Koti Kropp & själ

Kropp & själ

Utmattningssyndrom och livsstilsförändring

Av Hanna Vilo • Utmattning är ett varningssystem i kroppen som signalerar att de psykiska och fysiska resurserna håller på att sina. Återhämtningen börjar med...

Ryggvärken är som bortblåst!

Av Tuija Manneri • Ryggbesvär kan förebyggas och behandlas med fysisk aktivitet utan att man behöver träna häcken av sig. A och O är att...

Tips för kvinnors intimhälsa

Av Tuija Manneri • Diabetes påverkar kvinnans sexualitet ända från tonåren till tiden efter klimakteriet. God blodsockerbalans förebygger inflammationer och befriar kvinnan från många andra...

Hjälp vid erektionsstörningar

Av Tiina Suomalainen • När blodcirkulationen inte längre fungerar på rätt sätt kan det uppstå erektionsproblem. Lyckligtvis finns det många typer av behandling, både med...

Lägre blodtryck med motion

Av Tuija Manneri • Regelbunden motion kan förbättra förhöjt blodtryck så mycket att blodtryckssänkande medicinering kan reduceras eller inte alls behöver sättas in.  En halvtimmes promenad...

Tänk på beröring

Av Hanna Vilo • Beröring är ett inbyggt sätt i människan att etablera kontakt med andra. Behaglig beröring skapar trygghet och förtroende för andra människor....

Med fullgod livsbalans som mål 

Av Sari Savela • Satu Lähteenkorva, psykolog och utbildare, vill uppmuntra alla människor att lära känna och tycka om sig själva. Människor som känner sig...

Vardagens val påverkar nu och i framtiden

Av Mari Vehmanen • Våra egna dagliga handlingar har stor inverkan på tillståndet i miljön och mångfalden i naturen. Miljön mår dåligt och det försämrar...

Från asfaltvägar ut i naturen

Av Tuija Manneri • Vi behöver alla ha kontakt med naturen. Skogar, åkrar och vattendrag berikar människans mikrobiom och det stärker kroppens immunsystem och skyddar...

Gå dig i form

Av Tuija Manneri • För att fysisk aktivitet ska bli en vana måste aktiviteten vara lätt och enkel. Promenader är precis den typen av aktivitet...

Bra för knoppen att sticka och snickra

Av Tiina Suomalainen • Det är lugnande och uppfriskande att göra något med händerna. Det är också bra för minnet och kan tjäna som tröst....

Påverkas hälsan av personligheten?

Av Tiina Suomalainen • Samvetsgranna människor är friskare än andra. Känslomässig obalans förutspår i sin tur psykisk ohälsa. Vi föds med våra personlighetsdrag och de...

Diabetes ökar skuldkänslorna i barnfamiljer

Av Johanna Häme-Sahinoja • När ett barn insjuknar i diabetes ingår skuldkänslor så gott som alltid i bilden under den första chockfasen. – Alla föräldrar kämpar...

Hör du kroppens signaler?

Av Tuija Siljamäki • Vid sjukdom konfronteras man med sin egen utsatthet och blir tvungen att acceptera sin förändrade kropp. Det är inte alltid lätt. ...

Följdsjukdomar motas i grind med rask motion

Av Pirita Salomaa • Motion är medicin också för diabetiker som får dialys, visar en doktorsavhandling av Heidi Tikkanen-Dolenc. Det viktigaste budskapet är dock att...

Det hjälper att prata, men hör någon mig?

Av Tuija Manneri • Det skapar klarhet i tankarna och känns lättare om man får prata om sina bekymmer. Men känns det svårt att prata...

Så påverkas din hälsa av sömnbrist

Av Tiina Suomalainen • Dålig sömn eller alltför kort nattsömn ökar risken för många folksjukdomar. Blodtrycket stiger, ämnesomsättningen störs, hormonfunktionen förändras och motståndskraften sjunker. En...

Vad är det som håller oss vakna?

Av Mari Vehmanen • Dagens livsstil innehåller många element som naggar sömnen i kanten. Först och främst har vi den psykiska belastningen i arbetslivet och...

Hjärnan behöver sömn för underhåll och vila

Av Tiina Suomalainen • Underskatta inte sömnen eftersom den är en nödvändig service- och vilopaus för hjärnan. Under sömn formas nervsystemet och det stärker minne...

Vagusnerven – en väg till större avkoppling

Av Hanna Vilo • Vagusnerven är en komplicerad nerv men ett extremt viktigt hjälpmedel för avslappning. Det är lätt att aktivera den genom djupandning. Hur vore...

Lugna rörelser lugnar sinnet

Av Tuija Manneri • Vid avslappnande träningsformer minskar utsöndringen av stresshormoner, när mjuka och flytande rörelser kombineras med fokus lagt på ögonblicket och andningen. Först bugar...