Saako insuliinia kaikissa tilanteissa?

2605
Kuva: Marja Haapio

Teksti: Pirkko Tuominen

Diabeetikon ei tarvitse pelätä jäävänsä ilman insuliinia, sillä velvoitevarastointi turvaa elintärkeiden lääkkeiden saatavuuden esimerkiksi toimituskatkosten aikana. Insuliini, kuten muutkin lääkkeet ja hoitotarvikkeet kannattaa hankkia suomalaisesta apteekista tai laillisesta verkkoapteekista.

Lääkkeiden velvoitevarastoinnin avulla turvataan elintärkeiden lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet silloin, kun lääkkeiden tavanomainen saatavuus maahamme on vaikeutunut tai estynyt. Saantihäiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi lääkkeen valmistuksessa käytettävän raaka-aineen loppuminen, valmistuspaikan tuotantohäiriöt tai lääkeväärennösepäilyt.

Velvoitevarastoitavia lääkkeitä on varastossa suurempi määrä kuin mitä normaali kulutus edellyttää. Tällä varmistetaan, että lääkkeitä riittää, vaikka maahantuotavat lääketoimitukset viivästyisivät. Velvoitevarastoinnilla saadaan myös lisää aikaa muiden lääkehoitovaihtoehtojen selvittämiseen, jos saatavuusongelma näyttää kestävän pitkään.

Lainsäädäntö määrittelee velvoitevarastoitavat lääkkeet. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen, Fimean asiantuntijat laativat velvoitevarastoitavien lääkkeiden luettelon. Se julkaistaan Fimean verkkosivuilla, jossa se on jokaisen nähtävillä.

Diabeteksen hoitoon velvoitevarastoidaan lyhyt- ja pitkävaikutteisia insuliineja sekä metformiinia ja glimepiridiä sisältäviä valmisteita.

Entä jos elintärkeä lääke uhkaa loppua?

Lääkevalmisteen maahantuoja on velvollinen varastoimaan lääkettä kuuden kuukauden myyntiä vastaavan määrän. Lisäksi maahantuojien on pyrittävä varmistumaan, että niillä on normaali myyntivarasto. Terveydenhuollon toimintayksiköiltä, kuten sairaaloilta ja terveyskeskuksilta, velvoitevarastointilaki edellyttää kuuden kuukauden laitoshoitoa vastaavaa määrää. Myös avohuollon apteekeilla täytyy olla tavanomaisen asiakaskunnan tarpeita varten oma myyntivarastonsa.

Lääkevalmisteen myyntiluvan haltijalla on lakisääteinen velvoite ilmoittaa Fimeaan hyvissä ajoin lääkkeen saantihäiriöistä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia Suomessa käytössä olevia lääkkeitä, ei pelkästään velvoitevarastoitavia.

Fimea julkaisee ilmoitukset saantihäiriöistä verkkosivuillaan ja tiedottaa tarvittaessa erikseen esimerkiksi sellaisista saantihäiriöistä, joilla voi olla vaikutuksia tietynlaisen lääkehoidon toteuttamiseen ja jotka saattavat edellyttää yhteydenottoa hoitavaan lääkäriin. Lääketukkukauppojen on tiedotettava lisäksi apteekkeja.

On harvinaista, että velvoitevarastoitava lääke loppuisi maasta, eikä muita käyttötarkoitukseen soveltuvia lääkkeitä olisi saatavilla. Tällaisissa tilanteissa Fimea selvittää mahdollisuudet saada maahan erityisluvallista tai poikkeusluvalla toimitettavaa lääkettä. Hoitava lääkäri voi joutua harkitsemaan muuta lääkehoitoa puuttuvan valmisteen tilalle, jos valmistetta ei kaikista toimenpiteistä huolimatta saada mistään.

laaketurvallSaako reseptilääkkeitä muiden maiden apteekeista?

Suomalainen lääkeresepti on kelvannut EU:n alueella viime vuoden alusta lähtien tietyin ehdoin. Viime kädessä on apteekin harkinnassa, kelpuutetaanko suomalainen resepti.

Muualla maailmassa suomalaisen reseptin kelpoisuudesta ei ole tietoa. Joka tapauksessa matkalle lähtiessä on hyvä ottaa mukaan reseptit tai niiden kopiot, jos joutuu paikan päällä kääntymään lääkärin puoleen tai hankkimaan lisää lääkkeitä.

Apteekit ovat yleensä turvallisia paikkoja ostaa lääkkeitä, mutta lääkeväärennöksiä voi kohdata, jos ostaa lääkkeitä ulkomailla epämääräisistä paikoista. Maantieteellisesti tarkasteltuna lääkeväärennösten riski on suurempi Afrikassa ja Aasiassa, myös apteekeissa.

Kannattaako lääkkeitä ostaa verkosta?

