Ainakin 60 kertaa kiitos

Kuva: Janne ViinanenKiitokset heille, jotka vuonna 1948 tarttuivat toimeen eivätkä tyytyneet surkuttelemaan tilannetta, kun insuliinin hinnan nousu uhkasi mahdollisuutta hoitaa sairautta, jossa elinehtona on elämälle välttämättömän hormonin korvaaminen vastaavalla lääkevalmisteella. Heidän ansiostaan syntyi ensimmäinen diabetesta sairastavien yhdistys. Kiitos tietenkin heille, jotka vuonna 1955 päättivät Tampereella perustaa valtakunnallisen Sokeritautisten liiton yhdistämään paikallisia yhdistyksiä.

Kiitos sinnikkäille tutkijoille, jotka ovat aikanaan keksineet mistä diabeteksessa on kyse ja löytäneet keinot eristää insuliinia ensin eläinten haimoista ja sittemmin valmistaa hormonia geenitekniikalla. Sittemmin he ovat kehittäneet mitä erilaisimpia valmisteita korvaamaan omaa insuliinintuotantoa mahdollisimman hyvin. Sekä insuliinien että kaikkien diabeteksen hoidossa tarvittavien lääkkeiden kehittämiseen on tarvittu organisaatiota, joka on mahdollistanut tämän uutteran työn – kiitokset siis myös lääkeyrityksille.

Kiitokset vuosikymmenten työstä kaikille diabeteksen hoitoon osallistuneille ja osallistuville ammattilaisille.

Kiitos kaikille vapaaehtoisille ympäri Suomenmaan, jotka vuosikymmenten aikana ovat innostuneet vaikuttamismahdollisuuksistaan ja uskoneet yhdessä tekemisen voimaan. Arjen asiantuntijat ovat tukeneet toinen toistaan diabeteksen kanssa elämisessä, jakaneet kokemuksia ja vinkkejä, lohduttaneet ja rohkaisseet vaikeina hetkinä, iloinneet kun omahoito onnistuu.

Kiitokset diabetesyhdistysten aktiiveille ihmisiä lähellä olevan toiminnan pyörittämisestä, oli se sitten sääntömääräisten kokousten tunnollista pitämistä, diabeteksen hoitoa tukevien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä tai virkistystä. Keskusliiton toiminta on kuin savijaloilla seisova jättiläinen ilman kansalaisten omaa toimintaa.

Kiitokset niille, jotka ovat jäsenyydellään antaneet taloudellisen panoksensa Diabetesliiton ja -yhdistysten voimavaroihin tehdä diabetestyötä. Kiitokset hienolle suomalaiselle tukijärjestelmälle eli Raha-automaattiyhdistykselle, jonka avustukset ovat myös Diabetesliiton rahoituksen kivijalka. Kiitokset kaikille liiton toimintaa eri tavoin vuodesta 1955 asti tukeneille, sekä yhteisöille että yksityishenkilöille.

Kiitokset lukuisille asiantuntijoille, jotka ovat osallistuneet liiton toimikuntiin ja työryhmiin kautta vuosien. Yhteistyö diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä ja diabetesammattilaisten kesken on tuonut voimaa vaikuttamistyöhön, sekä niin sanottuun edunvalvontaan että hoitojärjestelyjen parantamiseen. Kiitokset kaikille muillekin yhteistyökumppaneille.

Kiitokset kaikille liiton luottamustehtävissä toimineille ja toimiville. Olette luotsanneet järjestöä pienestä potilasjärjestöstä yhdeksi Suomen suurimmista kansanterveysjärjestöistä, joka toimii kaikkien diabeetikoiden puolella ja puolesta sekä edistää koko kansan terveyttä. Kiitokset kuuluvat niin ikään Diabetesliiton palveluksessa toimineelle ja toimivalle henkilökunnalle. Työyhteisöä ja työn tekemistä on havaintojeni mukaan aina leimannut vahva sitoutuminen ja innostus sekä kokemuksen tuoma ymmärrys diabeteksen kanssa elämiseen.

Kiitokset Diabetes-lehden pitkäaikaisille ja uusille lukijoille. Diabetes-lehden tilaaminen mahdollistaa sekä painetun lehden että verkkolehden julkaisemisen tulevinakin vuosina: lupaamme jakaa ajantasaista ja luotettavaa diabetestietoa sekä kertoa diabetestarinoita toiveittenne mukaan.

Tarja Sampo

60_logo