Många glädjeämnen

1002
Bild: Sami Halinen / Vastavalo

Av Mari Vehmanen

• På Världsdiabetesdagen finns det många anledningar att vara glad. Här berättar människor med diabetes, deras närstående, vårdpersonal och samhällspåverkare vem de särskilt vill hylla denna dag.

Kuva: Vesa-Matti Väärä
Bild: Vesa-Matti Väärä
Tack till alla vänner på sociala medier

”Jag vill tacka alla meddiabetiker för att ni finns i mitt liv och för alla samtal vi haft. Med ert stöd har ni hjälpt mig att orka leva med denna sjukdom som är så betungande.

Jag studerar och pengar är en återkommande fråga i mitt liv. Tack vare stödet från samhället får jag insulin och förbrukningsartiklar så gott som gratis. Samtidigt oroar jag mig för att regeringen har planer på att införa en så kallad initial självrisk.

Vidare är jag tacksam för de sociala medierna, trots alla dåliga sidor. De sociala medierna för samman människor med likartade erfarenheter. Varje dag har jag kontakt med andra som har diabetes via videoblogg på YouTube, via Facebook och via WhatsApp. Det känns lite lättare när det finns andra som förstår sjukdomen och inte fördömer när man har en dålig dag.”

Aino Koivisto
typ 1-diabetiker, studerar sociala ämnen


 

juhani
Nöjd med att få hjälpmedel

”I Finland har vi anledning att vara glada över mycket inom diabetesvården. Jag tycker att vi med typ 2-diabetes får mycket stöd och uppmärksamhet om primärvården. Två gånger om året träffar jag min läkare och fyra gånger om året besöker jag diabetessjukskötaren. Det är lagom mycket.

Dessutom är jag nöjd med de hjälpmedel och läkemedel jag får. Priset kan jag inte klaga på. Jag får så många teststickor och kanyler jag behöver. Själv betalar jag ungefär tre euro för insulin för tre månader. Det hade varit fruktansvärt dyrt om jag hade varit tvungen att betala allt själv.

Om man får komma med ett önskemål, är det att människor med typ 2-diabetes åtminstone delvis ska återfå rätten att bli behandlade av specialistläkare och på universitetssjukhusen. Det vore bra om en del läkare och sjukskötare kunde få ägna sig bara åt diabetes.”

Juhani Apilainen
typ 2-diabetiker, företagare


 

Kuva: Annika Rauhala
Bild: Annika Rauhala
Grattis alla modiga barn

”Jag vill gratulera alla barn och unga med diabetes. Ni är uthålliga, självständiga och anpassbara. Ni klarar er fint med er sjukdom trots att den tidvis är tung och ställer stora krav på er.

Vidare vill jag tack den finländska skolan för det stöd min dotter får under skoldagen. Samtidigt skänker jag alla läkare och sjukskötare vi mött en tacksam tanke. Det är fantastiskt att se hur ni lyssnar på de unga och tar hänsyn till dem.

Det är bra att man fått upp ögonen för kamrattstöd och stödgrupper.  Föräldrar och andra närstående behöver stöd på samma sätt som diabetikerna själva. Förhoppningsvis kan alla med diabetes och deras närstående får god vård och nödvändigt stöd i framtiden oberoende av var de är bosatta.”

Niina Lammela
mamma till Aino, 12, som har diabetes


 

Kuva: Juha Mattila
Bild: Juha Mattila
Många bäckar små

”Jag vill skänka varenda en som jobbar frivilligt i diabetesföreningarna en varm tanke. Med sin aktivitet har de byggt upp en organisation som syns och har kapacitet att påverka. Många bäckar små blir en stor å.

Vidare vill jag tack dem som i början av 1970-talet skrev boken Sockersjuka.  Utan boken hade jag varit i nöd många gånger under årens lopp.

Vi finländare får vara tacksamma för vår diabetesforskning som också internationellt sett ligger på hög nivå. Förhoppningsvis investerar staten i forskning också under dessa ekonomiskt knappa tider. Min stora dröm är att diabetesgåtan någon gång ska lösas och att sjukdomen kan förebyggas. För mina barnbarn med diabetes önskar jag ett tryggt liv och god vård.”

Eeva Autio
har ett barnbarn med typ 1-diabetes


 

Kuva: Arttu Laitala
Bild: Arttu Laitala
Patienten är viktigast

”Jag vill gratulera 60-årsjubilerande Diabetesförbundet och tack för det värdefulla arbete förbundet har utfört för alla diabetiker i vårt land. Vidare vill jag uppmuntra alla diabetiker att ta väl hand om sig. Den allra viktigare pusselbiten, nämligen patienten, får för ingenting i världen tappas bort i vårdreformen.

