuraksi lenkille, järjestää pihatalkoot, viestiä mukavasta tapahtumasta muille, kokata Sydänmerkki-resepteistä maistuvia herkkuja tai jakaa somessa #terveystalkoot -viestejä.

Kun tilaat Yksi elämä -uutiskirjeen osoitteesta www.yksielama.fi, saat vinkkejä erilaisista tavoista osallistua terveystalkoisiin. Voit myös liittyä Yksi elämä -hankkeiden yli 13 000 seuraajan joukkoon Facebookissa. Yksi elämä on myös Twitterissä ja Instagramissa.

Merkittävä osuus terveemmän Suomen luomisessa on yhteiskunnan rakenteilla, elinoloilla ja -ympäristöllä. Yksi elämä muistuttaakin kaikkia vaikuttajia ja päättäjiä viestillä: jokainen päätös on terveyspäätös. Yksi elämä haluaa kaventaa väestöryhmien terveyseroja, tukea saumattomia hoitoketjuja ja edistää terveellisten valintojen helppoutta.

Pidä huolta kovalevystäsi!

Kahdella miljoonalla aikuisikäisellä suomalaisella on kohonnut verenpaine. Harva tietää, että kohonnut verenpaine heikentää aivojen verisuonia ja voi siten johtaa aivoinfarkteihin ja aivoverenvuotoihin.
Lokakuussa Yksi elämän terveystalkoot organisoi suomalaisten verenpaineiden mittausta yli sadassa pisteessä ympäri maan Helsingistä Kemiin sekä muutamissa VR:n junavuoroissa. Tavoitteena oli 100 000 mittausta. Esimerkiksi eduskunnassa mitattiin yli 30 päättäjän paineet. Lisätietoa itse asiasta: www.korvaamatonkovalevy.fi

Sairausvakuutuslain muutokset haittaavat diabeteksen hoitoa

Diabetesliitto on antanut lausunnon sairausvakuutuslain muutosesitykseen. Hallitus esittää muun muassa vuosittaisen alkuomavastuun nostamista 60 euroon, lääkekohtaisten omavastuiden nostamista ja matkakulujen omavastuun nostamista 25 euroon.

Hallituksen esityksessä perustellaan lääkkeiden omavastuiden korotusta muun muassa sillä, että korkeammat omavastuut vähentävät (turhaa) lääkkeiden käyttöä. Diabetesliitto muistuttaa, että täydellisestä insuliinin puutoksesta johtuvan diabeteksen hoidossa lääkkeiden käyttöä on mahdotonta vähentää, ja lääkkeiden käytön vähentäminen on hoidollisesti täysin väärä tavoite.

Diabetesliitto ei pidä hyväksyttävänä, että elämää välittömästi ylläpitävää lääkehoitoa tarvitsevat ihmiset joutuisivat vuosittain maksamaan hengestään alkuomavastuun. Elämää välittömästi ylläpitävä lääkehoito tulisi kokonaan jättää vuosittaisen alkuomavastuun ulkopuolelle.

Diabeetikoiden lisäsairaudet ovat seurausta riittämättömästä hoidosta ja kasautuvat alimpiin tuloryhmiin. Esitys heikentää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien pitkäaikaissairaiden mahdollisuuksia hankkia tarvitsemansa hoito ja vaarantaa heidän potilasturvallisuutensa.

Diabetesliitto pitää myös matkakorvausten heikennyksiä haitallisina:
Matkojen kertakohtaisen omavastuuosuuden nosto 25 euroon vaikeuttaa entisestään pienituloisten asemaa ja erityisen ongelmallinen esitys on syrjäseuduilla asuvien pitkäaikaissairaiden kannalta.