Internetissä on pilvin pimein lääkkeitä kaupittelevia laittomia myyjiä. Laittomista nettiapteekeista hankitut lääkkeet voivat sisältää mitä tahansa ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä ne ovat väärennöksiä. Lääkkeitä ei pidä koskaan hankkia laittomista nettiapteekeista eikä muilta tahoilta, joilla ei ole oikeutta myydä lääkkeitä.

Euroopan talousalueella on toki laillisiakin nettiapteekkeja, mutta niiden tunnistaminen vaatii toistaiseksi hieman asioiden selvittelyä. Tämän vuoden puoliväliin mennessä EU:ssa otetaan käyttöön yhteinen logo, jonka avulla voi varmistua laillisesta nettiapteekista.

Diabeetikoille yksi riskialtis tuoteryhmä ovat myös hoitotarvikkeet, kuten verensokerin mittaamiseen tarvittavat välineet. Kannattaa katsoa, mitä on ostamassa ja mistä.

Mitä vaaraa väärennetyistä lääkkeistä on?

Pahimmillaan väärennetty lääke voi tappaa. Se voi myös olla tehoton tai aiheuttaa eriasteisia haittavaikutuksia.

Väärennetty lääke saattaa sisältää lääkeaineen kemiallisia epäpuhtauksia tai muita aineita, joiden turvallisuudesta ei ole mitään tietoa. Valmisteessa on voitu käyttää raaka-aineina erilaisia korvikeaineita ja liuottimia, joita käytetään muussa teollisuudessa tai rakentamisessa. Itämaisista luontaislääkkeinä myydyistä valmisteista on löydetty raskasmetalleja, kuten elohopeaa ja kadmiumia.

Lääkeväärennöksiä on monen tasoisia, myös erittäin taidokkaasti tehtyjä. Silmämääräisesti lääkeväärennöksen tunnistaminen on vaikeaa, jopa mahdotonta. Valmiste voi paljastua väärennökseksi vasta tarkoissa laboratoriotutkimuksissa.

Voiko suomalaisen verkkoapteekin lääkkeisiin luottaa?

Laillisen suomalaisen verkkoapteekin lääkkeisiin voi luottaa. Lailliset suomalaiset verkkoapteekit on lueteltu Fimean verkkosivuilla. Niistä on myös oltava linkki kyseiseen Fimean listaan. Muistathan, että reseptilääkkeiden hankkimiseen suomalaisesta verkkoapteekista tarvitaan e-resepti.


Asiantuntijat:
Tarkastaja Päivi Nevalampi, Fimea (velvoitevarastointi)
Yliproviisori Sami Paaskoski, Fimea (lääketurvallisuus)

3 KOMMENTIT

 1. Tarkennus suomalaista lääkereseptiä koskevaan kohtaan. Suomalaisella reseptillä ei voi ostaa lääkkeitä muualla EU:ssa. Tähän tarvitaan Euroopplainen lääkemääräys.
  Potilasdirektiivi edellyttää EU-maita tunnustamaan lääkemääräykset vastavuoroisesti. Jos lääkkeen aikoo hankkia toisessa EU-maassa, tulee itse pyytää lääkäriä kirjoittamaan määräys paperiselle Eurooppalainen lääkemääräys –lomakkeelle.
  Lääkemääräys tulee pääsääntöisesti kirjoittaa lääkkeen vaikuttavan aineen nimellä; kauppanimet (tuotteen nimet) vaihtelevat eri maissa. Vaikuttavan aineen nimellä tehty määräys varmistaa oikean lääkkeen saannin.
  Diabeetikolla voi olla sekä sähköinen insuliiniresepti kotimaan asiointia varten että eurooppalainen lääkemääräys muita EU-maita varten. Eurooppalaisen lääkemääräyksen voimassaolo määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa lääke hankitaan.
  Vastaavasti toisessa EU-maassa kirjoitetulla eurooppalaisella lääkemääräyksellä voi ostaa lääkkeitä Suomen apteekeista.

  • Mitä tuo Eurooppalainen lääkemääräys maksaa? Voiko sen tilata puhelimitse omahoitajan puhelinaikana vai pitääkö tilata/varata oikein lääkäriaika? Mille kielelle se kirjoitetaan?
   Kelpaako tuo Eurooppalainen lääkemääräys myös USA:ssa?

 2. Suomessa kirjoitetulla eurooppalaisella lääkemääräyksellä voi ostaa lääkkeitä muiden EU- ja Eta-maiden apteekeista. Henkilön tulee pyytää eurooppalaista lääkemääräystä lääkäriltään. Lääkemääräys kirjoitetaan lääkkeen vaikuttavan aineen nimellä, ei kauppanimellä (esim. ibuprofeeni on Burana-nimisen lääkkeen vaikuttava aine).

Kirjoita kommentti

Please enter your comment!
Please enter your name here