Verenpaineen kotimittaus kertoo todellisen verenpainetason

5759
Kuva: Marja Haapio

Teksti: Pirkko Tuominen

Kotona itse tehdyt verenpainemittaukset kuvastavat luotettavimmin todellista verenpainetasoa. Verenpaineen mittaaminen on helpoimpia tapoja huolehtia omasta terveydestä.

Verenpaine kohoaa, kun jännitämme, stressaamme, kiihdymme tai liikumme. Verenpaine laskee, kun rentoudumme ja lepäämme. Myös esimerkiksi hengitys, ateriat, lämpötila ja kipu vaikuttavat verenpaineeseen. Verenpaine vaihtelee normaalisti myös vuorokauden eri aikoina.

Lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla ei pystytä vakioimaan näitä tekijöitä, eikä yksittäinen mittaus vastaanotolla välttämättä anna luotettavaa kuvaa todellisesta verenpainetasosta.

– Mittaustulos voi olla vastaanotolla tilapäisesti liian korkea. Kotona voidaan tehdä useita mittauksia eri vuorokauden aikoina. Niistä saatu keskiarvo näyttää oikeamman lukeman, kehittämispäällikkö, terveydenhoitaja Mari Blek-Vehkaluoto Sydänliitosta vertaa.

Asianmukaisella laitteella ja oikein tehty kotimittaus kuvastaakin parhaiten todellista verenpainetasoa.

– Merkittävä etu kotimittauksessa on myös valkotakki-ilmiön puuttuminen. Kun lääkäri tai hoitaja mittaa verenpainetta, useimmat meistä jännittävät, ja verenpaine nousee. Kotona olemme rennompia ja pystymme rauhoittumaan ennen mittausta.

– Jatkuvasti koholla oleva verenpaine ei juuri oireile mutta vaurioittaa salakavalasti sydänlihasta ja verisuonia. Kohonnut verenpaine on yksi valtimotautien suurimmista vaaratekijöistä. Siksi verenpaine kannattaa mitata säännöllisesti.

Paineen lisäksi pulssi

Nykymittareilla verenpaineen mittaaminen kotioloissa on yksinkertaista ja luotettavaa. Suositeltavaa on käyttää automaattista olkavarsimittaria, joka on hyväksytty puolueettomissa, teknisissä ja kliinisissä testeissä.

– Kun olet ostamassa verenpainemittaria, tarkista, että mansetti on oikean kokoinen. Mansetin kokoon vaikuttaa sekä pituus että leveys. Liian pieni mansetti antaa todellista painetta korkeamman ja liian suuri mansetti todellista matalamman painelukeman, Blek-Vehkaluoto neuvoo.

Rannemittaria voi käyttää, jos olkavarteen ei löydy oikean kokoista mansettia tai mansettia ei voi olkavarren mallin vuoksi käyttää.

Verenpainemittareita on monenhintaisia, mutta hyvän mittarin saa jo noin 60 eurolla. Tekniset hienoudet ja esimerkiksi muistipaikkojen määrä nostavat hintaa.

– Tärkeää on varmistaa, pystyykö maahantuoja takaamaan mittarin huollon. Mittarin kunto ja paineanturin tarkkuus pitäisi tarkastaa 2–3 vuoden välein tai valmistajan ohjeen mukaan.

Verenpainemittari kannattaa säilyttää omassa kotelossaan suojassa auringonvalolta, sillä auringonvalo voi haurastuttaa ilmaletkua. Jos mittari putoaa, paineanturi saattaa vaurioitua. Silloin mittari kannattaa käyttää huollossa tai ottaa se mukaan terveyskeskukseen tarkastettavaksi.

– Mittarin omat virheilmoitukset kannattaa tarkistaa käyttöohjeesta. Jotkut verenpainemittarit tunnistavat esimerkiksi epäsäännöllisen sykkeen. Tällöin mittari antaa virheilmoituksen tai ei mittaa lainkaan verenpainelukemaa, Blek-Vehkaluoto mainitsee.

Tärkeää on, että pulssi tunnustellaan silloin omin käsin. Hyvät ohjeet löytyvät tunnepulssisi.fi-sivustolta.

– Kaikkien diabeetikoiden ja yli 60-vuotiaiden on suositeltavaa opetella tunnustelemaan oma pulssinsa ja tunnistamaan epäsäännöllinen pulssi, sillä epäsäännöllinen pulssi voi olla merkki eteisvärinästä. Pulssia on hyvä seurata aamuin illoin 30 sekunnin ajan.

