Koti Vårt förbund

Vårt förbund

Viktkontrollgrupper är mer än bara vikt

Av Janne Ora • En viktkontrollgrupp i Björneborg visar att en grupp för livsstilsförändring kan vara så mycket mer än bara viktnedgång och hälsoinformation. Gruppen...

God vård vid diabetes sparar miljarder

Av Mari Vehmanen • Förtida pensionering är den avgjort största kostnaden till följd av diabetes. Därför vore det till stor fördel för samhället att investera...

Diabetes och vårdreformen: Bra läge för att utöva påverkan

Av Janne Ora • Vårdreformen är ett oskrivet blad vad gäller diabetesvården. Det är så den pågående omstruktureringen av social- och hälsovården kan sammanfattas i...

De försämrade läkemedelsersättningarna slår hårt mot diabetiker

Av Janne Ora • Vid årsskiftet infördes en kraftig sänkning av specialersättningen för andra diabetesläkemedel än insulin till följd av ett förslag från regeringen. Prisökningen...

Sparpolitiken slår hårt mot multisjuka

Av Mari Vehmanen • Regeringens sparbeting slår hårdast mot de finländare som även i övrigt är mycket utsatta på grund av att de har flera...

Avtar diabetesepidemin?

Av Mari Vehmanen • Diabetesbarometern 2015 avslöjar en överraskande trend: allt färre insjuknar i diabetes. Barometern har sammanställts av Sari Koski och hon tror att...

Vårdreformen är en chans för organisationerna

Av Mari Vehmanen • Vårdreformen ger patient- och folkhälsoorganisationerna en chans att påverka, säger professor emeritus Juhani Lehto. Professor emeritus Juhani Lehto skräder inte orden när han...

Förbundsmötet i Tammerfors – Tid för fest, tid för beslut

Av Tarja Sampo, kommunikationschef, Diabetesförbundet • Under pingsthelgen samlades drygt 200 diabetesdelegater från hela landet till förbundsmöte i Tammerfors. De fick information om senaste nytt...

Nya riktlinjer för rehabilitering

Av Tuija Manneri • En stor del av diabetesrehabiliteringen bekostas av Folkpensionsanstalten (FPA) och Penningautomatföreningen (RAY). Båda två har tagit fram nya riktlinjer för rehabilitering...

”Diabetesorganisationen har styrka och kan påverka”

Av Mari Vehmanen • Inför riksdagsvalet har Diabetesförbundet aktivt hållit sig framme i samhällsdebatten. Verksamhetsledaren Janne Juvakka understryker att det gemensamma påverkansarbetet fortsätter mellan valen. Janne...

Kvalitetsbrister i förbrukningsartiklar

Av Mari Vehmanen • Det är inte ofta diabetiker får ett ord med i laget när förbrukningsartiklar upphandlas, visar en utredning som Diabetesförbundet har gjort....