Hypohunden – en hjälpreda i vardagen

2984
I princip kan vilken hundras som helst lära sig känna igen och markera svängningar i ägarens blodsocker. Det behöver inte vara en ledar- eller assistenthund. Foto: Marja Haapio

Av Mari Vehmala

• Hypohundar, eller diabeteshundar som de också kallas, är en trygghetsfaktor för diabetiker, när det också i övrigt kan vara svårt att upptäcka lågt blodsocker i tid. Inte minst barnfamiljer och ensamboende diabetiker vill gärna ha en hypohund.

Hundar har länge varit till hjälp för människor med syn- och funktionsnedsättningar. Nu debuterar hundar också som stöd i egenvården vid diabetes.

En hypohund är tränad att känna igen och reagera på svängningar i ägarens blodsocker. Tack vare sin känsliga nos kan hundar känna av förändringar i blodsockret på människans hud.

– Vanligen tränas hundarna i att markera när blodsockret är lågt, men en del hundar kan också ge en varningssignal vid högt blodsocker och ketoner, säger Elisa Forsman, medlem i styrelsen för föreningen Hypokoira ry. Hon är hundutbildare.

Det händer att människor med diabetes upptäcker att deras sällskapsdjur reagerar på svängningar i blodsockret. Hunden eller katten blir rastlös när blodsockret sjunker eller stiger.

– En självlärd hund kan vara till stor hjälp i vardagen. Men för att ha status av hypohund måste den avlägga viss utbildning och klara av ett slutprov.

Tillförsikt och trygghet

Vem har störst hjälp av en hypohund?

– En hypohund kan vara till stor hjälp för personer med typ 1-diabetes, om de har en tendens att drabbas av hypoglykemi och själva har svårt att upptäcka symtomen och stoppa blodsockerraset i tid, säger Elisa Forsman.

Hunden Topi påbörjade sin utbildning till hypohund när den var tre månader gammal och överraskade alla med sin inlärningsförmåga. Redan efter fyra månaders träning markerade den spontant lågt blodsocker hos sexåriga Linda Mattila första gången. Nu vakar den över Linda och Tuija Mattila är glad för dotterns skull. Foto: Pekka Rautiainen
Hunden Topi påbörjade sin utbildning till hypohund när den var tre månader gammal och överraskade alla med sin inlärningsförmåga. Redan efter fyra månaders träning markerade den spontant lågt blodsocker hos sexåriga Linda Mattila första gången. Nu vakar den över Linda och Tuija Mattila är glad för dotterns skull. Foto: Pekka Rautiainen

Det är framför allt familjer med diabetesbarn som är intresserade av hypohundar. Hunden är en stor trygghet för små skolbarn som tillbringar eftermiddagen ensamma hemma. I en del familjer vakar hunden över ett sovande barn och larmar om barnet drabbas av lågt blodsocker under natten.

Också allt fler ensamboende vuxna med diabetes hör sig för om hypohundar, säger hon. Andra orsaker för intresset kan exempelvis vara att partnern är mycket på resande fot och diabetikern därför ofta ensam hemma.

– En tillförlitlig hypohund ger större säkerhet och tillförsikt i vardagen. Man behöver inte vara rädd för att blodsockret obemärkt sjunker för mycket, när man vet att hunden reagerar i tid. Den mest rörande feedbacken jag fått kom från en mamma som berättade att hunden hade räddat livet på hennes diabetesbarn.

Den som vill skaffa en hypohund måste självfallet uppfylla alla andra kriterier för att skaffa ett sällskapsdjur. Ingen i familjen får ha uttalad allergi och alla familjemedlemmar måste tycka om djur och åta sig att ta hand om det.

Många raser lämpliga

Det bästa sättet att få en hypohund är att gå på utbildning tillsammans med sin hund. Varken Diabetesförbundet eller någon annan organisation har tyvärr inga ekonomiska möjligheter att erbjuda färdigt utbildade hypohundar.

Kurser ordnas för både valpar och vuxna hundar. Enligt Elisa Forsman kan det vara lättare att utbilda en ung hund än att lära upp en gammal hund med ingrodda vanor.

– Kurserna för valpar har gett extra gott resultat. Många av dem har lärt sig markera svängningar i blodsockret mycket snabbt.

