Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit

4251
Annika Rauhala

Teksti: Erityisasiantuntija Irene Vuorisalo, Diabetesliitto

Tämän vuoden alusta lainsäädäntö on edellyttänyt, että lääkärit lääkehoitoa määrätessään valitsevat vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista valmisteista hinnaltaan edullisimman ja vaihtavat biologisilla lääkkeillä aloitettuja hoitoja markkinoiden sillä hetkellä edullisimpaan vertailukelpoiseen vaihtoehtoon, joka voi olla myös biosimilaari. Mitä tämä tarkoittaa?

Mitä biologinen lääke tarkoittaa?

Biologisia lääkkeitä käytetään esimerkiksi diabeteksen, reumasairauksien ja syövän hoidossa. Insuliini on biologinen lääke, samoin muun muassa rokotteet.
Mitä eroa on kemiallisilla ja biologisilla lääkkeillä? Kemiallinen lääke on keinotekoisesti valmistettu tai luonnosta peräisin oleva yhdiste, biologiset lääkkeet tuotetaan geeniteknologian avulla elävissä soluissa. Toinen kemiallisten lääkkeiden ja biologisten lääkkeiden ero on, että biologinen lääke on täsmälääke vaikuttaen vain tiettyyn elimistön toimintoon.

Mitä biosimilaari tarkoittaa?

Biosimilaari on kopio alkuperäisestä biologisesta lääkkeestä. Biosimilaari sisältää alkuperäisen biologisen lääkkeen vaikuttavan aineen uuden version. Käytössä biosimilaari vaikuttaa samalla tavalla kuin alkuperäinen biologinen lääke. Alkuperäisessä biologisessa lääkkeessä ja biosimilaarissa saattaa kuitenkin olla pieniä eroja. Erot johtuvat siitä, että lääkkeet tuotetaan elävissä soluissa.

Biosimilaaria käytetään saman sairauden hoitoon kuin alkuperäistä biologista lääkettä ja sitä käytetään samalla tavalla kuin alkuperäistä biologista lääkettä. Biosimilaarin teho sairauden hoidossa ja käytön turvallisuus ovat tutkitusti yhtä hyvät kuin alkuperäisen biologisen lääkkeen.

Biosimilaarit eivät ole halpalääkkeitä

Biologiset lääkkeet ja niiden biosimilaarit ovat mullistaneet usean sairauden hoidon. Kaikki biologiset lääkkeet ovat pääsääntöisesti huomattavan kalliita. Biosimilaarien hinnat ovat yleensä alkuperäislääkettä halvemmat ja siksi niiden käyttöönotto aiheuttaa hintakilpailua. Hintakilpailun toivotaan laskevan myös alkuperäislääkkeiden hintoja.

Biosimilaarien käytöllä on mahdollista säästää sekä potilaalle että yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia potilaan lääkehoidon vaikutusten ja turvallisuuden siitä kärsimättä. Tavoite on järkevä.

Miten biosimilaarit otetaan käyttöön? 

Tämän vuoden alusta lainsäädäntö on edellyttänyt, että lääkärit lääkehoitoa määrätessään valitsevat vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista valmisteista hinnaltaan edullisimman ja vaihtavat biologisella lääkkeellä aloitettuja hoitoja markkinoiden sillä hetkellä edullisimpaan vertailukelpoiseen vaihtoehtoon, joka voi olla myös biosimilaari. Lääkäri valitsee uuden lääkkeen yhteistyössä potilaan kanssa.

Diabetesliitto on yhdessä Fimean ja muiden alan toimijoiden kanssa julkaisseet mallin, jolla insuliinibiosimilaarit voidaan hallitusti ottaa käyttöön. Malli on Fimean verkkosivulla: http://tinyurl.com/insuliinivaihto.

Voiko Lantuksen vaihtaa Abasaglariin? 

Fimea on todennut Lantuksen ja Abasaglarin olevan teholtaan ja turvallisuudeltaan toisiinsa verrattavissa. Kategorista estettä vaihdolle ei siten ole. Vaihdosta päättää viime kädessä lääkäri – yksilöllisesti, lääketieteellisin perustein ja yhteisymmärryksessä diabeetikon kanssa.

Abasaglar on glargiini-insuliinia sisältävä biosimilaari-insuliini. •

Tekstiä on päivitetty 18.4.2017