Tekniken spelar roll vid blodsockermätning

12409

Av Eija Sampolahti, diabetessjukskötare, Diabetesförbundet

• Mättekniken spelar en viktig roll vid blodsockerprov för att resultaten ska vara tillförlitliga. Provet är inte vilken mätprocedur som helst utan det gäller att också komma ihåg kvalitetsaspekterna. Det betyder att bland annat mätutensilierna, provstället och själva blodprovet måste hanteras rätt. Vidare måste blodsockermätaren genomgå service och kalibreras. Och sist men inte minst måste resultaten bedömas på rätt sätt.

Vad är rätt mätteknik vid blodsockertest?

Blodprovet ska tas på ren hud, vanligen från fingret. Tvätta händerna i ljummet vatten för att rengöra och värma upp provstället. Extra viktigt är det att tvätta händerna om du har hanterat feta eller söta maträtter, exempelvis frukt. Observera att man inte får använda desinficeringsmedel före ett blodsockerprov.

Stryk av den första droppen och använd den andra droppen för provet. På så sätt påverkas mätningen inte av eventuell smuts på huden.

Använd hudpartiet till så stor del om möjligt och byt stickställe ofta. Alla fingrar kan användas, men blodcirkulationen är bäst i långfingret och ringfingret.

Välj ett hudparti som är friskt och utan skråmor eller skavanker. Värm och mjuka gärna upp fingrarna i varmt vatten innan, om fingrarna är hårda eller cirkulationen dålig. Det går också bra att gymnastisera med fingrarna och massera dem. Då håller blodprovet jämnare kvalitet.

Tänk på att du inte får trycka på fingerspetsen eftersom det kan rinna ut vävnadsvätska i provet. Vävnadsvätska kan ge felaktigt blodsockerresultat. Med lite övning lär du dig hur djupt du ska sticka i fingret.

Om det går, ska du helst sitta stilla på stället i 10–15 minuter för provtagningen. Det lugnar ner blodcirkulationen.

Provtagningsstället kan rodna eller göra ont. Då är det bäst att låta bli att sticka där tills symtomen försvinner. Det är ovanligt att fingertopparna inflammeras, men om det råkar hända ska du kontakta din läkare med en gång. Smörj in händerna regelbundet så mår de bättre.

Prata med din diabetessjukskötare innan du skaffar blodprovstagare och blodsockermätare. För barn och personer med känsliga fingrar rekommenderas provtagare med justerbart stickdjup. En blodprovstagare som det går att ta blodprov i armen med kan vara ett bra val för vissa. Kom i så fall ihåg att byta ut hättan till den som är avsedd för provtagning i armen. Om armen har kraftig hårväxt måste håret rakas bort före provtagning.

För att minska risken för felaktiga resultat kan du mäta blodsockret två gånger efter varandra en gång i veckan.

Vad är bästa provtagningsställe?

Blodcirkulationen är bra i fingertopparna och de lämpar sig därför väl för provtagning. Akta dig för att sticka direkt bredvid nageln eftersom nagelvallen kan bli inflammerad.

Ta blodprov på något annat ställe än i fingrarna om du till exempel spelar något instrument med fingrarna, hanterar livsmedel utan skyddshandskar eller har ett arbete som smutsar ner fingrarna. Vanliga ställen är armen eller handflatan på samma sida om tummen. Andra stickställen än fingrarna kan också krävas om fingrarna är mycket känsliga, cirkulationen i fingrarna dålig eller huden på fingertopparna har förhårdnader.

Låga blodsockervärden är tillförlitliga bara om provet tas i fingertoppen. Blodsockervärden mätta i armen kan felaktigt vara mycket höga eftersom blodsockerfall ger utslag senare i armen än i fingertoppen.

Det kan vara bra att inte alltför ofta ta blodprov från tummen eller pekfingret eftersom de användas till att greppa föremål med. Tårna blir lätt inflammerade så provtagning avråds.

Hur vet man att blodsockermätaren är tillförlitlig?

Läs bruksanvisningen till blodsockermätaren noga och öva blodsockermätning tillsammans med diabetessjukskötaren. Om vårdenheten erbjuder flera olika modeller är det bäst att testa dem innan du väljer mätare eftersom en del modeller är lättare att använda än andra. Nedsatt gripkraft i händerna, klumpiga händer eller dålig syn kan ställa vissa krav på blodsockermätaren.

Noggrannhet i resultaten från de blodsockermätare som används vid egenkontroller måste testas en gång per år mot blodsockerresultat uppmätta i laboratorium. Resultaten får avvika med högst 15 procent uppåt eller neråt. Målet är att exaktheten ska vara 10 tio procent.

Hur tillförlitlig en blodsockermätare är kan testas på diabetessjukskötarens mottagning eller i laboratorium. Blodsockret mäts då samtidigt i fingertoppen och i ett venöst blodprov.

Blodsockermätaren får inte bli smutsig. Den måste få bli varm före provet om den har varit i kyla.

Hur ska man hantera provstickor och lansetter?

Provstickor måste förvaras och hanteras rätt för att provet ska ge exakt resultat. Läs anvisningarna på förpackningen och följ dem till punkt och pricka.

Provstickorna finns antingen i engångsförpackning eller i bruk. De ska förvaras i den ursprungliga burken i 2–30 graders värme, men skyddade för direkt solljus och fukt. Om det finns torkmedel i bruken får det inte tas bort. Tillslut burken så snart du tagit ut en provsticka. Observera att provstickor inte får användas när den sista förbrukningsdagen har gått ut.

Provstickor ska alltid hanteras med rena och torra händer. Kalibrera ett parti provstickor enligt anvisningarna från tillverkaren, om blodsockermätaren inte gör det automatiskt.

Lansetter kan användas flera gånger förutsatt att de har hanterats hygieniskt. Men i princip är de avsedda att bara användas för ett stick.

Om resultatet verkar vara otillförlitligt

Mät blodsocker en gång till om resultatet förefaller otillförlitligt med tanke på situationen och ditt hälsotillstånd. Fundera samtidigt vad som eventuellt kan ha gått snett.

För lågt blodsockervärde kan bero på att bloddroppen var för liten eller på att teststickorna och blodsockermätaren var för kalla eller temperaturen för låg. En annan orsak kan vara att teststickorna har förvarats i öppen burk eller att du har tryckt ut blodet på provtagningsfingret.

För högt blodsockervärde kan bero på att det finns blod över hela provstickan, att mätaren är smutsig eller att provstickorna är gamla. Det kan också bero på att du haft socker på fingrarna eller har hanterat frukt. Resultatet kan också bli fel av handkräm eller handsköljmedel.