Den som planerar att skaffa en hundvalp enkom som hypohund, bör välja en ras som tilltalar familjen och passar in i familjemedlemmarnas livssituation, är det råd Elisa Forsman ger. Finns det plats för en stor hund därhemma? Hur mycket kan hunden rastas?

I princip kan vilken hundras som helst skolas upp till hypohund.

– Allra viktigast är att hunden är frisk, tycker om människor och vill hjälpa till. En del hundar som gått på kurs känner igen och markerar hypoglykemier felfritt, men de klarar inte provet i uppförande.

Hon uppmanar intresserade att kontakta föreningen för hypohundar och be om goda råd för att finna en lämplig valp. Samtidigt kan man få en bedömning om den gamla hunden därhemma har förutsättningar att gå på hypokurs.

En annan möjlighet är att beställa en färdigt utbildad hypohund. Det kostar omkring 12 000 euro. En kurs för hypohundar kostar ungefär 2 000 euro. Än så länge går det inte att få ekonomiskt stöd från samhället för hundutbildning.

Trägen träning

Kursen pågår i ungefär ett år. Närundervisning ordnas i snitt en gång i månaden och mellan gångerna tränar hunden flitigt därhemma.

– Den som vill utbilda sin hund ska vara beredd på att offra både tid och möda, påminner Elisa Forsman.

Utbildningen går ut på positiv belöning. Hunden får beröm eller något gott att äta när den kan markera ett doftprov med svett från huden på en människa med hypoglykemi. Felaktiga markeringar ignoreras helt enkelt och hunden får ingen bestraffning.

Det finns olika sätt att markera lågt blodsocker. En del hundar puffar med nosen, andra slår med tassen och vissa skäller.

Hypohundar kan också läras att ge sin husse eller matte något sött att äta eller dricka. Man kan exempelvis ha saftförpackningar på ett ställe där hunden kan hämta dem snabbt och enkelt.

Elisa Forsman säger att nästa steg för föreningen är att dels utöka utbildningen, dels arbeta för att hypohundar ska få lagstadgad status på samma sätt som ledar- och assistenthundar. Då får hunden tas med till skolan och i allmänna trafikmedel.

– Jag är fast övertygad om att vi kommer att nå målet förr eller senare, avrundar Elisa Forsman.

hypokoira.fi


 

Ansök om subventionerad hypokurs för din hund

Diabetesförbundet har haft en insamling för att hjälpa diabetiker som vill utbilda sin hund till hypohund.

Med medlen stöder vi två kurser, en för valpar och en för vuxna hundar. Av allt att döma ordnas kurserna i början av nästa år, säger Laura Tuominen-Lozic, organisationsplanerare på Diabetesförbundet.

Platserna fördelas i den ordning som hundarna anmäls. Alla deltagare får ett lika stort bidrag, ungefär 200 euro. Hon säger att man kommit fram till att detta är det mest rättvisa sättet att använda pengarna på. Närmare anvisningar hur man ansöker om bidrag läggs ut på förbundets webbplats inom kort.

Temat väcker stort intresse, har man sett på Diabetesförbundet.

– I synnerhet barnfamiljer kontaktar oss. Många frågar om vi tillhandahåller assistenthundar på samma sätt som Invalidförbundet. Svaret är att vi tyvärr inte har resurser för det.

Hon tror att vi kommer att ha fler hypohundar i Finland. Längst har USA och England kommit med utbildningen av diabeteshundar.

– Hunden hjälper till med att hålla koll på blodsockret, men den ger också sällskap och psykiskt stöd. Det finns gott om studier som visar att sällskapsdjur är bra för hälsan.

Detsamma säger Maria Merkku och Ilkka Sammela som sammanställer ett examensarbete om hypohundar vid Lapplands yrkeshögskola. De har intervjuart personer med diabetes och de intervjuade uppger att hunden har gett dem större livskvalitet.

– Hypoanfallen har minskat och blodsockervärdena har förbättrats. Huden ger trygghet och lugn inför nätterna. Hunden kan dessutom vara till konkret hjälp i egenvården, om den kan hämta blodsockermätaren och eller något att äta, säger de.