Öppet arkiv

Fokus på kolhydrater och fibrer

Av Krista Korpela-Kosonen • Alla kolhydrater i kosten är inte likvärdiga, utan kvaliteten är avgörande. Vi behöver få i oss mer fibrer, medan söta godsaker...

Må bra i arbetet

Av Mari Vehmanen • Arbetsgivaren har många möjligheter att uppmuntra personalen att göra bra val. Arbetsdagarna kan ha inslag av hälsosamma mellanmål, trevlig vardagsmotion och...

När hjärnan går på högvarv

Av Pirkko Tuominen • Stress är en nyttig drivkraft i lagom stora doser. Som motvikt till stress behöver kropp och själ återhämtning – också när...

Motionera så trimmar du hjärnan

Av Tiina Suomalainen • Motion sätter fart på hjärnan och håller hjärnan flexibel, påskyndar inlärning, förbättrar minnet och stärker psykisk hälsa. Själva motionsformen spelar inte...

Måtta med alkohol 

Av Tuija Manneri • Uppe i åren är det bäst att gradvis minska alkoholkonsumtionen, eftersom ålder, sjukdom och medicinering ökar riskerna med drickande. De positiva...

Varför åldras vissa snabbare än andra?

Av Tiina Suomalainen • Vi åldras i varierande takt. Skillnaderna i biologisk ålder mellan människor i samma ålder kan vara tiotals år. Hur gammal tror...

Vad säger gentester?

Av Mari Vehmanen • Kommersiella gentester lovar att avslöja en hel massa om riskerna för att få olika sjukdomar. I verkligheten är det mycket svårt...

Diabetisk njursjukdom är en stor utmaning också för en forskare

Av Pirita Salomaa • Per-Henrik Groop, professor i internmedicin vid Helsingfors universitet, är ihärdig. Hans forskargrupp screenar miljarder arvsfaktorer och tar sig över hinder stora...

Livsstil – självvald eller dikterad av omgivningen?

Av Johanna Häme • Världshälsoorganisationen WHO har bedömt att sjukdomar med koppling till levnadsvanorna orsakar minst en tredjedel av sjukdomsbördan i industriländerna. Det är alltså...

Säkrare ålderdom med starka lårmuskler

Av Pirkko Tuominen • Med stigande ålder minskar musklerna. Den goda nyheten är att det går att bromsa upp muskelförtviningen och öka muskelstyrkan också i...

Kan man lära sig bli lycklig?

Av Tuija Manneri • Det är lätt för en optimist att se de goda sidorna i livet, men också en pessimist mår bra av att...

Hybridpump ger större kontinuitet i egenvården

Av Mari Vehmanen • De nya självstyrande insulinpumparna kallas ibland hybridpumpar och reglerar automatiskt tillförseln av basinsulin. Behandlingen kräver fortfarande både intresse för egenvården och...

Färdplan för bättre hälsa – vid typ 2-diabetes

Av Mervi Lyytinen • Alla med typ 2-diabetes bör vara klara över sina behandlingsmål. De är kontrollpunkter som, när du väl har nått dem, signalerar...

Läkemedel och vaccin mot enterovirus

Av Riitta Ahonen • Det primära uppdraget för professor Heikki Hyötys forskningsgrupp är att undersöka vilken roll virus spelar när typ 1-diabetes bryter ut. Arbetet...

Motionera med aktivitetsmätare

Av Tuija Manneri • Ett aktivitetsarmband eller ett sportur kan vara ett incitament för att börja motionera och hålla uppe motionsintresset. Men varken armbandet eller...

Typ 2-diabetes – När är det optimalt att sätta in flerdosbehandling?

Av Irma Heiskanen-Haarala • Insulinbehandling måste utan vidare sättas in när någon med typ 2-diabetes lider av insulinbrist, säger Anne Artukka, ansvarig läkare på diabetesmottagningen...

TIR hjälper till att bromsa svängande blodsocker

Av Pirita Salomaa • När blodsockerkurvan hos personer med diabetes på grund av insulinbrist påminner om en bergochdalbana ökar risken för högt alternativt lågt blodsocker....

Distansmottagning kompletterar diabetesvården

Av Mari Vehmanen • Restriktionerna till följd av coronaviruset har gjort att vården tagit ett rejält kliv mot digitalisering. En del av kontrollbesöken för diabetiker...

Gryningsfenomenet – blodsockret stiger på småtimmarna

Av Janne Ora • Vad innebär gryningsfenomenet och hur blir man av med det? Många med typ 1- och typ 2-diabetes har gryningsfenomenet i sin sjukdomsbild....

Mulliga motionärer möts av elaka blickar

Av Irma Heiskanen-Haarala • Fetma är förknippad med många negativa och klichéartade uppfattningar. Samma tankar, känslor och attityder återfinns hos de feta själva och många...

Fokus på munnen

Av Tiina Eloranta • Högt blodsocker ökar risken för inflammationer i munnen och undergräver blodsockerbalansen. Inflammationer i munnen i sin tur får blodsockret att stiga...