Terveiset Sansibarista!

1361
Pemban kuntoiluryhmä.

Teksti: Tarja Sampo

Diabetesliittoon otti 1980-luvun lopulla yhteyttä sansibarilainen lääkäri Mohammed Hasnu Makame, joka pyysi liittoa kumppaniksi Tansaniaan kuuluvien saarten – Sansibarin ja Pemban – diabeetikoiden olojen parantamiseksi. 

Diabetesliitto oli juuri toteuttanut ison operaatioon toimittamalla yksikkömuutoksen vuoksi tarpeettomiksi jääneet mutta vielä käyttökelpoiset insuliinit ja pistosvälineet useisiin kehitysmaihin Suomen Punaisen Ristin kanssa.

Diabetesliiton delegaatio vieraili Sansibarissa syksyllä 1989, ja vakuutuimme tukemme hyödyistä. Suurin osa muutaman vuoden kestänyttä kehitysyhteistyöhanketta oli sikäläisen hoitohenkilökunnan tietotaidon kasvattamista diabeetikkojen hoidossa.

Diabetesta sairastava tyttö.
Diabetesta sairastava tyttö.

Tohtori Miskiya Mohammed on yksi Suomessa opintomatkalla olleista, ja hän toimii edelleen Sansibarin diabetesklinikalla. Lähestyin häntä vuosien jälkeen ja kyselin, mitä Sansibariin kuuluu vuonna 2016.

Diabetes yleistyy 

Sansibarissa ja Pembassa on tätä nykyä noin 48 100 diabetesta sairastavaa. Sansibarin – kuten Suomenkaan – viralliset tilastot eivät erottele diabetestyyppejä, joten täsmällisiä lukuja tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden määrästä ei ole saatavilla. Kakkostyypin diabetesta on selvästi enemmän. Diabetesta sairastavia lapsia on on 128.

– Uusia diabetestapauksia tulee ilmi jatkuvasti. Yksin Mnazi Mmojan diabetesklinikalla kirjataan 20–24 uutta diabeetikkoa kuukaudessa, Miskiya Mohammed kertoo.

Sansibarin terveysministeriöön perustettiin vuonna 2012 Tarttumattomien sairauksien yksikkö, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia diabeteksen hoidon järjestämisestä perusterveydenhuollossa ja sairaaloissa. Yksikkö on laatinut ohjeistuksen, jonka mukaan kaikki hoitoyksiköt toimivat diabeteksen seulonnassa ja hoidossa. Diabeteksen hoidosta on olemassa valtakunnallinen suunnitelma osana terveysministeriön laajempaa ohjelmaa.

Vain harvalla varaa hoitovälineisiin

Verensokerimittareihin ja -liuskoihin on sansibarilaisista diabeetikoista varaa vain harvalla.

– Kaikki lapset saavat Changing diabetes in children -ohjelman kautta apua verensokerimittarin ja liuskojen hankintaan. Joka kolmas kuukausi heiltä tarkistetaan veren rasva-arvot, seerumin kreatiniini, hemoglobiini sekä pitkäaikaissokeri HBA1c, Miskiya Mohammed luettelee.

Hoidonohjauksessa apuna ovat Suomessakin monelle tutut keskustelukartat. Lisäksi hyödynnetään Novon julistemateriaalia. Diabeteksen hoidon ammattilaisille on laadittu diabeteksen hoitoon ja sen ohjaukseen koulutusohjelma.

Maailman diabetespäivä 2015.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävää toimintaa harjoittaa NCD (non-communicable diseases) -allianssi, jota Suomessa vastaa Tarttumattomat sairaudet -yhteenliittymä, jossa Suomen Diabetesliittokin on mukana. Käytännön toimia terveyden edistämiseksi ovat tiedon lisääminen ja liikuntaryhmien perustaminen.

Mitä kuuluu Sansibarin diabetesliitolle?

Diabetes Association of Zanzibar, DAZ painii sisarjärjestönsä Suomen Diabetesliiton kanssa saman pulman kanssa: vaikka diabeetikoiden määrä kasvaa, järjestöön liittyvien määrä taantuu. Jäseniä DAZ:ssa on nyt 2 057.  Sen tulot ovat pääosin jäsenmaksuja, ja ne eivät tahdo riittää toiminnan pyörittämiseen.

– Liitto järjestää yhteisöönsä kuuluville hoidonohjaustilaisuuksia sekä diabetesseulontoja muun muassa poliittisille päättäjille, koululaisille ja koko väestölle. Teemme diabetesta tunnetuksi ja järjestämme joka vuosi Maailman diabetespäivän tapahtumia. Vapaaehtoistyöhön on kuitenkin vaikea saada jäseniä mukaan, Miskiya Mohammed pahoittelee.

Terveisiä suomalaisille diabeetikoille

Sansibarilaisten diabeetikoiden enemmistöllä on suuria vaikeuksia pärjätä diabeteksensa kanssa, sillä heillä ei ole varaa lääkkeisiinsä, ja vain harvalla on mahdollisuus seurata verensokeria. Useimmille kehittyykin paljon lisäsairauksia.

– Toivon että Diabetes-lehden lukijat Suomessa ymmärtävät, että maapallon tässä kolkassa diabetekseen sairastuminen tuo tullessaan vaikeuksia heti diagnoosista lähtien ja että koko elämä sen jälkeen on kamppailua diabeteksen hoitamiseksi ankarissa olosuhteissa, Miskiya Mohammed sanoo.