Testamentista hoitotahtoon – ilmaise tahtosi, kun vielä voit

1660
Laskut menevät nopeasti perintään. Jopa sairaalalaskut menevät ilman muistutusta perintätoimistolle. Kuva: Marja Haapio

Teksti: Katja Holopainen       

Kaikkien kannattaa laittaa vakavaan sairauteen tai kuolemaan liittyvät asiat kuntoon viimeistään viisikymppisenä. Vaikeassa tilanteessa läheisille on helpompaa, kun he tietävät tahtosi ja voivat toimia haluamallasi tavalla. 

Vältä ristiriitoja hoitotahdolla

Hoitotahdolla kerrot, kuinka haluat sinua hoidettavan tilanteessa, jossa et itse kykene osallistumaan hoitoratkaisuihin tai ilmaisemaan tahtoasi. Ennalta laadittu hoitotahto auttaa omaisia ja terveydenhuollon ammattilaisia elämän loppuvaiheessa: kun tahtosi on kirjattu, kenenkään ei tarvitse aloittaa väittelyä valitusta hoitoratkaisusta.

Verkosta löytyy paljon esimerkkimalleja hoitotahdosta. Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen ohjeistuksessa todetaan, että hoitotahdosta tulee ilmetä tahdon ilmaisijan nimi ja syntymäaika. Hoitotahdosta on hyvä puhua oman lääkärin ja läheisten kanssa. Hoitotahto suositellaan tallennettavaksi paperisena versiona potilastietoihin. Jos teet hoitotahdon suoraan Kanta-järjestelmään, se kannattaa tulostaa ja antaa läheisille sekä terveydenhuoltoon tallennettavaksi.

Kuka tahansa voi joutuva vakavaan onnettomuuteen tai sairastua niin vakavasti, ettei kykene itse hoitamaan viranomaisasioita. Kuva: Annika Rauhala

Elinluovutustestamenttia ei enää Suomessa tarvita. Kaikki ovat mahdollisia luovuttajia: elintenluovutuksen voi kuitenkin kieltää Kanta-järjestelmässä ja yllättävän kuoleman jälkeen omaiset voivat kieltää elintenluovuttamisen, jos on tiedossa, että vainaja vastusti eläessään elintenluovuttamista.

Valitse oma edunvalvojasi

Edunvalvontavaltuutuksella voit etukäteen määrätä luotettavan ihmisen asioittesi ajajaksi, jos yllättäen sairastut tai loukkaannut niin, ettet kykene itse hoitamaan viranomaisasiointia.

Edunvalvontavaltuutus on testamentin tavoin virallinen asiakirja, jonka on täytettävä muotovaatimukset. Siitä tulee ilmetä sekä valtuuttajan että valtuutetun nimi ja syntymäaika tai sosiaaliturvatunnus. Varsinaisen valtuutetun lisäksi olisi hyvä nimetä myös varavaltuutettu, jos varsinainen valtuutettu ei jostain syystä kykene hoitamaan tehtäväänsä.

Edunvalvontavaltuutuksessa määritellään kaikki ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Maistraatissa suositellaan käyttämään asiantuntijaa valtuutuksen laatimisessa, mutta verkosta löytyy hyviä pohjia asiakirjan laadintaan.

Edunvalvontavaltuutus on voimassa sen vahvistamiseen tai peruuttamiseen asti. Valtuutus vahvistetaan siinä tapauksessa, kun valtuuttaja ei enää kykene terveydentilansa vuoksi hoitamaan asioitaan. Yleensä tähän tarvitaan lääkärin lausunto.

Valtuutus vahvistetaan maistraatissa, jonne toimitetaan alkuperäinen valtakirja ja maistraatin sivuilta löytyvä Hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisesta. Tällä hetkellä edunvalvontavaltuutusten vahvistamiseen voi mennä jopa kolme kuukautta. Puuttuvat asiakirjat viivästyttävät edunvalvonnan astumista voimaan. Vahvistuksen jälkeen valtuutetun on toimitettava maistraatille luettelo niistä varoista ja veloista, joita hän on oikeutettu hoitamaan. Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa ja voi pyytää selvityksen asioiden hoitamisesta.

Tilapäistä apua valtakirjoista

Edunvalvontavaltuutusta nopeampi ja keveämpi tapa hoitaa asiointi ovat suoramaksusopimukset, e-laskut ja valtakirjoilla asiointi.

Pankeissa voi tehdä tarkasti yksilöityjä valtakirjoja pankkiasioiden hoitamiseen silloin, kun ihminen on lääketieteellisesti määriteltävissä täysivaltaiseksi ja hän kykenee vielä menemään pankkiin. Valtakirjoja pankkiasiointiin voi myös tehdä verkkopankissa, jos omistaa verkkopankkitunnukset.

Jos verkkopankkitunnukset tai esimerkiksi avainlukulista katoaa, pankit vaativat henkilökohtaista asiointia pankin konttorissa. Asiointia varten tulisi yleensä varata aika.

