Diabetes-lehti täytti 70 vuotta

1681
Kuva: Ella Manninen, Kaarina Marttila, Shutterstock

Teksti: Laura Manninen

Vuoden 1949 ensimmäinen numero.

Helmikuussa tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun ihka ensimmäinen Diabetes-lehti ilmestyi vuonna 1949. Juhlavuoden kunniaksi kävimme läpi vanhoja lehtiä ja poimimme niistä sitaatteja hoidosta, edunvalvonnasta, ruokavaliosta, parisuhteesta ja tutkimuksesta. Lehti on käynyt seitsemässä vuosikymmenessä läpi ison muodonmuutoksen, mutta vielä enemmän on muuttunut diabeteksen hoito ja myös asennoituminen siihen.

 

   1949   

Hoidosta

”Ruiskut ja neulat on käytön jälkeen huolellisesti huuhdeltava ja ajoittain keitettävä. Tavallisimmin ne säilytetään 70 prosenttisessa alkoholissa.” (Diabetes 1/1949)

Lehdessä jaettiin neuvoja sokerin tutkimiseksi virtsasta kotona. Nylanderin eli Alménin kokeeseen tarvittiin spriilamppu, koeputkia, pipetti, koeputken keittopidike, dekantterilasi sekä ”Nylanderin reagenssia” apteekista. Virtsaa keitettiin liekissä noin kolme minuuttia jatkuvasti heilutellen. Jos virtsa sisälsi sokeria, liuoksen väri tummeni mustaksi. (Diabetes 3/1949)

Edunvalvonnasta

”Ensimmäisenä Suomessa on Munsalan kunnanvaltuusto päättänyt kustantaa kaikille kunnan sokeritautisille heidän tarvitsemansa insuliinin.” (Diabetes 3/1949)

Mainoksia vuoden 1949 toisessa numerossa.

   1959   

Edunvalvonnasta

Diabetes saattoi aiheuttaa syrjintää työmarkkinoilla. Kanadan lehdestä käännetty artikkeli korostaa diabeetikoiden velvollisuutta huolehtia itsestään hyvin: ”Diabeetikot, teidän velvollisuutenne on tarkkailla tautianne pysyäksenne hyvässä kunnossa, ansaitaksenne kunniakkaasti elämänne, ja teillä on solidaarinen velvollisuus toisia diabeetikkoja kohtaan, jotka joutuvat pakosta kärsimään sen vuoksi, että toiset hoitonsa laiminlyömällä ovat julkisesti joutuneet surkuteltavien onnettomuuksien uhreiksi.” (Diabetes 1/1959)

Presidentti Urho Kekkonen vieraili puolisonsa Sylvi Kekkosen kanssa Turun yhdistyksen leirillä elokuussa 1959.
Diabetes-lehdessä 3/1959 mainostettiin Diabetes-suklaata, johon oli lisätty B- ja C-vitamiinia sokeritautipotilaiden ankaran ruokavalion helposti aiheuttaman vitamiinipuutteen torjumiseen. Tuotteessa oli 5,2 prosenttia hiilihydraattia.

   1962   

Parisuhteesta

”Sokeritauti ei sinänsä ole mikään este avioliitolle, ellei kyseessä ole liitto kahden diabeettisen henkilön välillä. Tällainen avioliitto tulisi olla ankarasti kielletty, koska diabeettisten perinnöllisyyslakien mukaan tällaisessa tapauksessa kaikilla lapsilla on erityisen suuret mahdollisuudet saada sokeritauti.” (Diabetes 3/1962)


   1969   

Ruokavaliosta

”Dieettilistan tulee määrätä, mikä on sallittua ja mikä ei. Kaikessa sokeritautisten ruuanlaitossa tulee talousvaa’an olla käsillä, samoin myös ravintoainetaulukon, johon ovat merkittyinä kalorit, valkuaisaineet, rasvat, hiilihydraatit ja vitamiinit. Ehdottomasti kiellettyjä sokeritautiselle ovat sokeri ja makeiset.” (Diabetes 2/1969)

Edunvalvonnasta

”Maahamme olisi saatava sokeritautisairaala. Sokeritautisten ohjaus voidaan järjestää ainoastaan perustamalla maahamme sokeritautisairaala, samoin kuin reumasairaalla on omat sairaalansa ja toimistonsa, sanoi lääket.lis. Tero Kangas puhuessaan eilen Vaasassa Pohjanmaan Diabetesyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa. Sairaalan avulla lääkärikunta saataisiin yhdenmukaiseen toimintaan sokeritautisen hoidossa.” (Diabetes 3/1969)

