Samhälle

Pengar ger fördelar inom vården

Av Mari Vehmanen • I Finland är hälso- och sjukvården inte rättvist fördelad mellan alla. De som har det sämre ställt blir utan både företagshälsovård...

Diabetescentrum har förbättrat vården i Seinäjoki

Av Elina Viitanen • Det nya diabetescentrumet i Seinäjoki fokuserar på patientperspektivet. Den bärande principen är att ge personer med diabetes optimalt stöd för mer...

Diabetes och vårdreformen: Bra läge för att utöva påverkan

Av Janne Ora • Vårdreformen är ett oskrivet blad vad gäller diabetesvården. Det är så den pågående omstruktureringen av social- och hälsovården kan sammanfattas i...

De försämrade läkemedelsersättningarna slår hårt mot diabetiker

Av Janne Ora • Vid årsskiftet infördes en kraftig sänkning av specialersättningen för andra diabetesläkemedel än insulin till följd av ett förslag från regeringen. Prisökningen...

Läkemedelsinformation på första parkett

Av Tuija Manneri • Lauri Pelkonen står i spetsen för läkemedelsprisnämnden och följer introduktionen av nya läkemedel i Finland från första parkett. Ljus och skuggor avlöser...

Irenes blog: Läkemedelsersättningarna måste bli kostnadsbaserade

I fjol godkände riksdagen för andra året i följd en lagändring, som innebär att ersättningarna för diabetesläkemedel minskar.  Sedan i fjol har insulin, som...

Sparpolitiken slår hårt mot multisjuka

Av Mari Vehmanen • Regeringens sparbeting slår hårdast mot de finländare som även i övrigt är mycket utsatta på grund av att de har flera...

Arkiater Risto Pelkonens självgjorda liv

Av Pirita Salomaa • När det begav sig hade Stiftelsen för Diabetesforskning äran att få diabetesläkaren och diabetesforskaren Risto Pelkonen som sin första ordförande. Senare...

Patientskador ersätts enligt försäkringsprinciper

Av Irma Heiskanen-Haarala • Man kan få ersättning för patientskada vid personskador som beror på vård, behandling, undersökning eller försummelse av en yrkesutbildad person inom...

Säker i trafiken

Av Tuija Manneri • – Det är viktigt att tänka på att var och en i första hand själv svarar för sitt hälsotillstånd i trafiken....

Sök vård hemma i soffan

Av Pirkko Tuominen • Snart kan vi själva göra en hälsocheck, kolla våra symtom och bedöma vårt vårdbehov på webben. På framtidens onlineklinik kan vi...

Enveten kamp slutade lyckligt: Roope har äntligen en assistent för skoldagen

Av Mari Vehmanen • Roopes skoldag försvåras inte bara av diabetes utan också av inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Efter en lång kamp har han nu äntligen...

Flytta utomlands

Av Tuija Manneri • Så snart du har fått klartecken för en flytt utomlands är det bäst att kontakta FPA och din diabetesmottagning. Det är...

Avtar diabetesepidemin?

Av Mari Vehmanen • Diabetesbarometern 2015 avslöjar en överraskande trend: allt färre insjuknar i diabetes. Barometern har sammanställts av Sari Koski och hon tror att...

Vårdreformen är en chans för organisationerna

Av Mari Vehmanen • Vårdreformen ger patient- och folkhälsoorganisationerna en chans att påverka, säger professor emeritus Juhani Lehto. Professor emeritus Juhani Lehto skräder inte orden när han...

Lättare att ha diabetes på jobbet

Av Tuija Manneri • Hur kan man underlätta för typ 1-diabetiker i arbetslivet? Många goda idéer presenterades när forskare, diabetiker och medarbetare inom företagshälsovården slog...

Diabetessjukskötarna har många roller

Av Mari Vehmanen • Diabetessjukskötarna spelar en extremt viktig roll i krävande diabetesvård. Själva skulle de gärna välkomna lite mer uppskattning för arbetet, exempelvis större...

Vanliga frågor om social trygghet

Av Riitta Vuorisalo, specialsakkunnig, Diabetesförbundet • Vad betyder invalidavdrag? Bestämmelser om invalidavdrag finns i inkomstskattelagen. Man har rätt att få avdraget i beskattningen om en sjukdom...

Fritt fram att välja vårdenhet – var och när?

Av Katja Holopainen • Lagen ger var och en rätt att byta hälsovårdscentral om servicen eller de personliga relationerna inte fungerar. Vi kan också själva...

”Diabetesorganisationen har styrka och kan påverka”

Av Mari Vehmanen • Inför riksdagsvalet har Diabetesförbundet aktivt hållit sig framme i samhällsdebatten. Verksamhetsledaren Janne Juvakka understryker att det gemensamma påverkansarbetet fortsätter mellan valen. Janne...

Försäkringsskydd – men på vilka villkor?

Av Katja Holopainen • Diabetes är inget hinder för att få försäkring, men sockerkontroll och följdsjukdomar påverkar premier och ersättningar. Försäkringsbolagen följer i stort sett...