Kolme glukoosinseurantajärjestelmää vertailussa

3548
Kun Mika Haulo on syventynyt työhön tietokoneen ääressä, mahdollistaa verensokerin sensorointi paremman keskittymisen. Lukemat on helppo tarkistaa yhdellä vilkaisulla, ja lisäksi laite hälyttää nousevasta ja laskevasta verensokerista. Kuva: Ari Korkala

Teksti: Mika Haulo

Diabetes-lehti testasi kolme verensokerin jatkuvaan seurantaan tarkoitettua laitetta. Mukana testissä olivat Dexcom G5, Freestyle Libre ja Senseonics Eversense.

Testatuissa laitteissa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta toisaalta myös selkeitä eroja. Yhteistä on se, että sokeriarvoja mitataan rasvakudoksesta anturin avulla. Sensorit eivät siis mittaa verensokeria vaan kudossokeria, mutta algoritmien avulla laite laskee ja näyttää käyttäjälle sen arvon, jonka oletetaan vastaavan mahdollisimman tarkasti hänen verensokeriaan sillä hetkellä.

Testiryhmään kuului neljä tyypin 1 diabeetikkoa: Laura Manninen, Mika Haulo, Ilkka Koski ja Markku Raappana. Testatuista laitteista jokainen oli yhden tai useamman testaajan käytössä kolmen kuukauden ajan. Tänä aikana laitteita käytettiin osana normaalia arkea ja omahoitorutiineja.
Eversense oli käytössä vain yhdellä testaajalla, sillä se on asennettu Suomessa vasta muutamille diabeetikoille. Markkinoilla on edellisten lisäksi Medtronicin Guardian Connect: kasvaneen kysynnän vuoksi Medtronicilla oli tilapäisiä vaikeuksia sensoreiden toimittamisessa ja siksi se asetti etusijalle laitteiden toimittamisen potilaskäyttöön. Tämän vuoksi sitä ei saatu mukaan Diabetes-lehden testiin.

Markku Raappana harrastaa potkunyrkkeilyä ja vetää myös lajin treenejä. Raskaassa treenissä sensoroinnin hyödyt ovat selkeät. Kuva: Timo Heikkala

 

Laura Manninen on havainnut sensoroinnin erityisen hyödylliseksi matkoilla, kun päivärytmi ja liikunnan määrä muuttuvat, eikä ruokien hiilihydraatteja aina osaa arvioida.

 


Dexcom G5

Dexcom G5 -järjestelmä koostuu kertakäyttöisestä viikon kestävästä anturista, kolmen kuukauden välein vaihdettavasta lähettimestä ja vastaanottimesta, joka on joko erillinen laite tai älypuhelinsovellus.

Lähetin lukee anturilta glukoosiarvon viiden minuutin välein ja lähettää sen automaattisesti vastaanottimeen, joka voi olla enintään kuuden metrin päässä lähettimestä. Yhteyden katketessa lähettimen puskurimuisti pitää tietoja muistissa kolmen tunnin ajalta. Kun yhteys palaa, puuttuvat tiedot välittyvät vastaanottimeen.

Automaattinen yhteys lähettimen ja vastaanottimen välillä mahdollistaa hälytykset korkeasta ja matalasta verensokerista sekä nopeasta verensokerin muutoksesta. Hälytysrajat voi säätää itse, lukuun ottamatta hypoglykemian turvahälytystä, jonka raja on 3,1 mmol/l.

Dexcom G5 -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Android-laitteisiin ja Applen iOS-laitteisiin (myös Apple Watch –älykelloon) saatavan sovelluksen kanssa, mutta sitä voi käyttää myös erillisen vastaanottolaitteen kanssa. Suomessa ei ole tällä hetkellä insuliinipumppuja, joiden kanssa G5 olisi yhteensopiva.

Varsinaisen sensorisovelluksen lisäksi Dexcom G5:ssä on etäseurantasovellus, jonka avulla myös diabeetikon läheiset voivat seurata diabeetikon verensokerin liikkeitä ja saada valikoituja hälytyksiä. Etäseuranta on erityisen hyödyllinen diabeetikkolasten vanhemmille.

Jokaisen anturin mukana tulee asetinlaite, jolla anturi painetaan paikoilleen. Lähetin kiinnitetään anturin päälle. Anturi toimii valmistajan ilmoituksen mukaan seitsemän vuorokautta, mutta käytännössä se toimii kauemmin, keskimäärin kaksi viikkoa ja joillakin jopa kuukauden.

Kun uusi anturi otetaan käyttöön, laite vaatii kahden tunnin käynnistysjakson. Sen jälkeen vastaanottimeen syötetään sen pyytämät kaksi sormenpäämittausta, ja Dexcom G5 alkaa antaa taas lukemia. Muutoin sensori täytyy kalibroida kaksi kertaa vuorokaudessa eli 12 tunnin välein.

