Koti Vårt förbund

Vårt förbund

Vill du delta i verksamhet på svenska

Vill du delta i verksamhet på svenska? 

Diabetesförbundet har flera svenska föreningar. Var finns de och vilken verksamhet har de? Borgå Nejdens Diabetesförening rf Föreningen har 501 medlemmar och de kommer främst från...

Viktkontrollgrupper är mer än bara vikt

Av Janne Ora • En viktkontrollgrupp i Björneborg visar att en grupp för livsstilsförändring kan vara så mycket mer än bara viktnedgång och hälsoinformation. Gruppen...

God vård vid diabetes sparar miljarder

Av Mari Vehmanen • Förtida pensionering är den avgjort största kostnaden till följd av diabetes. Därför vore det till stor fördel för samhället att investera...

Diabetes och vårdreformen: Bra läge för att utöva påverkan

Av Janne Ora • Vårdreformen är ett oskrivet blad vad gäller diabetesvården. Det är så den pågående omstruktureringen av social- och hälsovården kan sammanfattas i...

De försämrade läkemedelsersättningarna slår hårt mot diabetiker

Av Janne Ora • Vid årsskiftet infördes en kraftig sänkning av specialersättningen för andra diabetesläkemedel än insulin till följd av ett förslag från regeringen. Prisökningen...

Sparpolitiken slår hårt mot multisjuka

Av Mari Vehmanen • Regeringens sparbeting slår hårdast mot de finländare som även i övrigt är mycket utsatta på grund av att de har flera...

Avtar diabetesepidemin?

Av Mari Vehmanen • Diabetesbarometern 2015 avslöjar en överraskande trend: allt färre insjuknar i diabetes. Barometern har sammanställts av Sari Koski och hon tror att...

Vårdreformen är en chans för organisationerna

Av Mari Vehmanen • Vårdreformen ger patient- och folkhälsoorganisationerna en chans att påverka, säger professor emeritus Juhani Lehto. Professor emeritus Juhani Lehto skräder inte orden när han...

Förbundsmötet i Tammerfors – Tid för fest, tid för beslut

Av Tarja Sampo, kommunikationschef, Diabetesförbundet • Under pingsthelgen samlades drygt 200 diabetesdelegater från hela landet till förbundsmöte i Tammerfors. De fick information om senaste nytt...

Nya riktlinjer för rehabilitering

Av Tuija Manneri • En stor del av diabetesrehabiliteringen bekostas av Folkpensionsanstalten (FPA) och Penningautomatföreningen (RAY). Båda två har tagit fram nya riktlinjer för rehabilitering...

”Diabetesorganisationen har styrka och kan påverka”

Av Mari Vehmanen • Inför riksdagsvalet har Diabetesförbundet aktivt hållit sig framme i samhällsdebatten. Verksamhetsledaren Janne Juvakka understryker att det gemensamma påverkansarbetet fortsätter mellan valen. Janne...

Kvalitetsbrister i förbrukningsartiklar

Av Mari Vehmanen • Det är inte ofta diabetiker får ett ord med i laget när förbrukningsartiklar upphandlas, visar en utredning som Diabetesförbundet har gjort....