Mittaussarja kertoo keskiarvon

Jotta kotimittaus kuvastaisi todellista verenpainetta, mittauksia suositellaan tehtäväksi tietyn aikataulun mukaan, ei satunnaisesti mieltymysten mukaan.

– Verenpainetta ei tarvitse mitata joka päivä, vaan painetasoa voi seurata ajoittain 4–7 päivän jaksoissa. Verenpaine mitataan aamulla kello 6–9 ja illalla kello 18–21 kaksi kertaa peräkkäin niin, että mittausten välillä on 1–2 minuutin tauko. Molemmat lukemat merkitään muistiin, Blek-Vehkaluoto opastaa.

Jos verenpaine on todettu lievästi tai kohtalaisesti kohonneeksi, paine mitataan seitsemänä peräkkäisenä vuorokautena. Jos verenpaineen lääkehoito on äskettäin aloitettu tai lääkitystä on muutettu, paine mitataan neljänä peräkkäisenä vuorokautena kahden viikon aikana ennen seuraavaa lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanottokäyntiä.

– Kun lääkitys on jo vakiintunut ja hoitotaso saavutettu, riittää neljän vuorokauden mittaussarja 3–6 kuukauden välein, Blek-Vehkaluoto lisää.

Jos perusterveen ihmisen verenpaine on optimaalinen eli alle 120/80 mmHg, riittää tarkistusmittaus viiden vuoden välein. Jos paine on normaali eli alle 130/85 mmHg, tarkistusmittaus tehdään kahden vuoden välein.

– Kertamittaus riittää, mutta jos verenpaine on noussut näitä lukemia korkeammalle, kannattaa tehdä mittaussarja, Blek-Vehkaluoto tarkentaa.


 

Näin mittaat verenpaineen oikein
  • Älä tupakoi, juo alkoholia, kahvia, teetä tai kola- tai energiajuomia, harrasta liikuntaa tai tee kuormittavaa työtä puoleen tuntiin ennen mittausta.
  • Tarkista, että mittausolosuhteet ovat hyvät: ympärillä on rauhallista ja kiireetöntä, eikä ole melua tai muita häiritseviä tekijöitä.
  • Istu tukevasti mutta rennosti selkänojallisessa tuolissa niin, että molemmat jalat ovat maassa.
  • Kiedo mansetti paljaan olkavarren ympärille siten, että sormi mahtuu mansetin ja olkavarren väliin. Varmista, että ilmaletkun kiinnityskohta on kyynärvarren yläpuolella ja että letku kulkee vapaasti, eikä ole mutkalla.
  • Tue käsivarsi noin 90 asteen kulmaan siten, että mansetti ja sydän ovat samalla tasolla. Pidä käsi rentona. Rauhoitu ennen mittausta noin viisi minuuttia.
  • Paina mittari päälle. Ole rento. Älä puhu äläkä liiku mittauksen aikana.
  • Pidä 1–2 minuutin tauko ja toista mittaus.
  • Merkitse molemmat lukemat muistiin. Merkitse myös, onko kyseessä aamu- vai iltamittaus.

Mitä lukemaa tavoitellaan?

  • Verenpaineen hoitotavoite on diabeetikoilla keskimäärin alle 140/80 mmHg ammattihenkilön mittauksissa, kotimittauksessa alle 135/75 mmHg.
  • Lääkäri voi määrittää yksilölliset tavoitteet riippuen muista sairauksista.

 

Kirjaa paineet ylös

Verenpainekortin voi tulostaa esimerkiksi Suomen Verenpaineyhdistyksen kotisivuilta. Sydänliiton sivuilta voi ladata omalle tietokoneelle Excel-taulukon, johon mittaustulokset on helppo merkitä. Taulukko laskee automaattisesti verenpaineen keskiarvon.

www.suomenverenpaineyhdistys.fi
www.sydan.fi


 

Mistä tunnistaa luotettavan verenpainemittarin?

Kotiverenpainemittariksi on tärkeää valita puolueettomassa testissä hyväksytty mittari. Ostotilanteessa voi kuitenkin olla hankala selvittää, mikä mittari on luotettava.

Kotimittaukseen sopivat, testatut ja luotettavat verenpainemittarit voit tarkistaa British Hypertension Societyn (Britannian Verenpaineyhdistyksen) sivuilta:
bhsoc.org/ > BP Monitors