Kontakt

Kontakt

Redaktion: lehdet(snabel-a)diabetes.fi

Jussi Nousiainen, chefredaktör, jussi.nousiainen(snabel-a)diabetes.fi, tfn 050 5780 959

Ella Manninen, redaktionssekreterare, ella.manninen(snabel-a)diabetes.fi, tfn 050 5969 137

Prenumerationer, ändringar av prenumerationer eller adresser: jasenasiat(snabel-a)diabetes.fi, tfn 050 310 6611

www.diabetes.fi/lehdet

www.facebook.com/Diabeteslehti