Luottavaisin mielin koulutielle

2245
Kuva: Annika Rauhala

Teksti: Diabeteshoitaja Kaja Normet, Diabetesliitto

Diabeetikkolapsen koulupäivän aikainen hoito edellyttää vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä. Koulun vastuulla on turvata diabetesta sairastavalle lapselle sellainen oppimisympäristö ja tuki, että hän voi nauttia opetuksesta ja koulunkäynnistä muiden ikätovereidensa lailla. Se tarkoittaa, että diabetekseen liittyvistä toimista huolehditaan koulupäivän aikana.

Lapsen diabeteksen hoidon hienosäädöstä huolehtivat vanhemmat. Kouluhenkilökunta on vastuussa vanhempien ja/tai hoitopaikan antamien ohjeiden toteuttamisesta. Yhteistyö tulisi toteuttaa niin, että lapsella olisivat hyvät edellytykset oppimiselle, vanhemmilla olisi mielenrauha ja kouluhenkilökunnalla olisi lasta tukiessa turvallinen olo ja mahdollisuus keskittyä perustyöhön eli opetuksen antamiseen.

Ennen koulun alkua

Hyvissä ajoin ennen koulun alkua pidetään yhteistyöpalaveri, jossa on mukana vanhemmat, kouluhenkilökuntaa (luokanopettaja, mahdollinen avustaja, kouluterveydenhoitaja ja keittiön edustaja) ja hoitoyksikön edustajat (diabeteshoitaja ja kuntoutusohjaaja).

Palaverissa sovitaan, ketkä huolehtivat koulussa verensokerin mittauksista, hiilihydraattien arvioinnista ja insuliininannostelusta aterioilla ja erityistilanteissa. Palaverissa on tärkeää korostaa niitä asioita, jotka ovat juuri omalle lapselle ominaisia.

Kouluhenkilökunnan täytyy saada tarkat ohjeet hypoglykemian ensiavusta ja korjausinsuliinin käytöstä. Lisäksi tulee sopia missä tilanteissa otetaan yhteyttä vanhempiin, kuka on yhteyshenkilönä ja miten varaudutaan sijaisjärjestelyihin.

Kaikki tämä on hyvä koota selkeästi ohjekansioon.

Usein koulua aloittava lapsi osaa jo mitata verensokerin ja annostella insuliinin kynällä tai pumpulla. Aikuisen apua tarvitaan verensokeriarvojen tulkinnassa ja oikeiden insuliinimäärien annostelun varmistamisessa. Jos lapsi tarvitsee apua insuliinin annostelussa, sen saa tehdä henkilö, joka on saanut siihen opetusta laillistetulta terveydenhuollon ammattihenkilöltä.

Lapsi on ennen kaikkea lapsi!

Myös luokkatovereiden on hyvä tietää diabeteksesta: miksi insuliinia tarvitaan, miksi verensokeria mitataan, mitkä ovat matalan verensokerin oireet ja ensiapu. On tärkeää, että diabeetikkolapsi tekee diabetekseen liittyvät toimet alusta lähtien siellä missä muutkin ovat: se vähentää koulukavereiden tietämättömyyttä ja estää ennakkoluulojen syntymistä ja diabeetikkolapsen eristäytymistä. Diabetesta sairastava lapsi on koulussa ennen kaikkea lapsi, oppilas, koulukaveri – ei diabeetikko! Tärkeintä on, että koulunkäynti alkaa sujua ja koulunkäynti tuntuu lapsesta kivalta.

Lisälukemista:
Toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta. Julkaisija sosiaali- ja terveysministeriö.