Tunnetko jo D1-avaimen?

2567

Teksti: Sari Koski

Oletko aikuinen ja sinulla on tyypin 1 diabetes? Jos vastasit molempiin kyllä, sinun kannattaa tutustua D1-avaimeen.

D1-avain on Diabetesliiton Yksi elämä -terveystalkoissa kehitetty oman osaamisen arviointiväline tyypin 1 diabetesta sairastaville aikuisille. D1-avaimella voit tutkia omahoidon osaamistasi ja siihen liittyviä mahdollisia tiedollisia ja taidollisia lukkoja.

Omahoito hallintaan

Tyypin 1 diabetes on läsnä joka hetki, kaikissa tilanteissa koko elämän. Omahoidosta täytyy hallita monenlaisia asioita: ymmärtää laajalti aineenvaihduntaa, tuntea ruuan, insuliinin ja liikunnan vaikutukset arjessa ja myös erityistilanteissa sekä osata verensokerin seurannan avulla itse säädellä niitä. Käytännössä näiden oppiminen tapahtuu kokeillen, usein yrityksen ja erehdyksen kautta.

Hoidossa keskeistä on, että pystyt omalla toiminnallasi ennakoimaan verensokerin käyttäytymistä ja vaikuttamaan siihen. Muussa tapauksessa päivittäinen hoito on vain reagoimista kulloiseenkin verensokeriin, mikä johtaa usein verensokerin heittelyyn. Tämä tasapainoilu voi altistaa vähitellen myös hoidossa väsymiseen.

Arvioi osaamisesi

D1-avaimella voit selvittää tietämyksesi ja osaamisesi tason omahoidossa. D1-avain on nettipohjainen työkalu, joka on vapaasti saatavilla Diabetesliiton verkkosivuilla: www.diabetes.fi/d1avain. Se toimii ilman rekisteröitymistä tavallisella verkkoselaimella.

D1-avaimen osaamisalueita ovat tyypin 1 diabetes sairautena, monipistoshoidon toteuttaminen, pumppuhoito, liian korkea verensokeri, liian matala verensokeri,kun olen sairaana tai sairaalassa sekä diabeteksen hyvän hoidon merkitys ja lisäsairauksien ehkäisy.

Jokaisessa osa-alueessa on useita väittämiä, jotka on jaettu kolmeen tasoon.

Perusosaaminen sisältää asioita, joita jokaisen diabetesta sairastavan pitäisi tietää. Sujuva arki käsittää omahoidon soveltamista jokapäiväiseen elämään – pohdi näihin väittämiin vastatessasi omaa arkeasi.

Erityisosaaminen sisältää syvempää tietämystä vaativia asioita, joihin et välttämättä ole törmännyt omahoidossa ja joita kaikkien ei edes tarvitse osata. Kunkin väittämän kohdalla sinun on hyvä pohtia, miten hyvin väittämä kuvaa omaa osaamistasi ja vastata rehellisesti kyllä tai ei.

Omat tavoitteet -kohtaan voit kirjata mieleen nousseita asioita ja ihmetyksen aiheita. Lisäksi voit voimavarani ja kiinnostukseni -kohtien sydämillä arvioida oman kiinnostuksesi aiheesta ja ilmaista, kuinka paljon osaamisalueen kehittämiseen sinulla olisi juuri nyt potkua omassa elämässäsi.

Kun olet vastannut osa-alueen kysymyksiin, voit jatkaa suoraan seuraavaan, tarkastella tarkemmin omia ei-vastauksiasi tai lopettaa ja jatkaa myöhemmin. D1-avaimen vastaukset tallentuvat automaattisesti selaimeen, ja ne säilyvät siellä seuraavaan kertaan, kunhan jatkat täyttämistä samalla tietokoneella, tabletilla tai kännykällä kuin aiemmin.

Yhteenvedosta näet vastaukset kootusti, erityisesti pääset tarkastelemaan ei-vastauksiasi. Tämä auttaa miettimään, mistä haluaisit lisätietoa. Yhteenvedon voit tallentaa halutessasi omalle koneellesi tai lähettää sen haluamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Mitä hyötyä D1-avaimesta on?

D1-avaimen tulos perustuu omaan arvioosi omasta osaamisestasi. Yhteenvedon ei-vastausten oheen on liitetty linkkejä lisätiedon lähteille, ja voit opiskella omatoimisesti epäselviä asioita. D1-avaimen raportti on myös vaivaton keino ottaa asioita puheeksi diabeteshoitajan- tai -lääkärin vastaanotolla. Se antaa aiheita keskustella juuri itsellesi tärkeistä asioista.

Omahoidossasi joudut päivittäin useisiin valintatilanteisiin. Omahoidon tueksi tarvitset lääkäriltä ja diabeteshoitajalta sekä muilta ammattilaisilta tietoja ja taitojen opetusta, mutta ennen kaikkea tukea ja rohkaisua siihen, että osaat kuunnella omia tuntemuksiasi, tulkita omaseurantatuloksiasi ja tehdä tarvittavia arjen valintoja. Varsinainen päätöksenteko jokapäiväisen hoidon toteuttamisesta on nimenomaan sinulla itselläsi.

Aina ei kuitenkaan päästä samoihin tuloksiin samalla hoidolla. Joskus jää myös epäselväksi, miksi ponnisteluista huolimatta hyvää hoitotasapainoa ei saavuteta. Tavallisesti keskustelu vastaanotolla kääntyy silloin osaamiseen. Saattaa olla, että lääkäri tai diabeteshoitaja olettavat sinulla olevan tietoja ja taitoja, joihin et kuitenkaan ole saanut ohjausta tai ohjauksesta on niin kauan aikaa, että se on unohtunut, eikä asiaa ole sen jälkeen kerrattu.

Tällaisiin tilanteiseen D1-avain on suunniteltu – pääset sen avulla selvyyteen omahoitoasi haittaavista tekijöistä.