Vill du delta i verksamhet på svenska? 

221
Kuva: Shutterstock

Diabetesförbundet har flera svenska föreningar. Var finns de och vilken verksamhet har de?

Svenska diabetesföreningar i Finland

Följande lokala diabetesföreningar arbetar huvudsakligen på svenska.

Borgå Nejdens Diabetesförening rf

Föreningen har 501 medlemmar och de kommer främst från Borgå, Lovisa, Sibbo, Askola och Borgnäs.

I vår verksamhet ingår följande:

 • kamratstöd varannan vecka
 • pensionärsträffar en gång i månaden
 • vattengympa varannan vecka
 • friluftsdag vår och höst
 • sommarteaterresa
 • teaterbesök
 • bowling varannan vecka
 • julmiddag i december
 • familjeklubb.

Julmiddagen är det evenemang som lockar flest deltagare. I simbassängen får 16 personer plats och vattengympan brukar ganska ofta vara fullsatt. I maj 2023 deltog 27 personer i friluftsdagen.

I våra planer ingår att få vara med i partnerskapsbordet för organisationer, som är tänkt att vara en samarbetskanal mellan Östra Nylands välfärdsområde och

dess organisationer och ska främja organisationernas samarbete. Vi vill också gärna att i gång större aktivitet i familjeklubben, men det råder brist på unga aktiva och motiverade ledare.

Styrelsemedlemmarna i vår förening börjar bli till åren komna och vi behöver nödvändigt få med yngre aktiva medlemmar i vår verksamhet.

Diabetesföreningen i Åboland rf

Diabetesföreningen grundades i maj 1988 och firar sitt 35-årsjubileum i år. Verksamhetsområdet omfattar Pargas, Kimitoön och Åbo. Ungefär 25 procent av medlemmarna är finskspråkiga.

Största delen av verksamheten är koncentrerad till Pargas centrum. Motion är den absolut populäraste verksamhetsformen. Vi har två gymgrupper och tre vattengymnastikgrupper i veckan, där medlemmarna motionerar tillsammans vinter, vår och höst. Föreningen erbjuder också möjligheten att bowla en gång i veckan. Sporadiskt ordnas dessutom medlemsträffar med olika teman, men dessa traditionella sammankomster lockar inte folk längre på samma sätt som förr. Utöver detta ordnar vi gemensamma resor och utfärder samt erbjuder kamratstöd i olika former.

För framtiden planerar vi att öka utbudet på motion i Pargas; möjlighet till padel och trappträning med instruktör i Pargas motionstrappa (470 trappsteg) har diskuterats.

Vi ger ut medlemstidningen Diabo fyra gånger om året (ges också ut i parallellupplaga av Mendi). Den tjänar som inspiration och information för våra medlemmar.

Diabetesföreningen i Åboland är en aktiv förening med många medlemsförmåner. Dessutom satsar vi mycket på kamratstöd i olika former, som föreningens klubbar i första hand står för: familjeklubben, Pargas sockertoppar (för diabetiker i arbetsför ålder), Sötnosarna (för dem med medicinskt larmande hund) och Diabeteskerho (för verksamhet på finska).

Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI rf

Föreningen grundades i november 2003 för huvudstadsregionens svenskspråkiga diabetiker och deras anhöriga och fyller alltså 20 år i år. Verksamhetsområdet omfattar förutom Helsingfors även Kyrkslätt, Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo.

Motionsgymnastik är en populär verksamhetsform i vår förening. Vi har en gymgrupp i Helsingfors samt två vattengymnastikgrupper i Esbo och i Helsingfors. Diskussionsgruppen Onsdagsklubben som träffas en gång i månaden samlar också medlemmarna till månatliga sammankomster. Dagsutfärder och teaterbesök finns också på programmet.

Medlemstidningen Mendi ges ut 4 gånger om året och innehållet är gemensamt med Diabetesföreningen i Åboland.

Vårt verksamhetsområde är stort. Det är svårt att nå svenska diabetiker och deras anhöriga, eftersom det inte finns några kanaler att enkelt och direkt vara i kontakt med potentiella medlemmar.

Västra Nylands Diabetesförening rf

Vår diabetesförening är 47 år och vi har 590 medlemmar. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Raseborg (Karis, Pojo och Ekenäs), Hangö och Ingå. Dessutom har vi en del medlemmar i andra delar av landet.

Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde samarbeta med Diabetesförbundet i Finland. Arbetet går ut på att motverka och minska diabetesrelaterade skador och komplikationer, bevaka diabetikers intresse i samhället och vara en förenande länk mellan personer med diabetes.

Våra mål är att

 • öka samarbete med kommunernas och städernas diabetesteam
 • delta i Västra Nylands välfärdsområdes möten och informationsmöten
 • delta i Diabetesförbundets kurser och möten
 • locka fler yngre medlemmar
 • samla in e-postadresserna till medlemmarna.

Vi kommunicerar med medlemmarna via medlemsbrev och annonser i Etelä-Uusimaa samt på www.vndiabetes.fi, på Facebook och i tidningen Diabetes. Medlemmarna har möjlighet att använda Ekenäs simhall gratis en gång i månaden. Vi har också vattengymnastik, stavgång, en gumgrupp och en senioraktiveringsgrupp. Dessutom ordnar vi medlemskvällar med experter som föreläsare, deltar i Svenska träffen, familjeträffen och ungdomsträffen och firar Världsdiabetesdagen. Teaterresor och jullunch ingår i aktiviteterna. Vi ordnar bussresor exempelvis till Tallinn, shoppingresor och utflykter.

Verksamheten finansieras med medlemsavgifter, bidrag från fonder, lotterier, deltagaravgifter och sponsorer.

Mellersta Österbottens Svenska Diabetesförening rf

Föreningen har 197 medlemmar och vi är verksamma i Vasa, Korsholm och Vörå.

I vår verksamhet ingår bland annat diabetesklubbar, simhallsbesök, träffar för mammor med diabetesbarn, resor till Diabetesförbundets familjedag på Särkänniemi i Tammerfors. I år var det vår tur att ordna Svenska träffen som gick av stapeln i september med Peter Jihde som dragplåster. I våra planer ingår att utveckla smågruppsträffar och att ordna gemensamma promenader ortsvis.

Vi uppdaterar vår webbsida vartefter. Föreningen har en egen Facebook-sida och familjeklubben har sin egen Facebook-sida. Vi skickar ut två medlemsbrev per år med information till medlemmarna. Dessutom informerar vi via e-post.