Koti Blogi Sivu 17

All fysisk inaktivitet i vaket tillstånd är skadligt

Av Helena Hyvärinen • Över hela världen pågår intensiv forskning kring stillasittande. Tommi Vasankari, direktör för UKK-institutet och ordförande för Diabetesförbundet, efterlyser mer belägg för...

Dags att uppdatera parrelationen

Av Marika Rosenberg • Man kan komma närmare varandra i en relation om man pratar öppet om den kris som följer av att den ena...

Många glädjeämnen

Av Mari Vehmanen • På Världsdiabetesdagen finns det många anledningar att vara glad. Här berättar människor med diabetes, deras närstående, vårdpersonal och samhällspåverkare vem de...

Kan man lära sig välja en positiv attityd?

Av Pirjo Silveri • Vissa människor ser varje motgång som en oöverstiglig mur. Andra ser alltid ett ljus i mörkret och marscherar med stor tillförsikt...

Blodsockermätaren är en vägvisare

Av Tuija Manneri • För människor med diabetes är blodsockermätaren som en karta för den som tar sig fram i okänd mark. Den visat i...

Tekniken spelar roll vid blodsockermätning

Av Eija Sampolahti, diabetessjukskötare, Diabetesförbundet • Mättekniken spelar en viktig roll vid blodsockerprov för att resultaten ska vara tillförlitliga. Provet är inte vilken mätprocedur som...

Lättare att ha diabetes på jobbet

Av Tuija Manneri • Hur kan man underlätta för typ 1-diabetiker i arbetslivet? Många goda idéer presenterades när forskare, diabetiker och medarbetare inom företagshälsovården slog...

MODY-diabetiker är känsliga för kolhydrater

Av Pirkko Tuominen • Personer med lindrig MODY klarar sig ofta med kostbehandling. Vid svårare och mer sällsynta former av MODY behövs det måltidstabletter eller...

Diabetessjukskötarna har många roller

Av Mari Vehmanen • Diabetessjukskötarna spelar en extremt viktig roll i krävande diabetesvård. Själva skulle de gärna välkomna lite mer uppskattning för arbetet, exempelvis större...

Förbundsmötet i Tammerfors – Tid för fest, tid för beslut

Av Tarja Sampo, kommunikationschef, Diabetesförbundet • Under pingsthelgen samlades drygt 200 diabetesdelegater från hela landet till förbundsmöte i Tammerfors. De fick information om senaste nytt...

Förkyld – tänk på risken för syraförgiftning

Av Mari Vehmanen • Merparten av de som har typ 1-diabetes drabbas aldrig av syraförgiftning (ketoacidos). Ingen behöver gå i ständig rädsla för syraförgiftning, men...

Typ 2-diabetes – Må bättre med insulin

Av Tuula Vainikainen • Vid typ 1-diabetes måste insulin sättas in direkt när patienten fått sin diagnos. Vid typ 2-diabetes behövs insulin förr eller senare...

Tugga och håll vikten

Av Eija Ruuskanen, näringsterapeut, Diabetesförbundet • Mindre mat, mindre fett, mindre allting: urtråkiga mål vid viktkontroll. Kan bantning framstå som mer lockande om man vänder...

När allt känns nattsvart – var finns hjälp?

Av Pirkko Tuominen • Depression är minst tre gånger så vanlig bland diabetiker som bland icke-diabetiker. Den goda sidan är att det finns hjälp och...

Vanliga frågor om social trygghet

Av Riitta Vuorisalo, specialsakkunnig, Diabetesförbundet • Vad betyder invalidavdrag? Bestämmelser om invalidavdrag finns i inkomstskattelagen. Man har rätt att få avdraget i beskattningen om en sjukdom...

Fritt fram att välja vårdenhet – var och när?

Av Katja Holopainen • Lagen ger var och en rätt att byta hälsovårdscentral om servicen eller de personliga relationerna inte fungerar. Vi kan också själva...

Infarkter till råga på allt

Av Tuula Vainikainen • Talvikki Kaski fick typ 2-diabetes för nästan fyrtio år sedan. Hon hade en blomsterhandel och livet visade sig inte från sin...

Konstigt beteende? Stroke – allvarlig åkomma men återhämtning möjlig

Av Tuula Vainikainen • Ofta slår cirkulationsstörningar i hjärnann till som en blixt från klar himmel. Anfallen är skakande för både den drabbade och omgivningen....

Allt fler finländare sover med CPAP-mask

Av Helena Hyvärinen • Behandlingen av sömnapné kom igång på allvar först så sent som på 1980-talet. Målet är att undanröja symtomen och förebygga konsekvenser...

Hypohunden – en hjälpreda i vardagen

Av Mari Vehmala • Hypohundar, eller diabeteshundar som de också kallas, är en trygghetsfaktor för diabetiker, när det också i övrigt kan vara svårt att...

Nya riktlinjer för rehabilitering

Av Tuija Manneri • En stor del av diabetesrehabiliteringen bekostas av Folkpensionsanstalten (FPA) och Penningautomatföreningen (RAY). Båda två har tagit fram nya riktlinjer för rehabilitering...