Kuva: Marja Haapio

Vain hyvinvoiva väki pystyy tuottavuusloikkaan

Pääministeri Juha Sipilän peräänkuuluttama tuottavuusloikka tarvitsee hyvinvoivia ja energisiä ihmisiä. Uusien tutkimusten mukaan liikkeen määrää lisäämällä Suomessa voidaan saada aikaan jopa 2 miljardin euron vuotuiset säästöt terveydenhuollon kustannuksista. Fyysisesti aktiiviset ihmiset edesauttavat kestävyysvajeen taklaamista tehokkaasti.

Työpäivän aikaisen liikkeen lisääminen ja terveellinen työpaikkaruokailu ovat kustannustehokkaita tapoja lisätä työvirettä. Myös järjestöjen toteuttama vertaistukitoiminta tuo hyvinvointia ja tukee työssä jaksamista sekä työhön paluuta.

Ehdotuksen takana ovat Yksi elämä -järjestöt: Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto sekä liikuntajärjestö Valo.

Diabetesliiton uusimmat työntekijät

Diabetesliiton toisena lääkärinä on työskennellyt syys-lokakuun vaihteesta alkaen LT, lastentautien erikoislääkäri Anu-Maaria Hämäläinen.
Diabetesliiton uusin järjestösuunnittelija on kuntoutuksen ohjaaja Marianne Kukkasniemi. Toinen tuore kasvo järjestöosastolla on perhevapaan sijaisena toimiva hallintotieteiden maisteri Harri Mäenalanen.
Fysioterapeutin tehtävässä on toiminut loppukesästä lähtien Eira Taulaniemi.

RAY:ltä haetaan rahaa diabeteksen omahoidon kehittämiseen

Diabetesliitto on hakenut rahoitusta projektiin, jolla tuettaisiin vaativan diabeteksen omahoitoa ja kehitettäisiin erityisesti tyypin 1 diabeetikoiden hoitoa. Vuonna 2016 alkavaksi suunnitellun projektin yhteistyökumppaneita olisivat diabeetikot ja paikalliset diabetesyhdistykset sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. RAY:n avustuspäätös saadaan joulukuussa.

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Diabetesliitto jätti heinäkuussa eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun, jossa pyydetään selvittämään, ”toteutuvatko elämää välittömästi ylläpitävästä lääkityksestä riippuvaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeudet sairausvakuutuslain muutoksen tultua voimaan ja loukkaako sairausvakuutuslain säännös kansalaisten perusoikeuksia”.

Sairausvakuutuslaki muuttuu edellisen eduskunnan tekemän päätöksen mukaisesti ensi vuoden alusta muun muassa siten, että kaikilla 18 vuotta täyttäneillä on kalenterivuosittainen korvattavien lääkkeiden alkuomavastuu. Ensi vuonna alkuomavastuu on 45 euroa, mutta Diabetesliitto pitää hyvin todennäköisenä, että sitä myöhemmin nostetaan.

Diabetesliitto aktiivisena

Diabetesliitto on kesän aikana antanut lausunnon hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä sekä lähettänyt Fimealle kirjeen, jonka aiheena on insuliinin ja muiden diabeteslääkkeiden riittävyyden turvaaminen tilanteessa, jossa velvoitevarastoon jouduttaisiin turvautumaan lääkehuollon vakavien vaikeuksien vuoksi.

Vaalit takana, vaikuttaminen edessä

eduskuntaDiabetesliitto jäsenyhdistyksineen nosti eduskuntavaalien yhteydessä esille tavoitteitaan sote-uudistuksessa. Pääviestimme on vaativan diabeteksen hoidon keskittäminen osaaviin käsiin ja yhdenvertainen ja laadukas diabeteksen hoito koko Suomeen. Aiheeseen liittyvä mielipidekirjoitus julkaistiin seitsemässä sanoma- ja maakuntalehdessä.
Yksi elämän terveyslupaus-kutsuun tarttui 403 kansanedustajaehdokasta. Lupauksen tekijöistä Arkadianmäelle valittiin 34. Toivomme, että terveyslupauksen tehneet ehdokkaat vievät valtimoterveyttä eteenpäin.
Edellinen eduskunta päätti, että Kelan korvaamille lääkkeille tulee vuoden 2016 alusta 45 euron alkuomavastuu, joka peritään vuoden ensimmäisen tai ensimmäisten lääkeostojen yhteydessä. Diabetesliiton näkemyksen mukaan on perustuslain vastaista, että insuliinia ja muuta välittömästi elämää ylläpitävää lääkehoitoa tarvitsevat ihmiset joutuvat vuosittain maksamaan hengestään. Jo lain valmisteluvaiheessa alkanut vaikuttamistyö jatkuu.