Sensori ei lakkaa toimimasta, vaikka kalibrointi viivästyisi, mutta sen tarkkuus alkaa jossakin vaiheessa kärsiä. Sensori voi pyytää kalibrointeja tarvittaessa myös useammin.

Testiryhmän arvio

Dexcom G5-järjestelmässä ihoon kiinnitettävä anturi on kohtuullisen pieni, eikä erotu häiritsevästi. Liima ei ärsyttänyt ihoa ja kesti hyvin myös pitkät kylpyläkäynnit. Anturin asennus vaati muutamalla ensimmäisellä kerralla käyttöohjeen tavaamista, mutta kun homman oli tehnyt muutaman kerran, se sujui jo rutiinilla. Anturin asetus nipisti vain vähän.

Aikuisilla anturi suositellaan sijoitettavaksi vatsanseudulle, ja se toimii hyvin: silloin se ei helposti osu ovenpieliin tai laukun olkaimiin. Vatsallaan nukkuessa sensori tosin näytti liian matalia lukemia, mikä aiheutti joitakin turhia hälytyksiä.

Puhelinsovellus on selkeä ja helppokäyttöinen. Erityisen käteväksi ominaisuudeksi osoittautui se, että verensokerikäyrä näkyy jo lukitusnäytössä. Iso plussa olivat myös hälytykset, jotka asennettiin perheenjäsenen puhelimeen. Matalan verensokerin hälytys toi turvaa nukkumiseen, kun illalla oli esimerkiksi ollut raskasta liikuntaa.

Datan jakaminen muille oli sisäänrakennetun toiminnon ansiosta helppoa, mutta muiden puhelimista ei nähnyt tehtyjä toimenpiteitä, kuten pistettyjä insuliinimääriä tai nautittuja hiilihydraatteja. Myös joiltakin muilta osin puhelinsovellus tuntui viimeistelemättömältä. Perustoiminnot olivat kuitenkin oikein hyvät.

Mittausten tarkkuus vaihteli jonkin verran testiryhmän jäsenillä. Toisilla se oli hyvinkin tarkka, toisilla lukemat olivat kovin erilaisia kuin sormenpäämittausten lukemat, varsinkin jos edellisestä kalibroinnista oli kulunut aikaa tai kun verensokeritaso vaihteli nopeasti.

Valmistaja kertoo, että jos mittaustulos laitteen kalibroinnista huolimatta poikkeaa yli 20 prosenttia sormenpäämittauksen tuloksesta, valmistaja korvaa sensorin uudella veloituksetta.


Freestyle Libre

Freestyle Libre on flash-sensori eli pyyhkäisysensori. Se ei tuo glukoosiarvoja automaattisesti lukulaitteeseen, vaan verensokerikäyrä päivittyy laitteeseen vain silloin, kun käyttäjä skannaa olkavarteensa kiinnittämänsä sensorin lukulaitteella. Skannaus tapahtuu tuomalla lukulaite hetkeksi sensorin lähelle – laite värähtää merkiksi, kun lukeminen on onnistunut.
Koska lukemat eivät siirry lukulaitteeseen automaattisesti, Libre ei pysty antamaan hälytyksiä liian korkeasta tai matalasta verensokerista.

Libren anturi ja lähetin ovat samassa paketissa. Anturin muistissa pysyy dataa kahdeksan tunnin ajalta. Joka skannauskerralla lukulaitteeseen päivittyy kaikki sieltä puuttuva tieto.

Libre mittaa glukoositason minuutin välein, mutta mikäli skannausta ei tehdä, mittaus tallentuu lukulaitteeseen 15 minuutin välein. Jos käyttäjä skannaa sensoria tätä tiheämmin, myös tuloksia tallentuu tiheämmin.

Libren tietoja pystyy lukemaan ainoastaan sen omalla erillisellä lukulaitteella. Älypuhelinsovellus on tulossa myöhemmin: puhelimessa täytyy silloin olla NFC-tuki. Älypuhelinsovelluksen avulla skannaus tapahtuu periaatteessa samalla tavalla kuin erillisellä lukulaitteella.

Yhden anturin käyttöikä on 14 päivää, eikä sitä voi venyttää. Kun uusi anturi otetaan käyttöön, laite aloittaa toimintansa tunnin käynnistysjakson jälkeen. Sormenpääkalibrointia ei Librellä tehdä lainkaan.

Testiryhmän arvio

Freestyle Libren asetinlaite on todella helppokäyttöinen ja anturin asetus kivutonta. Myös lukulaitteen ja sensorin parittaminen on helppoa.

