Hyvin hoidettu tyypin 2 diabetes ei vaikuta elinikään

3584
Kuva: Antti Yrjönen

Teksti: Riitta Ahonen

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla ei ole suurentunutta sydän- tai aivoinfarktin tai ennenaikaisen kuoleman riskiä, mikäli riskitekijät ovat tavoitearvoissa. Näin todettiin Aidin Rawshanin työryhmän tutkimuksessa, jonka tulokset julkaistiin The New England Journal of Medicine -lehdessä elokuussa.

Ruotsalaiset tutkijat halusivat selvittää, mikä merkitys kohonneella LDL-kolestrolitasolla, korkealla HbA1c-arvolla, korkealla verenpaineella, tupakoinnilla ja mikroalbuminurialla on sydän- ja verisuonisairauksiin ja ennenaikaiseen kuolemaan tyypin 2 diabetesta sairastavilla. 

Tutkimuksessa oli mukana noin 271 000 kakkostyypin diabeetikkoa. Kontrolliryhmään kuului noin 1,3 miljoonaa Ruotsissa asuvaa ihmistä. Tutkimusjakso kesti lähes kuusi vuotta.

Diabeetikoilla, joilla ei ollut mitään edellä mainituista riskitekijöistä, oli miltei samanlainen riski kuolla ennenaikaisesti kuin kontrolliryhmällä. Tutkijoiden mukaan heidän riskinsä akuuttiin sydäninfarktiin oli jopa pienempi kuin muulla väestöllä. Sydämen vajaatoiminnan riski oli sen sijaan suurempi tyypin 2 diabetesta sairastavilla kuin muilla, vaikka tutkitut riskitekijät olivat tavoitearvoissa. 

Tutkimuksen mukaan tavoitetason ylittävä HbA1c-arvo lisää eniten sydän- ja aivoinfarktin riskiä. Tupakointi todettiin suurimmaksi kuoleman riskiksi.

Erityisen suuri riski saada sydäninfarkti tai kuolla ennenaikaisesti on alle 55-vuotiailla kakkostyypin diabeetikoilla, joilla on kaikki edellä mainitut riskitekijät. Siksi on tärkeää, että nuorempien kakkostyypin diabeetikoiden riskitekijöitä seurataan ja hoidetaan aktiivisesti.

Aidin Rawshanin mukaan tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi, että mitä useammat riskitekijät ovat tavoitearvoissa, sitä pienemmältä vaikuttaa riski vakaviin sydän- ja verisuonisairauksiin ja ennenaikaiseen kuolemaan.