Typ 2-diabetes – När är det optimalt att sätta in flerdosbehandling?

217
Bild: Shutterstock

Av Irma Heiskanen-Haarala

• Insulinbehandling måste utan vidare sättas in när någon med typ 2-diabetes lider av insulinbrist, säger Anne Artukka, ansvarig läkare på diabetesmottagningen i Åbo stad. Ibland är flerdosbehandling ett bra alternativ också för personer med typ 2-diabetes.

Basinsulin kan ibland behövas av andra orsaker än insulinbrist: behandlingsmålen nås inte på något annat sätt, andra behandlingar är olämpliga eller blodsockernivåerna är alarmerande höga redan vid diagnostidpunkten. I sällsynta fall sätts bara måltidsinsulin in.

Diabetesläkare vet också att patienterna inte alltid har råd med tablettbehandling eller injicerade inkretinpreparat. I stället förskriver de då insulin.

– När en normalviktig eller slank person med typ 2-diabetes kommer till mottagningen, är det mycket viktigt att kontrollera om personen har insulinbrist.

– Det finns många med diabetes som tror att de har typ 2, men sannolikt i stället har diabetestypen LADA. Det är en form av diabetes som debuterar i vuxen ålder och som ger insulinbrist. Då brukar man ofta sätta in flerdosbehandling.

Hon betonar att behandlingsformen alltid bedöms individuellt och att det i alla lägen finns lämpliga alternativ. Personer med flerdosbehandling har dessutom tillgång till kontinuerlig glukosmätning.

I dag sätts inte flerdosbehandling in lika självklart vid typ 2-diabetes som för drygt tio år sedan. Sedan dess har det kommit ut effektiva former av tablett- och injektionsbehandling på marknaden: SGLT2-hämmare, alltså glukossänkare, och GLP1-analoger, alltså inkretinpreparat som påverkar tarmhormonerna.

Enklast möjliga behandling

– Innan flerdosbehandling sätts in vid typ 2-diabetes, bör man noga överväga om det finns andra alternativ. Vid måltidsinsulin krävs det nämligen enormt mycket vägledning i injicering, räkning av kolhydrater och mätning av blodsocker, påpekar Anne Artukka.

Hon understryker att målet alltid bör vara att behandlingen är så enkel som möjligt.

Blodsockermätning är en viktig indikator på om en diabetiker behöver måltidsinsulin eller inte. Kontinuerlig blodsockermätning i två veckor ger ett gott kunskapsunderlag för besluten om behandlingsform. Sensorn mäter glukoshalten i underhudsvävnad med några minuters mellanrum dygnet runt.

– Vi diskuterar självfallet också vad patienten är villig att ge sig in på.

Vid typ 2-diabetes är insulindoserna ofta större än vid typ 1-diabetes. Typ 1- och typ 2-diabetes skiljer sig mycket från varandra, men insulinerna och principerna för flerdosbehandling är densamma.

När en person med typ 2-diabetes övergår till flerdosbehandling, avslutas vanligen annan diabetesmedicinering. Men metformin och, beroende på vad som är lämpligt, insulinsensibiliserande medel eller glukossänkare kan fortfarande ingå, förutsatt att det inte finns kontraindikationer som talar emot.

Många sjukdomar och besvär hos samma patient

Typiska patienter med flerdosbehandling är överviktiga typ 2-diabetiker över femtio år som lider av hypertoni, sömnapné och artros och dessutom har höga kolesterolvärden. Ofta har de också haft stroke eller hjärtinfarkt, och kan ha depression.

Flerdosbehandling kräver noggrannhet, stor kunskap och fingerfärdighet. Därför är det bra om hemsjukvården på ett tidigt stadium involveras, när en diabetiker blir äldre och minnet inte fungerar lika bra som tidigare. En människa med minnesproblem klarar inte av avancerad egenvård och blodsockerkontroller på egen hand.

Anne Artukka är ansvarig läkare på Åbo stads diabetesmottagning. Hon har också mottagning på diabetesföreningen i sydvästra Finland (Lounais-Suomen Diabetes) och är sekreterare för diabetesarbetsgruppen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Dessutom är hon den enda yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som är D-ambassadör för Diabetesförbundet. Det betyder att hon på sociala medier lyfter fram och backar upp diabetesteman på sitt eget sätt.


Flerdosbehandling?

Vid flerdosbehandling injicerar man långverkande basinsulin en eller två gånger om dagen och direktverkande insulin till måltider allt efter behov. Personer med typ 2-diabetes behöver vanligen 1–4 enheter direktverkande insulin per tio gram kolhydrater.

Vid typ 2-diabetes är också mixinsulin med (medel)långverkande och direktverkande insulin ett behandlingsalternativ. Mixinsulin tas 1–3 gånger om dagen. Källa: Hälsobyn.fi.