Testamenttilahjoitus diabetestutkimukseen on vaikuttava lahja

1173

Teksti: Pirita Salomaa

Oletko tehnyt testamentin? Kun kirjaat viimeisen tahtosi, voit tehdä hyvää myös elämäsi päättymisen jälkeen. 

Diabetestutkimussäätiö on tänä vuonna ollut edunsaajana useammassa testamentissa kuin koskaan aiemmin 40-vuotisen toimintansa aikana.

– Olemme erittäin kiitollisia siitä, että niin moni on halunnut muistaa diabetestutkimusta viimeisessä tahdossaan. Saamamme testamenttilahjoitukset ovat meille erittäin arvokkaita. Ne mahdollistavat osaltaan sen, että tukemme tutkimukselle säilyy merkittävänä, Diabetestutkimussäätiön asiamies Jarmo Riihelä kiittää.

Diabetesyhdistysten ja Diabetesliiton perustama Diabetestutkimussäätiö ohjaa saamansa lahjoitukset lyhentämättöminä suomalaisen diabetestutkimuksen tukemiseen. Tänä vuonna säätiö myönsi tutkimusapurahoja puoli miljoonaa euroa, summa on sama myös ensi vuonna.

Tuellasi on merkitystä

Diabetestutkimussäätiö on ainoa diabetestutkimuksen tukemiseen keskittynyt täysin suomalainen säätiö.

– Tieteellisten ansioiden perusteella myönnettävät apurahamme ovat erittäin haluttuja. Suurapurahojemme saajat ovat kansainvälisestikin tunnustettuja tutkijoita, joiden saavutuksista kerrotaan usein myös Diabetes-lehdessä.

– Nuorille diabetestutkijoille pienempikin apurahamme voi olla ratkaiseva ponnistuslauta tutkijanuralle, Riihelä kertoo.

Diabetestutkimussäätiön toiminta alkoi lahjoitusvaroin. Säätiön perustajat toivoivat, että pieni pesämuna kasvaisi huolella hoidettuna ja lahjoittajien tahtoa kunnioittaen. Näin on myös käynyt.

– Säätiön pääoman karttuminen on mahdollistanut apurahasummiemme kasvun. Kiitos siitä kuuluu kaikille tukijoillemme ja pätevälle varainhoidolle sekä periaatteellemme, jonka mukaan emme maksa palkkaa tai palkkioita toimielintemme jäsenille.

Kirjaa tahtosi ajoissa

Jokainen päättää itse haluaako laatia testamentin, se on vapaaehtoinen tahdonilmaisu. Mutta jos edesmenneellä ei ole perimysjärjestyksen mukaisia perijöitä eikä testamenttia, hänen omaisuutensa menee valtiolle.

– Mahdollisilla rintaperillisillä on oikeus lakiosaan eli puoleen perittävästä omaisuudesta. Jos rintaperillisiä ei ole, voi testamentin tekijä määrätä koko omaisuudestaan, Diabetestutkimussäätiötä perunkirjoituksissa edustava Riihelä muistuttaa.

Yleishyödyllisten yhteisöjen, kuten Diabetestutkimussäätiön, ei tarvitse maksaa perintöveroa saamistaan testamenttilahjoituksista.

– Diabetestutkimukseen lahjoitetaan tyypillisesti osa omaisuudesta, esimerkiksi tietty rahasumma tai asunto-osake. Diabetestutkimussäätiölle on tärkeää, että saamiemme lahjoitusten kohtelussa noudatetaan testamentin tekijän tahtoa, Riihelä korostaa.

Apua testamentin tekoon

Tieto testamenttilahjoituksesta tulee usein yllätyksenä saajalleen. Näin yleensä myös Diabetestutkimussäätiölle. Tarvittaessa säätiön puoleen voi kuitenkin kääntyä jo testamenttia tehtäessä.

– Oman testamentin sisältöä ei tarvitse paljastaa kenellekään. Mutta testamentin laatimiseen voi kysyä apua esimerkiksi asianajajalta, omasta pankista tai vaikkapa Diabetestutkimussäätiöstä. Meiltä voi tilata myös maksuttoman testamenttioppaan, Diabetestutkimussäätiön asiamies Riihelä neuvoo.

– Testamenttilahjoitus diabetestutkimukselle voi olla käänteentekevä useammalle tutkijalle ja tutkimukselle. Tutkimuksen rahoitus on ratkaisevassa roolissa siinä, millaisia edistysaskeleita diabetestutkimuksessa otetaan, Riihelä korostaa.

Lisätietoa. www.diabetestutkimus.fi

 


Haluatko tukea Diabetesliiton toimintaa?

Diabetestutkimussäätiö on oikea kohde, kun haluat määrätä testamenttilahjoituksesi nimenomaan suomalaiseen diabetestutkimukseen. Kun haluat tehdä lahjoituksen Diabetesliiton toiminnan tukemiseen, nimeä testamentissasi edunsaajaksi Diabetesliitto.

– Testamenttilahjoitukset ovat meille tuntuva tuki. Noudatamme testamentin tekijän tahtoa eli ohjaamme varat testamentissa mahdollisesti määriteltyyn toimintaan, järjestöjohtaja Janne Mikkonen Diabetesliitosta kertoo.

Esimerkiksi tänä vuonna Diabetesliitto on järjestänyt diabeetikolle tarkoitettuja omahoitoa tukevia kursseja, joiden kustannuksia on katettu testamenttivaroin. Näin kurssien hinta on ollut osallistujille todellisia kustannuksia edullisempi.

Testamenttilahjoitukset mahdollistavat myös sellaisen toiminnan kehittämisen, johon Diabetesliitto ei välttämättä saa rahoitusta esimerkiksi Raha-automaattiyhdistykseltä.

– Testamentin tekijä voi esimerkiksi määrätä, että lahjoitus tulee käyttää lasten toimintaan, Mikkonen havainnollistaa.

 Saitko postia Diabetes Wellness Säätiöltä?

Useissa maissa toimiva säätiö laajeni Suomeen vuonna 2012 nimellä Diabetes Wellness Suomi säätiö. Säätiö kerää varoja toimintaansa muun muassa suorapostikirjeillä. Diabetesliitolla ja täysin suomalaisella Diabetestutkimussäätiöllä ei ole mitään yhteyttä tähän toimijaan: Diabetes Wellnessille tehdyt lahjoitukset eivät siis ohjaudu Diabetesliitolle tai Diabetestutkimussäätiölle.
Antti Yrjönen