Vi får inte glömma bort forskarna och deras samarbetspartner. De förtjänar ett stor tack för den enorma utvecklingen inom hälsotekniken. Vidare vill jag tacka diabetespersonal får gott samarbete. Under årens lopp har vården blivit alltmer patientcentrerad och individuellt anpassad. Det är bra.

Förhoppningsvis kommer det i framtiden att finnas metoder för att bota och förebygga typ 1-diabetes. Samtidigt behövs det mer forskning och nya perspektiv på typ 2-diabetes.”

Hilkka Tauriainen
sakkunnig sjukskötare inom diabetesvård, TAYS


 

Kuva: Vesa-Matti Väärä
Bild: Vesa-Matti Väärä
Erkänsla till föräldrarna

”På Världsdiabetesdagen vill jag tacka diabetesforskarna och uppmuntra dem att gå vidare i sitt arbete. Dessutom vill jag skänka alla föräldrar till diabetesbarn en varm tanke. Ni gör ett enormt stort jobb och ni kan vara stolta över er själva.

Alla vi som jobbar med diabetes har all orsak att vara glada eftersom diabetesvården i Finland ligger i framkanten i världen. Dessutom vill jag lyfta fram alla diabetesarbetsgrupper i hela landet.

För framtiden önskar jag att attityderna i samhället blir mer toleranta och öppna mot diabetes och diabetesvården.”

Marja Terttu Saha
diabetesläkare, TAYS, barnkliniken


 

iina
God vård av barn

”Jag vill särskilt tänka på alla nyinsjuknade barn och unga med diabetes. Till dem vill jag säga att det går att lära sig leva med diabetes. Sjukdomen behöver inte vara något hinder i livet.

Vi kan vara glada över att diabetesvården är så bra och omfattande i Finland, inte minst vården av diabetesbarn. Också i skolan fungerar diabetesvården bra. Barn och unga med diabetes kan leva ett helt normalt liv och ha de fritidsintressen de vill.

Egenvården har blivit mer och mer flexibel med åren. Man skulle unna de unga att någon gång få ta ledigt från sin sjukdom. Kanske det också blir verklighet någon dag.

Iina Alho
psykolog, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt


 

Kuva: Sami Perttilä
Bild: Sami Perttilä
Fokus på diabetes

”En kollega till mig sa en gång mycket klokt att varje människa förtjänar att någon gång stå i rampljuset och vara firad. Därför hoppas jag att Världsdiabetesdagen fokuserar på varje människa som har någon typ av diabetes. Det finns all anledning att vara glad eftersom diabetes inte längre är någon stor begränsning i livet och inskränker inte lika mycket diabetikers valfrihet.

Dessutom vill jag tacka och gratulera 60-årsjubilerande Diabetesförbundet. Med sin aktivitet har diabetikerna visat att gemensamma ansträngningar och initiativ är en stor kraft. Stödgrupperna visar att den som är i samma situation fortfarande är den viktigaste och bästa stödpersonen.

Ökningen av typ 2-diabetes måste få ett slut. Hälsovägledningen måste redan tidigt inriktas på barnfamiljer och personer i arbetsför ålder. En realistisk förhoppning är att läkemedlen och behandlingsmetoderna kommer att utvecklas ytterligare. Jag är idealist och tror att det någon gång kommer att gå att bota diabetes.”

Päivi Sillanaukee
kanslichef, Social- och hälsovårdsministeriet


 

Kuva: Juha Mattila
Bild: Juha Mattila
All ära till sjukskötarna i frontlinjen

”Jag vill tacka alla stödpersoner och frivilliga i Diabetesförbundet som runtom i landet tar fram bättre tjänster och meningsfull verksamhet för människor med diabetes.

Som läkare kan jag inte låta bli att lyfta fram det fina och värdefulla arbete som diabetessjukskötarna utför för sina patienter.  Även all annan vårdpersonal spelar självfallet en viktig roll, men diabetessjukskötarna har onekligen ett extra stort ansvar.

Sammantaget sett har diabetesvården utvecklas i rasande takt de senaste decennierna. Det ger utslag i större livskvalitet, färre komplikationer och längre livslängd. Jag hoppas innerligt att god vård vid diabetes ska vara en viktig värdering och ett medvetet val i de pågående stora omvälvningarna.”

Tommi Vasankari
UKK-institutet, direktör
Diabetesförbundet, ordförande