Iholle kiinnitettävä osa on todella pieni ja litteä. Liima ei aiheuttanut testaajille ihon ärtymistä. Sensori pysyi yleensä tiukasti kiinni, mutta osalla testaajista se irtosi esimerkiksi osuessaan ovenkarmiin, vaatteita pukiessa ja urheillessa. Hikoilu ja kastuminen heikensivät liiman pitävyyttä paljon.

Lukulaite on käyttöliittymältään melko kömpelö. Kosketusnäytön tuntuma on huono, eivätkä painallukset aina toimineet kunnolla. Lisäksi erillisen lukulaitteen kanniskelu kännykän lisäksi tuntui turhalta, joten puhelinsovellus on erittäin tervetullut.

Hälytyksiä jäimme kaipaamaan, mutta verensokerin muutoksen suuntaa kuvaava trendinuolikin toi turvaa öihin. Kun verensokeri on nukkumaan mennessä 6 mmol/l, tilanne on erilainen kun nuoli näyttää ylöspäin kuin jos se näyttää alaspäin.

Sokerimittauksen tarkkuus ei ollut kovin hyvä, ja esimerkiksi hiihtolenkin jälkeen laite ilmoitti yhdelle testaajalle, että se ei voi antaa lukemaa, koska on liian kylmä. Virallisesti Libre on hyväksytty sormenpäämittausten korvaajaksi, mutta osa testaajista koki, että siihen ei voinut luottaa.

Laitetta ei voi kalibroida, mikä on kaksipiippuinen asia. Toisaalta säästyy mittauksilta, toisaalta käyrää ei voi saattaa oikeammalle tasolle.

Valmistajalla on hyvä tuotetuki. Reklamaatiot ja tuotekyselyt hoituivat todella sujuvasti.


Senseonics Eversense

Eversense-järjestelmä on Suomessa uusi tulokas sensorimarkkinoilla. Sen anturi on ihon alle kirurgisella toimenpiteellä asetettava kapseli, joka toimii yhtäjaksoisesti 90 päivää. Kapselia ei voi asentaa itse, vaan se täytyy käydä laitattamassa ja poistattamassa esimerkiksi diabeteslääkärin vastaanotolla. Aikaa siihen menee 5–15 minuuttia.

Kapselin lisäksi järjestelmä tarvitsee lähettimen, joka kiinnitetään teipillä iholle suoraan kapselin kohdalle. Lähettimen mikään osa ei läpäise ihoa: lähetin sekä lukee tiedot että lähettää ne eteenpäin matkapuhelimelle täysin langattomasti. Lähetin kestää vettä, mutta sen kiinni pysymisen ja sokeriarvojen luotettavuuden kannalta on parempi, jos sen irrottaa suihkun, kylpemisen ja saunomisen ajaksi.

Erikoisesta anturin asentamisesta ja sen poikkeuksellisen pitkästä iästä huolimatta Eversensen käyttö muistuttaa suuresti perinteistä sensorointia. Mukana on monta tuttua ominaisuutta, kuten verensokerikäyrä, muiden hoitomerkintöjen tallennus ja hälytystoiminnot.

Vastaanottimena toimii Android- ja iOS-laitteisiin saatavilla oleva puhelinsovellus. Järjestelmään liittyy myös pilvipalvelu, johon kännykkä välittää tiedot automaattisesti.

Kalibroinnin Eversense vaatii kaksi kertaa vuorokaudessa siten, että kahden peräkkäisen kalibroinnin väli on korkeintaan 14 tuntia.

Testiryhmän arvio

Eversenseä oli helppoa ja miellyttävää käyttää. Se antoi juuri sopivan tiheään ilmoituksia ja hälytyksiä, joten sen antama tietoa voi käyttää omahoidossa joustavasti. Laitteen testaaja huomasi tarkkailevansa verensokeriaan aktiivisemmin, koska lukulaitteena toimi oma puhelin. Puhelinsovelluksen raportointi ja tapahtumaloki olivat kattavia.
Laite oli varmatoiminen ja sokerinmittaus tarkka. Lähettimen värinä ja valohälytykset olivat suuri positiivinen lisä. Eversensen pilvipalvelu oli myös hyvä.

Laite kiinnitti helposti ihmisten huomion ja mielenkiinnon.

Huono puoli oli päivittäinen lähettimen lataamisen tarve. Kotioloissa tämä ei niinkään haitannut, mutta se voi olla isompi ongelma esimerkiksi matkustaessa, jos ei ole varmuutta latausmahdollisuudesta. Jatkuva lataamisen tarve tai akun tyhjeneminen aiheutti ongelmia myös Bluetooth-yhteydessä lähettimen ja puhelimen välillä. Tämän ratkaisemiseksi oli kuitenkin hyvät käyttöohjeet.

Anturin 90 vuorokauden käyttöaika tuntui todella lyhyeltä ajalta, kun kyseessä on implantti.