Kuntoutus etsii uusia muotoja

1675

Teksti: Mari Vehmanen

Intensiivisille kuntoutuskursseille on edelleen oma paikkansa, vaikka etä-, lyhyt- ja alueellinen kuntoutus yleistyvät. Diabetesliitto on mukana kehityksessä ja tarjoaa näitä kaikkia.

Monelle diabeetikolle sanasta ”kuntoutus” tulee ensimmäisenä mieleen kurssiviikko Diabeteskeskuksessa Aitolahden järvimaisemissa.

Parhaillaan Diabetesliiton kuntoutukset ovat uudessa tilanteessa. Kelan viimeisimmässä kilpailutuksessa Diabetesliittoa ei valittu Kelan rahoittamien aikuisten kurssien järjestäjäksi. Hankintakausi kestää neljä vuotta kerrallaan, joten nykyiset sopimukset ovat voimassa vuoteen 2020.

– Kuntoutuksemme eivät ole silti loppuneet. Viiden päivän kursseja järjestetään tuttuun tapaan − vain aiempaa vähemmän Kelan kustantamina. Olemme myös monipuolistaneet ja kehittäneet kurssitarjontaamme, Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka korostaa.

Hän myöntää, että tilanne on kuitenkin herättänyt kysymyksiä sekä diabeetikoissa että ammattilaisissa.

– Kela rahoittaa aikuisten diabeetikoiden sopeutumisvalmennuskursseja useissa kuntoutuslaitoksissa eri puolilla Suomea, Pirjo Ilanne-Parikka sanoo.

Hänen mukaansa näistä kursseista monet soveltuvat erityisesti hiljattain sairastuneille diabeetikoille, jotka kaipaavat yleistietoa sairaudestaan. Kelan rahoittamista kursseista kerrotaan Kelan verkkosivujen kuntoutuskurssihaussa.

Kurssi on investointi

Diabetesliitolla ja Diabeteskeskuksella on Pirjo Ilanne-Parikan mukaan edelleen oma tärkeä paikkansa kuntoutuskentässä, muun muassa maksusitoumuskurssien järjestäjänä.

– Meille on kertynyt vuosikymmenien varrella ainutlaatuista osaamista omahoidon ohjauksesta ja diabeetikoiden kuntoutuksesta. Viiden päivän kurssin aikana asiantuntijamme pystyvät pureutumaan diabeetikon kanssa todella syvälle hänen omahoitonsa pulmakohtiin.

Ilanne-Parikan mukaan Diabetesliiton maksusitoumuskurssit hyödyttävätkin erityisesti pidempään sairastaneita ja niitä, jotka eivät ole saaneet hoitotasapainoaan haluamalleen tasolle oman hoitoyksikön tukemina.

Liitto toivoo yhä useamman diabeetikon saavan jatkossa kotikunnastaan tai hoitopaikastaan maksusitoumuksen kurssia varten. Terveydenhuoltolain mukaan sopeutumisvalmennuksen tarpeen arvioi oma hoitava lääkäri. Kustannukset kuuluvat ensisijaisesti kotikunnan vastuulle.

– Noin tuhannen euron kurssiviikko olisi nähtävä investointina terveyteen. Summalla ei saa kovin monta poliklinikkakäyntiä tai sairaalapäivää, Ilanne-Parikka huomauttaa.

Kurssi tarjoaa tietoa, taitoja, näkemystä ja vertaistukea. Innostus hoitoon kasvaa, kun kurssilainen pohtii yhdessä ammattilaisten muiden osallistujien kanssa keinoja pärjätä.

– Juuri tällaisiin pohdintoihin ei välttämättä jää tilaa arjen kiireessä ja oman lääkärin tai hoitajan lyhyen vastaanottokäynnin aikana.

Ilanne-Parikka toivoo myös diabeteksen hoidon ammattilaisten tiedostavan kuntoutusten mahdollisuudet.

– Hoitoyksiköissä on toivottavasti kuvattu diabeteksen hoitoketju, ja kuntoutus on siinä yksi tärkeä lenkki. Kurssit voivat olla lääkäreille ja hoitajille iso apu heidän työssään.

