Koti Samhälle

Samhälle

Pyttelitet virus har förändrat vår värld

Av Anu Heikkilä, specialistläkare, Diabetesförbundet • I mitten av mars införde regeringen restriktioner i människors rörelsefrihet och lättade på dem i början av maj. Ändringarna...

Högre läkemedelskostnader gör avtryck i vardagen

Av Mari Vehmanen • FPA-ersättningarna för läkemedel har ändrats vid typ 2-diabetes och det påverkar många människors livskvalitet och ekonomiska situation. I början av 2017 steg...

Kan jag få låneskydd för mitt bostadslån?

Av Janne Ora • Diabetes är inget hinder eller försvårande omständighet för att få ett stort banklån. Däremot är en kronisk sjukdom, till exempel diabetes,...

Kommunernas roll genererar ojämlik diabetesvård

Av Mari Vehmanen • Hur kommer det sig att kvalitet och praxis i diabetesvården kan variera så mycket till och med i kommuner som är...

Ryker jobbchanserna vid diabetes?

Av Mari Vehmanen • Sami Korkka har sökt jobb och stött på de mest konstiga uppfattningar om diabetes. I vissa företag verkar sjukdomen per automatik...

God vård vid diabetes sparar miljarder

Av Mari Vehmanen • Förtida pensionering är den avgjort största kostnaden till följd av diabetes. Därför vore det till stor fördel för samhället att investera...

Ekonomiska problem kan vara slutet på god vård

Av Mari Vehmanen • Numera förekommer det ofta på diabetesmottagningen att läkare och patient diskuterar vilken medicinering patienten har råd med, berättar diabetesläkaren Atte Vadén....

Typ 1-diabetes i arbetslivet

Av Riitta Ahonen • Typ 1-diabetes måste tas hand om också på arbetstid. Enligt en finländsk befolkningsstudie upplever många att det är stressande att kombinera...

Pengar ger fördelar inom vården

Av Mari Vehmanen • I Finland är hälso- och sjukvården inte rättvist fördelad mellan alla. De som har det sämre ställt blir utan både företagshälsovård...

Diabetescentrum har förbättrat vården i Seinäjoki

Av Elina Viitanen • Det nya diabetescentrumet i Seinäjoki fokuserar på patientperspektivet. Den bärande principen är att ge personer med diabetes optimalt stöd för mer...

Diabetes och vårdreformen: Bra läge för att utöva påverkan

Av Janne Ora • Vårdreformen är ett oskrivet blad vad gäller diabetesvården. Det är så den pågående omstruktureringen av social- och hälsovården kan sammanfattas i...

De försämrade läkemedelsersättningarna slår hårt mot diabetiker

Av Janne Ora • Vid årsskiftet infördes en kraftig sänkning av specialersättningen för andra diabetesläkemedel än insulin till följd av ett förslag från regeringen. Prisökningen...

Läkemedelsinformation på första parkett

Av Tuija Manneri • Lauri Pelkonen står i spetsen för läkemedelsprisnämnden och följer introduktionen av nya läkemedel i Finland från första parkett. Ljus och skuggor avlöser...

Irenes blog: Läkemedelsersättningarna måste bli kostnadsbaserade

I fjol godkände riksdagen för andra året i följd en lagändring, som innebär att ersättningarna för diabetesläkemedel minskar.  Sedan i fjol har insulin, som...

Sparpolitiken slår hårt mot multisjuka

Av Mari Vehmanen • Regeringens sparbeting slår hårdast mot de finländare som även i övrigt är mycket utsatta på grund av att de har flera...

Arkiater Risto Pelkonens självgjorda liv

Av Pirita Salomaa • När det begav sig hade Stiftelsen för Diabetesforskning äran att få diabetesläkaren och diabetesforskaren Risto Pelkonen som sin första ordförande. Senare...

Patientskador ersätts enligt försäkringsprinciper

Av Irma Heiskanen-Haarala • Man kan få ersättning för patientskada vid personskador som beror på vård, behandling, undersökning eller försummelse av en yrkesutbildad person inom...

Säker i trafiken

Av Tuija Manneri • – Det är viktigt att tänka på att var och en i första hand själv svarar för sitt hälsotillstånd i trafiken....

Sök vård hemma i soffan

Av Pirkko Tuominen • Snart kan vi själva göra en hälsocheck, kolla våra symtom och bedöma vårt vårdbehov på webben. På framtidens onlineklinik kan vi...

Enveten kamp slutade lyckligt: Roope har äntligen en assistent för skoldagen

Av Mari Vehmanen • Roopes skoldag försvåras inte bara av diabetes utan också av inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Efter en lång kamp har han nu äntligen...

Flytta utomlands

Av Tuija Manneri • Så snart du har fått klartecken för en flytt utomlands är det bäst att kontakta FPA och din diabetesmottagning. Det är...