Seuranta on tärkeää myös raskausdiabeteksen jälkeen

9080
Kuvat: Marja Haapio

Teksti: Irma Heiskanen-Haarala

Raskausdiabetes on merkki: on aika alkaa huolehtia itsestä. Seurantaa kannattaa jatkaa lapsen syntymän jälkeen.

Raskausdiabetes on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, joka ilmaantuu ensimmäisen kerran odotusaikana, tavallisesti ensimmäisen raskauden loppupuolella. Usein tila korjaantuu synnytyksen jälkeen, mutta uusiutuu helposti seuraavan raskauden aikana.

Ylipaino, taipumus kakkostyypin diabetekseen ja aiemmin sairastettu raskausdiabetes altistavat raskausdiabetekselle. Erityisesti riski kasvaa, jos äidin paino raskauksien välillä jatkaa nousuaan.

– Raskauden viimeisen kolmanneksen aikana insuliiniherkkyys alkaa voimakkaasti laskea: insuliini toimii aiempaa heikommin, ja sitä tarvitaan entistä enemmän, jotta verensokeri pysyy kohtuuden rajoissa.

– Kun insuliiniherkkyys laskee, odottavan äidin verensokerin vaihtelut vähenevät, ja sikiö saa äidiltä tasaisemmin sokeria. Se on tärkeää sikiön aivojen kehityksen ja sikiön kasvun kannalta, Turun yliopiston sisätautiopin professori Risto Kaaja kuvailee.

Odotusaika testaa insuliinituotannon

Insuliinin tehoa heikentää raskaushormonien lisääntyminen veressä ja rasvan määrän lisääntyminen kehossa. Raskauden loppuvaiheessa voimakas insuliiniresistenssi panee äidin elimistön insuliinintuotannon testaukseen. Silloin raskausdiabeteksen kriteerit täyttyvät niillä, joilla on vahva taipumus kakkostyypin diabetekseen.

– Myös ykköstyypin diabetes voi puhjeta voimakkaan insuliiniresistenssin takia. Ehkä verensokeria ei ole aikaisemmin edes mitattu, ja raskauden aikana haiman insuliinintuotanto ei enää riitä ylläpitämään normaalia glukoosipitoisuutta, Kaaja toteaa.

Jos sokerirasitustesti hälyttää normaalipainoisella äidillä, voi syyksi paljastua esimerkiksi hitaasti ykköstyypin kehittyvä diabetes LADA tai harvinaisempi MODY.

Suomessa noin 13 prosentille odottavista äideistä kehittyy raskausdiabetes. Yhdysvalloissa luku lähenee 20 prosenttia. Valtaosa raskausdiabeetikoista selviytyy ruokavaliohoidolla, eikä aineenvaihduntahäiriö silloin vaikuta kovinkaan paljon lapseen ja raskauteen.

Vakavammissa tapauksissa tarvitaan lääkitystä, ensisijaisesti insuliinihoitoa tai metformiinia.

Raskausdiabeteksen vuoksi sikiö saattaa kasvaa isokokoiseksi, mikä voi tuottaa ongelmia synnytyksessä ja hapenpuutetta lapselle. Vastasyntyneen verensokeri saattaa olla poikkeavan alhainen, jos äidin veren sokeripitoisuus on ollut koholla ennen synnytystä.

Raskausdiabetesta sairastavalla äidillä on tavallista suurempi vaara verenpaineen liialliseen kohoamiseen ja raskausmyrkytykseen, jolloin verenpaine on koholla ja lisäksi virtsaan erittyy valkuaista. Istukan toiminta voi häiriintyä.

Omaseurantaa ja ruokavaliohoitoa

Kun odottavalla äidillä todetaan raskausdiabetes, hänelle opetetaan neuvolassa verensokerin omaseuranta. Tavoite on, että verensokeriarvot ovat aamulla ennen aamiaista alle 5,5 mmol/l ja tunnin kuluttua ateriasta alle 7,8 mmol/l.

Risto Kaaja painottaa seurannan tärkeyttä, myös raskauden jälkeen. Raskauden aikana aloitettua ruokavaliohoitoa tulisi jatkaa imetyksen aikana. Imetys on hyvää, luonnollista rasvanpolttoa.

Synnytyksen jälkeen olisi tärkeää pudottaa painoa hallitusti niin, että mahdollinen uusi raskaus alkaisi hoikemmassa kunnossa kuin edellinen.

– Vaikka raskauden jälkeen verensokeri jäisi hiukan koholle, riski sairastua tyypin 2 diabetekseen putoaa 60 prosenttia, jos painoa saadaan alas 4–5 kiloa 3–4 vuoden aikana, Kaaja viittaa suomalaiseen (DPS) ja amerikkalaiseen (DPP) kakkostyypin diabeteksen ehkäisytutkimukseen.

Kun äiti herää hoitamaan itseään, myös lapsen riskit vähenevät. Äideillä on tärkeä rooli sekä ruuanlaittajina että terveysesimerkkeinä.