Lyhytkurssit tulevat

Digitalisaatio myllertää monen muun sektorin tapaan myös kuntoutuskenttää, mikä näkyy Diabetesliitonkin kurssitarjonnassa. Erilaiset verkko-, teema- ja lyhytkurssit ovat nousseet perinteisempien kuntoutusjaksojen rinnalle.

– Tuotepalettiimme ovat tulleet esimerkiksi insuliinipumpun käyttäjien ja isovanhempien kurssit, ykköstyyppiläisten viikonlopputreffit sekä eläkeläisten tapaamiset. Haluamme tarjota diabeetikoille monenlaisia mahdollisuuksia osallistua ja saada tukea hoitoonsa, Pirjo Ilanne-Parikka mainitsee.

Hän tähdentää, että myös viiden päivän intensiivikursseille on edelleen tarvetta. Viikon aikana osallistujat ehtivät kokeilla omahoidossaan uusia asioita turvallisessa ympäristössä ja saada niistä välittömästi palautetta.

Myös vertaistuki on kasvokkain erilaista kuin netissä.

– Eräs kurssille osallistunut sanoi oppineensa valtavasti jo matkalla Diabeteskeskukseen tulevien kurssikavereidensa kanssa bussissa jutellessaan. Monen verensokeritaso ja verenpaine alkavat laskea heti kurssiviikon aikana. Osaksi tämä on rentoutumisen ja arjesta irtaantumisen ansiota, mutta lisäksi terveellinen ruoka ja säännöllinen ateriarytmi vaikuttavat nopeasti.

Diabetesliitto odottaa sote-uudistuksen tuovan mukanaan valinnanvapauden myös kuntoutuksiin.

− Nyt kilpailu käydään hinnalla. Toivottavasti jatkossa sisältö, vaikuttavuus ja asiakkaan tarve painavat enemmän. Maksaja voisi määrittää tietyn viitehinnan, ja kuntoutuja valitsisi kriteerit täyttävistä palveluntuottajista haluamansa. Laatu- ja vaikuttavuustieto sekä asiakaspalaute olisivat vapaasti verkossa nähtävissä, Ilanne-Parikka visioi.

 

Kuvat: Antti Yrjönen, Janne Viinanen.
Säästöt vaikuttavat

”Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahat ovat pienentyneet viime vuosina valtiontalouden säästöjen vuoksi. Resurssien pienentyessä onkin perusteltua kehittää avomuotoisia kursseja ja etäkuntoutusta. Terveydenhuollon tehtävänä on ohjata ihmisiä tehokkaasti kuntoutuksiin.

Myös avokuntoutuksessa voivat toteutua vertaistuki ja ryhmän vaikutus, kun samat ihmiset osallistuvat useille käyntikerroille ja tutustuvat toisiinsa. Avokursseja ei ole diabetesta sairastaville vielä, mutta ehkä tulevaisuudessa.

Kela on tehnyt diabeteskurssien standardit yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja heitä kuullen. Näin takaamme, että kuntoutujat saavat laadukasta palvelua.

Kelan kuntoutuksen tavoitteita ovat toimintakyvyn turvaaminen sekä osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen. Kuntoutuminen parantaa työstä, opiskelusta tai muista arjen toimista suoriutumista.”

Merja Pouttu
Suunnittelija
Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus


Painotus verkkokursseissa

”STEA:lta eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta saa sopeutumisvalmennusavustusta lähes 50 eri järjestöä tai säätiötä. Yhteenlaskettu summa on noin kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa. RAY:n siirtyminen sosiaali- ja terveysministeriön alle uudeksi STEA:ksi ei vaikuttanut avustamiseen.

STEA ei suunnitte kursseja tai tee asiakasvalintoja. Roolimme on esittää avustusta hakemusten perusteella.

Rohkaisemme järjestämään avokursseja tai osan toiminnasta verkossa, jotta avustus riittää mahdollisimman moneen kurssiin. Lisäksi STEA painottaa kursseja, joissa tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen tai alueellisten toimijoiden kanssa sekä kursseja, joilla on jokin teema.”

Marika Heimo
avustusvalmistelija
STEA