Om oss

Allt du vill veta om diabetes …

Tidningen Diabetes är en tidskrift för vård, behandling och prevention av diabetes. Den ges ut av Diabetesförbundet och innehåller intressant läsning för människor med diabetes, deras närstående, personer med risk för att få diabetes och vårdpersonal.

Tidningen kommer ut sex gånger om året. Den finns också på webben och kommer dessutom ut som taltidning för synskadade. Varje nummer har en svensk bilaga.

En årgång kostar 40 euro och bara 15 euro om du är medlem i en diabetesförening. Webbtidningen diabeteslehti.diabetes.fi innehåller mestadels samma artiklar som den tryckta tidningen.

Ella Manninen är redaktionssekreterare som sammanställer tidningen och Kaarina Marttila står för grafisk formgivning. Margareta Gustafsson översätter och bearbetar artiklar för den svenska bilagan. Dessutom deltar frilansjournalister och fotografer från hela landet i tidningsarbetet. Kommentarer och feedback från läsarna är viktiga för vår tidning. Så hör gärna av er!

Trevliga lässtunder!