– Lapsen lihavuuden ja metabolisen oireyhtymän yksi riskitekijä on ylipainoinen äiti, jolla on ollut raskausdiabetes. Peli ei kuitenkaan ole menetetty. Turusta johdetuissa LASERI- ja STRIP-tutkimuksissa on todettu, että jos lapsi aikuisikään mennessä laihtuu ja ruokavalio paranee, riskitekijät keventyvät.

LASERI on lasten sepelvaltimotaudin riskitekijöitä kartoittava tutkimus ja STRIP varhaislapsuudessa alkavan sydän- ja verisuonisairastuvuuden ehkäisyprojekti.

Lihavuuden ja suvussa kulkevan diabetestaipumuksen lisäksi raskausdiabetekselle altistaa synnyttäjän korkea ikä. Jo 35 ikävuoden jälkeen kehon rapistuminen ja insuliinireservien hupeneminen lisää sokeriaineenvaihdunnan häiriön mahdollisuutta raskauden aikana.

Usein insuliiniresistenssiin ja ylipainoon kytkeytyy kohonnut verenpaine, veren rasva-arvoissakin on jotain pielessä, ja rasvaa kertyy erityisesti keskivartalolle.

Laihtuminen ja liikunta kantavat pitkälle

Neljän tai viiden kilon pudottaminen painosta on varsinaista täsmähoitoa, sillä rasva lähtee ensimmäiseksi maksasta ja keskivartalolta, vaarallisimmista paikoista.

Risto Kaaja on kaavailemassa tutkimusta, jossa reilusti ylipainoisille, raskausdiabeteksen sairastaneille naisille annetaan vuoden tehohoito liraglutidia sisältävää lääkevalmistetta laihtumisen tueksi.

Puolet äideistä saisi aktiivia lääkettä, puolet lumelääkettä. Tutkimuksessa myös kannustettaisiin äitejä liikkumaan. Erityisesti aerobinen liikunta on hyväksi. Kaaja suosittelee sauvakävelyä, jossa ala- ja yläraajojen isojen lihasryhmien verenkierto kohenee ja kudosten insuliiniherkkyys paranee.

– Pystyisimmekö estämään raskausdiabeteksen uusiutumisen ja kakkostyypin diabeteksen? On näyttöä siitä, että teholaihdutus ja liikunta vuoden ajan kantaa vaikutuksiltaan jopa kymmenen vuoden päähän.

Kaaja kannattaa myös laihdutusleikkausta yhtenä vaihtoehtona vaikeasti ylipainoisille nuorille naisille, jos painonpudotus ei millään onnistu.


Raskausdiabetes paljastuu sokerirasituskokeella

Neuvoloissa tehdään lähes kaikille odottaville äideille sokerirasituskoe 24.–28. raskausviikolla. Koe on tarpeen jo 12.–16. viikolla, jos riski sairastua raskausdiabetekseen on suuri.

Odottavalla äidillä on raskausdiabetes, jos verensokerin paastoarvo on 5,3 mmol/l tai yli, verensokeri tunnin kuluttua kokeen alusta on 10 mmol/l tai enemmän tai jos verensokeri kahden tunnin kuluttua on 8,6 mmol/l tai enemmän.


Valmennusta verkossa

Diabetesliitto tarjoaa maksutonta verkkovalmennusta raskausdiabeteksen sairastaneille. Kolmen viikon mittaisella Raskausdiabeteksen jälkeen -kurssilla jokainen etenee omaan tahtiinsa, nimettömänä ja ilman vertailuja.

Valmennuksessa käsitellään syömistä, rentoutumista, liikuntaa ja vuorovaikutusta vauvan kanssa. Ote on kannustava, ja tärkeintä on valmennukseen lähtevän oma tahto pitää huolta itsestään.

Valmennukseen voi ilmoittautua D-opiston verkkosivuilla osoitteessa diabetes.fi/d-opisto.


Kokeilu Espoossa

Espoon kaupunki on käynnistämässä kokeilua, jossa raskausdiabeteksen sairastaneille tarjotaan synnytyksen jälkeen jatkoseurantaa sähköisenä palveluna. Espoon pilotti on osa STM:n hanketta Omahoito ja digitaaliset avopalvelut (ODA).

– Espoossa raskausdiabeetikoista vain 29 prosenttia ohjautui ohjelmoituun jatkoseurantaan vuoden 2014 aikana, kertoo terveyskeskuslääkäri Heidi-Maria Becker Espoonlahden terveysasemalta.

Tavoite on saada kaikki raskausdiabeteksen sairastaneet seurannan piiriin ja estää diabeteksen puhkeaminen.

– Nyt toteutuu myös monien toivoma muistutusviesti seurannasta, Becker sanoo.

Ajatus on, että pienen sairastumisriskin omaavat potilaat pärjäisivät sähköisen palvelun valmennuksella, ja terveydenhuollon ammattilaiset keskittyisivät suuren sairastumisriskin omaavien potilaiden ohjaukseen.