Hoidosta

”Haimansiirto ihmiselle onnistunut. Viime kuukausien sydänsiirtojen varjossa ovat professorit Lillehei ja Kelly suorittaneet onnistuneen haimansiirron ihmiselle Minnesotan yliopistossa. Sitä tulevatko haimansiirrot kysymykseen tavallisissa diabetesmuodoissa, ei tällä hetkellä vielä voida varmuudella ratkaista.” (Diabetes 1/1969)

Ennen kuin kotikäyttöön tarkoitetut verensokerimittarit tulivat markkinoille, diabeetikot seurasivat sokeritasapainoaan mittaamalla virtsan sokeri- ja ketoainepitoisuutta. Virtsan sokerin tutkimiseen käytettiin joko tabletteja tai liuskoja. Nämä mainokset ovat vuoden 1969 Diabetes-lehdistä.
Vuonna 1959 Diabetes-lehdessä oli kolmiosainen sarja Kuinka elää onnellisena sokeritautisen miehen kanssa. Noihin aikoihin lehdessä oli usein juttuja, jotka jatkuivat seuraavassa numerossa. Useimmat jutut oli käännetty ulkomaisten diabetesjulkaisujen artikkeleista.
1960-luvulla diabeetikon ruokavalio oli paljon rajoitetumpi kuin nykyisin. Sokeria piti välttää, ja myös maidon juontia. Yhdessä jutussa diabeetikoille suositeltiin pannukakun sijaan jälkiruuaksi munakasta sokerittoman hillon kanssa.

   1980   

Hoidosta

”Insuliinipumppu on uusinta uutta diabeteksen hoidon kehittämispyrkimyksissä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että insuliinipumppujen käyttö diabeteksen hoidossa on todellakin vasta tutkimusvaiheessa. Tarvitaan vielä paljon tietoa, ennen kuin insuliinipumpun voidaan katsoa sopivan diabeetikon päivittäiseen hoitoon.” (Diabetes 7–8/1980)

Edunvalvonnasta

”Keski-Suomen Sokeritautiyhdistys lahjoitti Kyllön terveysasemalle kaksi verensokerimittaria. Mittareita lainataan tarvittaessa kotikäyttöön. Mittarit rahoitti Jyväskylän seurakunta ja Keski-Suomen Sokeritautiyhdistys Yhteisvastuu-keräyksestä saaduilla varoilla. Yhden mittarin hinta on noin 1200 markkaa.” (Diabetes 11/1980)

Parisuhteesta

1980-luvun alussa ei enää varoiteltu diabeetikkoja perustamasta perhettä keskenään, vaan perinnöllisyysongelmien ajateltiin olevan luultua vähäisempiä. ”En henkilökohtaisesti pitäisi huonona tilanteena sitäkään, jos kaksi diabeetikkoa haluaa saada lapsia. Lasten riski ei silloinkaan nouse yli 20 prosentin”, sanoo Väestöliiton perinnöllisyyslääkäri, dosentti Reijo Norio. (Diabetes 12/1980)

1980-luvun alun injektioneuloja ja -ruiskuja.

   1989   

Ruokavaliosta

Ruokavaliosuosituksia uudistettiin: ohjeisiin tuli joustoa ja realismia. ”Ajanmukaistetut ruokavaliosuositukset painottavat yksilöllisyyttä ja joustavuutta insuliinidiabeteksessa sekä vaativat energian ja rasvan saannin tarkkaa hallintaa aikuisiän diabeteksessa.” (Diabetes 1–2/1989)

”Sokeriako diabeetikon ruokavaliossa? Uusien suositusten mukaan sokeria ja muita hiilihydraattimakeuttajia voi käyttää sen verran, että niistä tulee enintään 10 prosenttia kokonaistarpeesta tai enintään 50 grammaa päivässä.” (Diabetes 8/1989)

Hoidosta

Insuliinia vedettiin ruiskuun pullosta. Huolena oli, kestääkö pullon kumitulppa noin 90 lävistystä kuuden viikon aikana, eli niin kauan kuin pullossa riittää insuliinia. Ensimmäiset insuliinikynät tulivat markkinoille 1985.