Mari_Noppa_004Diabetesliitolle uusi yhteyspäällikkö

Diabetesliitossa järjestösuunnittelijana toiminut kauppatieteiden maisteri Mari Noppa on nimetty liiton uudeksi yhteyspäälliköksi kesäkuun alusta lukien. Mari seuraa tehtävässä Jarmo Riihelää, joka siirtyy eläkkeelle syyskuun alusta. Yhteyspäällikön tehtäviin kuuluvat yritysyhteistyö, varainhankinta ja markkinointi.

Tunnetko turvasi?

Diabetesliiton julkaisemaan Diabeetikon sosiaaliturva 2015 -oppaaseen on koottu yleisestä sosiaaliturvasta tietoa, joista voi olla hyötyä diabetekseen sairastuneelle eri tilanteissa ja elämänvaiheissa. Henkilökohtaisissa sosiaaliturva-asioissa kannattaa kysyä neuvoa sairaalan, terveyskeskuksen tai kotikunnan sosiaalityöntekijöiltä ja kuntoutusohjaajilta tai Kelan toimistosta. Tieto vanhenee nopeasti, joten asioita on hyvä seurata oma-aloitteisesti.
Sosiaaliturva-opas on luettavissa verkossa www.diabetes.fi/sosiaaliturva ja tilattavissa maksutta Diabeteskeskuksesta.

Ohjeita ravintorasvojen käyttöön

Diabetesliiton repäisylehtiöiden uusin aineisto käsittelee rasvojen käyttöä ruokavaliossa. Aineisto opastaa, miten ruokavalioon voi lisätä pehmeää rasvaa ja vähentää kovaa rasvaa ja mitä pakkausselosteesta kannattaa katsoa, kun haluaa ostaa arkikäyttöön tuotteita, jotka ovat hyväksi sydämelle ja verisuonille. Ohjeet ovat laatineet Diabetesliiton ravitsemusasiantuntijat. Hoitohenkilökunnan jaettavaksi tarkoitetun materiaalin saa viidenkymmenen ja sadan sivun lehtiöissä, hinnat 17 euroa/50 sivua ja 24 euroa/100 sivua. Hinnat sisältävät lähetyskulut. Lisätiedot ja tilaukset: materiaalitilaukset@diabetes.fi, p. 03 2860 230 ja www.diabetes.fi/d-kauppa

Kuva: Annika RauhalaDiabetesliitto ehdotti menestyksellä lakimuutoksia

Varhaiskasvatuslakiin saatiin Diabetesliiton ajamia muutoksia, iloitsee liiton erityisasiantuntija Riitta Vuorisalo. Alun perin esityksessä ei puhuttu lainkaan lapsen hoivasta tai hyvinvoinnin tukemisesta, vaan siinä keskityttiin oppimiseen ja oppimisen tukemiseen. Nyt laissa määritellään, että varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa pedagogiikka painottuu. Lisäksi lakiin on kirjattu monialainen yhteistyö lapsen tukemiseksi tarvittaessa.

Uusi tapa tukea Diabetesliiton työtä

Diabetesliitto toivottaa joukkoonsa nyt myös kannatusjäseniä, jotka haluavat antaa panoksensa diabeetikoiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin puolesta tehtävään työhön. Tänä vuonna kannatusjäsenmaksu on 30 euroa, ja se sisältää lukuoikeuden jatkuvasti päivittyvään Diabetes-verkkolehteen, lukuoikeuden Lehtiluukku-palvelussa julkaistavaan Diabetes-näköislehteen sekä muut vain jäsenille tarkoitetut sähköiset palvelut, kuten D-opiston kurssit. Lisätietoa: www.diabetes.fi/kannatusjasenyys tai p. 03 2860 111.