Tilien käyttöoikeuden ja verkkokäytön mahdollistaman laajan tilinkäyttöoikeuden antaminen ei ole mahdollista paperisella valtakirjalla. Pankeissa ei hyväksytä avointa valtakirjaa: paperisessa valtakirjassa tulee olla yksilöidyt tiedot siitä, mitä valtuutettu saa tehdä ja kuka valtuutettu on. Yleensä paperilla oleva valtakirja hyväksytään vain, jos siinä on yksilöity esimerkiksi laskut, jotka valtuutettu saa maksaa ja allekirjoituksen todistaa kaksi ulkopuolista todistajaa.

Lain mukaan pankkitunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia, eikä edes aviopuoliso saa käyttää niitä. Jos pankissa huomataan, että joku toinen ihminen auttaa verkkopankin käytössä, pankki voi sulkea verkkopankkitunnukset. Puolisoiden välistä raha-asioiden hoitoa helpottaa, jos puolisoilla on käyttöoikeus toistensa tileihin. Tällöin on kuitenkin muistettava, että kuolemantapauksessa vainajan tilit suljetaan.

Viranomaisten kanssa helpompaa

Yritysten kanssa asiointi on vaikeaa, jollei erilaisia valtakirjoja ole tehty etukäteen. Eräässä pankissa on otettu kanta, että ihminen, joka ei kykene henkilökohtaisesti asioimaan verkkopankissa tai pankkikonttorissa, tarvitsee edunvalvojan. Toinen pankki palvelee puhelimessa vain niitä, joilla on verkkopalvelutunnukset.

Puhelin- ja sähköyhtiöt sekä perintätoimistot eivät yleisesti anna epäviralliselle asioiden hoitajalle tietoja laskutuksesta tai mahdollisuutta muuttaa sopimusta.

Viranomaisten kanssa on helpompi asioida. Kelan ja Verohallinnon palveluihin kelpaa paperinen asioiden hoitoon valtuuttava valtakirja, jonka voi lähettää myös verkon kautta. Poikkeustapauksissa Kela hyväksyy myös puhelimitse tapahtuvan valtuutuksen, jonka voi tehdä esimerkiksi soittamalla yhdessä läheisen kanssa Kelaan. Yleensä suullinen valtuutus koskee vain yhtä asiointikertaa.

Ketkä saavat omaisuutesi?

Testamentti on syytä laatia silloin, kun omaisuutta on alkanut karttua, eikä oma tahto omaisuuden jakamisesta vastaa lain näkemystä asiasta. Usein testamentti tulee ajankohtaiseksi, kun uusi avioliitto solmitaan tai edellinen päätyy eroon. Testamentilla voit turvata avo- tai aviopuolisosi sekä lastesi perinnön ja esimerkiksi varmistaa, että lastesi puolisoilla ei ole avio-oikeutta sinulta perittävään omaisuuteen.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava todistajien kanssa yhtä aikaa. Todistajien tulee olla vähintään 15-vuotiaita, eivätkä he saa olla henkilöitä, joille testamentista saattaisi olla hyötyä. Todistajien on merkittävä nimikirjoitustensa lisäksi ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä todistamisen aika ja paikka.

Testamentin tekijä voi määrätä varsin vapaasti testamentin sisällöstä. Testamentit jaetaan kolmeen eri tyyppiin sen mukaan, miten omistusoikeus siirtyy. Usein testamentin tekijä antaa täyden omistusoikeuden perillisilleen, jolloin he saavat käyttää sitä, miten haluavat tai testamentata perinnön edelleen.

Toinen yleinen tapa on testamentata omaisuus tai osa siitä omistusoikeudella leskelle, niin että omistusoikeus siirtyy lapsille vasta leskenkin kuoltua. Silloin testamentin tekijä voi toivoa, etteivät lapset käytä mahdollisuutta vaatia lakiosaansa. Testamentilla voidaan myös antaa elinikäinen käyttö- tai hallintaoikeus tiettyyn omaisuuteen. Tästä on verotuksellista etua.

Yleistestamenttien laatiminen onnistuu internetistä löytyvien mallien avulla. Jos asetelma on monimutkainen, kannattaa käyttää asiantuntija-apua.


Asiakirjoja täytyy myös päivittää

Tein ensimmäisen testamenttini nelikymppisenä erottuani toisesta miehestäni. Minulla oli viisi lasta, paljon velkaa, vanha omakotitalo ja mökki. Halusin turvata lasteni tulevaisuuden ja jakaa omaisuuden mielestäni oikeudenmukaisesti. Tein uuden testamentin rakennettuani uuden talon ja vanhempien lasteni tultua täysi-ikäisiksi. Nyt osa testamentin ehdoista on jo rauennut kaikkien lasten tultua täysikäisiksi ja olisi aika laatia uusi testamentti.

Ensimmäisen hoitotahtoni vein kirjallisena omaan terveyskeskukseen kymmenen vuotta sitten, nyt olen tehnyt uuden vastaavan Kanta-järjestelmään.

Edunvalvontavaltuutuksen tein pari vuotta sitten, mutta olen huomannut, että se kaipaisi viilaamista. Minun olisi syytä yksilöidä aikaisempaa tarkemmin, mitä asioita edunvalvojani tulee hoitaa. Helpottaisin myös hänen työtään, jos kirjaisin ylös kaikkien asioiden hoidon kannalta tärkeiden ihmisten yhteystiedot.