Verensokerimittarivalikoima kasvoi. Nopein mittasi verensokerin 30 sekunnissa, hitain kahdessa minuutissa. (Diabetes 9/1989)

Tutkimuksesta

”Tekohaimaa on yritetty kehittää 60-luvulta lähtien. Se saatiin toimivaksi 70-luvun alussa ja se oli kaupan runsaat kymmenen vuotta. Laite oli kuitenkin piirongin kokoinen ja sopi vain sairaala- tai tutkimuskäyttöön. Japanilaiset ovat tällä hetkellä pisimmällä keinohaiman kehittelyssä. He ovat onnistuneet kehittämään laitteen niin pieneksi, että koira jaksaa kantaa sitä mukanaan. Japanilaisten tekohaima ei ole kuitenkaan toiminut kuin muutaman päivän.” (Diabetes 1–2/1989)

Edunvalvonnasta

Keskusteltiin siitä, kuka maksaa diabeetikoiden tarvitsemat verensokerin mittausvälineet. ”Verensokerin mittaaminen kotona ei saisi kaatua taloudellisiin kysymyksiin – siksi tärkeästä asiasta on kysymys.” (Diabetes 9/1989) 

Ensimmäiset kotikäyttöön tarkoitetut verensokerimittarit tulivat Suomen markkinoille 1980-luvulla. Tämä mainos oli Diabetes-lehdessä 8/1989.

   1999   

Hoidosta

”Reaaliaikaista hoidonseurantaa: Kännykän avulla tehokkaampaan omahoitoon. Uusimmasta tietotekniikasta uskotaan löytyvän tehostusta diabeetikoiden omahoitoon.” (Diabetes 1–2/1999)

Ruokavaliosta

Ruokavaliosuositukset muuttuivat sallivammiksi, mutta se herätti runsaasti keskustelua. Eräs lukija kirjoitti: ”Olen ihmetellyt nykyisiä sokerin käytön sallivia suosituksia: kenelle ne on tarkoitettu? Minulla pienikin määrä sokeria nostaa verensokerin yli 20 mmol/l. Noudattamalla sokerin käytön suosituksia hoitotasapaino ei pysy millään hyvänä. Ketä sokerin käytön sallivat suositukset palvelevat?” (Diabetes 6–7/1999)

Tutkimuksesta

”Uusia insuliinin annostelutapoja kehitellään. Ehkä jo muutaman vuoden kuluttua insuliinin annosteluun on odotettavissa uusia menetelmiä perinteisen pistoshoidon rinnalle. Pitkälle kehitetyt nenän tai keuhkojen kautta annosteltavat insuliinit lisäävät todennäköisesti diabeetikoiden hoitomyöntyvyyttä.” (Diabetes 12/1999)

”Saarekesolusiirtoihin on vielä pitkä matka.” (Diabetes 12/1999)

Vuonna 1995 markkinoille tuli ensimmäinen insuliinianalogi, jota kutsuttiin raketti-insuliiniksi, koska sen vaikutus alkoi erittäin nopeasti.

   2009   

Hoidosta

”Verensokerin jatkuva seuranta on auttanut monia selvittämään hoidon ongelmakohtia. Jo viikon mittausjakso voi opettaa uusia asioita omista syömis- ja pistämistottumuksista.” (Diabetes 4/2009)

Tutkimuksesta

Botnia-tutkimuksen perustutkimuksen yhteydessä on pystytty selvittämään myös eri diabetestyyppejä, joista MODY ja LADA ovat tunnetuimmat. Groop uskoo, että diabeteksen alalajeja löytyy vielä lukuisia. 

– Jonain päivänä pystymme käyttämään DNA-tekniikkaa siihen, että voimme määritellä diabetestyypin tarkasti ja myös hoitamaan diabeetikkoja paremmin, Groop sanoo.” (Diabetes 1–2/2009)

Edunvalvonnasta

”Portti aukesi varusmiespalvelukseen. Diabeetikot voivat puolustusvoimien ylimmän johdon päätöksen mukaan hakeutua varusmiespalvelukseen, kunhan palvelusturvallisuus voidaan varmistaa. Palvelukseen voi hakea diabeetikko, jolla on ollut diabetes vähintään kaksi vuotta ja enintään kymmenen vuotta, ja jonka diabeteksen hoitotasapaino on hyvä ja jonka lähimenneisyydessä ei ole ollut vakavaa verensokerin laskun aiheuttamaa toimintakyvyttömyyttä.” (Diabetes 3/2009)

Ruokavaliosta

”Joissakin yhteyksissä karppausta on jopa väläytelty hoidoksi sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetekseen. Perusteluna on käytetty muun muassa sitä, että vähähiilihydraattista ruokaa syödessä ateriainsuliinia tarvitsee annostella tavanomaista vähemmän. Ateriainsuliinin määrä ei kuitenkaan kerro mitään diabeteksen hoitotasapainosta tai edes insuliinin kokonaistarpeesta.” (Diabetes 6–7/2009)

Paitsi että verensokerimittarit kehittyivät entistä monipuolisemmiksi ne muuttuivat myös värikkäämmiksi 2000-luvun alussa.