Kansanedustajaehdokkaiden terveyslupaukset

Yksi elämä on haastanut kansanedustajaehdokkaat tekemään terveyslupauksia, jotka koskevat terveyseroja, hyvää terveydenhoitoa ja terveyttä edistävien valintojen helpottamista. Katso onko oma ehdokkaasi mukana: www.uudenvuodenlupaus.fi/vaalit.


Raha-automaattiyhdistys tukee tänä vuonna Diabetesliiton toimintaa 2 029 000 eurolla. RAY:ltä saa tukea kaikkiaan noin 800 järjestöä.


Diabetesliitto: Ei alkuomavastuuta insuliinista riippuvaisille

Vuoden 2014 lopulla Diabetesliitto antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon lääkekorvausjärjestelmän uudistamisesta. Liitto pitää hyvinä muutoksia, jotka hyödyttäisivät paljon tai kalliita lääkkeitä tarvitsevia. Sen sijaan Diabetesliitto ei pidä hyväksyttävänä, että välittömästi elämää ylläpitävää lääkehoitoa tarvitsevat ihmiset joutuisivat vuosittain maksamaan hengestään kaavaillun alkuomavastuun. Diabetesliiton mielestä lääkekorvausjärjestelmän uudistus hankaloittaa uusien lääkkeiden pääsyä sairausvakuutuskorvauksen piiriin. Asianmukaisen lääkehoidon tulee olla mahdollista kaikille diabeetikoille sosioekonomiseen asemaan katsomatta.

Tyypin 1 diabeteksen hoitosuositus etenee

Aloite tyypin 1 diabeteksen omasta hoitosuosituksesta etenee. Diabetesliiton lääkärineuvosto ja Duodecim vievät hanketta eteenpäin joko osana nykyistä Diabeteksen Käypä hoito -suositusta tai erillisenä suosituksena. Aikataulu on vielä tarkentumatta.

Järjestövoimaa Tarttumattomat sairaudet -verkostosta

Maailman terveysjärjestön, WHO:n tavoite on, että alle 70-vuotiaiden kuolleisuus yleisiin kansansairauksiin vähenisi 25 prosentilla vuoteen 2025.

Samaan tähtää Suomeen perustettu Tarttumattomat sairaudet -verkosto, johon kuuluvat Aivoliitto, Filha, Hengitysliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Diabetesliitto, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäyhdistys. Verkosto on osa kansainvälistä NCD Alliance -yhteistyöverkostoa.

Verkosto on jo koonnut omat tavoitteensa maan seuraavaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen. Tarkoitus on vaikuttaa yhteiskunta- ja terveyspolitiikkaan sekä kansansairauksien riskitekijöihin, vähentää väestön terveyseroja ja turvata laadukas tutkimus. Tavoitteet luovutettiin eduskuntaryhmille marraskuussa 2014.

Viiden terveysjärjestön edustajat luovuttivat marraskuussa eduskuntaryhmille seuraavaa hallitusohjelmaa varten kirjaamansa tavoitteet. Kuva: Eeva Anundi
Kuva: Janne Viinanen
Kuva: Janne Viinanen

KKI-ohjelma palkitsi terveysjärjestöjä

Viime vuonna 20 vuotta täyttänyt Kunnossa kaiken ikää -ohjelma palkitsi juhlaseminaarissaan viisi valtakunnallista terveysjärjestöä, muun muassa Diabetesliiton, liikunnan huomioimisesta tärkeänä osana terveyden edistämistyötä. Järjestöt ovat kehittäneet toimintaa nimenomaan vähän liikkuville aikuisille.