Flytta utomlands

2514
Pekka Rahkonen

Av Tuija Manneri

• Så snart du har fått klartecken för en flytt utomlands är det bäst att kontakta FPA och din diabetesmottagning. Det är nämligen ett och annat som måste ordnas med de sociala trygghetsförmånerna och diabetesvården.

Det kan hända att jobbet eller studieplatsen du drömmer om finns i något annat land än Finland. Eller kanske du stationeras utomlands av din arbetsgivare. Många söker sig till soligare breddgrader när det är dags för pensionering. Oberoende av varför man flyttar bort från Finland kretsar antagligen samma frågor i huvudet. Hur ska man ordna diabetesvården utomlands? Var och hur får jag hjälpmedel och mediciner? Vad händer med de sociala trygghetsförmånerna?

Svaret beror ofta på om man kommer att ha kvar rätten till social trygghet i Finland eller inte.

– I princip är tre faktorer avgörande för den sociala tryggheten: vart man flyttar, för hur lång tid och varför man flyttar, säger Antti Klemola, jurist på Kompetenscentrum för internationella ärenden vid FPA.

För den sociala tryggheten spelar det en roll om man flyttar till ett europeiskt land som tillämpar EU-lagstiftning – eller till något annat land och om landet har en överenskommelse om social trygghet med Finland. Det spelar också in om man ska stanna kvar i mer eller mindre än ett år och om man ska studera eller forska, jobba för en arbetsgivare i utlandet, utstationeras av en finländsk arbetsgivare eller bara vistas i utlandet i största allmänhet.

– De som åker utomlands för att studera kan vanligen få ett beslut från FPA om att de hör till det sociala trygghetssystemet i Finland, oberoende av var i världen de kommer att uppehålla sig.

Tumregeln är ett år

När du vet vart du kommer att flytta, hur länge du kommer att stanna och varför, är det bäst att kontakta FPA med en gång för att få råd om just din situation.

– I vissa fall delegerar FPA beslutet om rätt till social trygghet till Pensionsskyddscentralen. Det gäller oftast personer som utstationeras i EU eller något land som har överenskommelse om social trygghet med Finland, säger Antti Klemola.

– Den som vill vistas utanför Finland i mer än ett år ska absolut vara i kontakt med FPA, tillägger Marika Lahtivirta, chefsjurist på Kompetenscentrum för internationella ärenden på FPA.

Vid vistelse utomland i mer än ett år går man ofta, men inte alltid, miste om sociala trygghetsförmåner i Finland. I vissa fall upphör rätten redan vid flytten.

Pekka Rahkonen

Efter din förfrågan kan FPA besluta om du har rätt att få sjukvård utomlands eller ersättning för sjukvårdskostnader från Finland.

– Det kan vara fallet i en annan EU-stat, i ett EES-land eller i Schweiz. Du får ett formulär på FPA, som registreras av socialförsäkringsmyndigheten i det nya landet. Då kan landet fakturera Finland för vården.

Rätten att få sjukvård eller ersättning för sjukvård i ett annat land är inte alltid kopplad till rätten att behålla sociala trygghetsförmåner i Finland. Om man bor i ett EU- eller ett EES-land eller i Schweiz och bara får pension från Finland, har man ingen rätt att få sociala trygghetsförmåner från Finland. Däremot får man sjukvård i bosättningslandet enligt lagstiftningen i det landet.

– Men Finland står för de kostnader som bosättningslandet fakturerar FPA för i efterskott, tillägger Marika Lahtivirta.

Utbytesstudent

Också den som är utbytesstudent i mindre än ett år bör anmäla sig till FPA för att få ett beslut om tillfällig vistelse i utlandet.

Vid tillfällig vistelse i ett EU- eller ett EES-land eller i Schweiz får man vård förutsatt att man har ett europeiskt sjukförsäkringskort. Kortet kan beställas på FPA. Det är gratis och skickas på posten.

– Med kortet kan man visa att man har rätt att få medicinskt nödvändigt vård, och i det begreppet ingår kroniska sjukdomar. Tolkningarna kan visserligen variera en aning från land till land av vad som är nödvändigt.

Marika Lahtivirtas råd är att för alla eventualiteter teckna en reseförsäkring och att noga kolla vad den täcker in.

– Allmän rätt att få sjukvård täcker inte alla kostnader. Det ingår exempelvis inte ersättning för resa tillbaka till Finland. Det kan alltså bli en mycket dyr affär att anlita ambulansflyg hem.

Arbetsplats avgörande

Vid vistelse i vilket land som helst i mer än ett år får man ha kvar finländska trygghetsförmåner bara i vissa fall. Nämligen vid utstationering från en finländsk arbetsgivare, statlig tjänstgöring, forskning, missionsarbete och utvecklingssamarbete eller studier för fullständig examen.

– I sådana fall kan de finländska trygghetsförmånerna finnas kvar i upp till tio år. Samma rätt kan också gälla medföljande familjemedlemmar, säger Klemola och Lahtivirta.

Rätten till sociala trygghetsförmåner från Finland kan alltså upphöra vid vistelse utomlands i mer än ett år, men också vid regelbunden bosättning utomlands mer än halva året. Detsamma gäller vid arbete för en lokal arbetsgivare i EU-stater samt i EES-länder och i Schweiz, som följer EU-lagstiftning i sociala trygghetsfrågor.

– Den som arbetar för en europeisk arbetsgivare, också en kortare period, flyttas alltid med jobbet över till sjukförsäkringen i det aktuella landet. Då hör man inte längre till sjukförsäkringen i Finland på grundval av arbete och har inte rätt att få sjukvård bekostad av Finland. Däremot har man enligt EU-lagstiftningen rätt att få sjukvård både i bosättningslandet och i andra länder i Europa, men det är det land där man jobbar som står för kostnaderna, preciserar Lahtivirta.

Sjukförsäkringen och ersättningarna och vården vid diabetes kan variera från land till land. Så det kan vara bra att ta reda på fakta före flytten. Närmare information finns bland annat på sjukförsäkringsmyndigheternas och diabetesorganisationernas webbplatser. En god början ger den finska webbsidan hoitopaikanvalinta.fi.

Arbete för en lokal arbetsgivare i något annat land än en EU-stat eller ett land som Finland har överenskommelse om social trygghet med har ingen direkt verkan på rätten att få social trygghet i Finland.

– Då är tumregeln om ett år avgörande, säger Antti Klemola.

Finland har överenskommelser om social trygghet med de nordiska länderna, USA, Kanada, Australien, Indien, Chile och Israel, men överenskommelserna gäller i första hand arbetstagare och pensioner.

– Vidare har Finland sjukvårdsöverenskommelser med Australien och Quebec i Kanada, men personkretsen och rätten till vård är begränsad. Överenskommelsen med Australien gäller exempelvis inte studerande, säger Lahtivirta.

Bagaget fullt med mediciner

Den som behåller sin rätt till social trygghet i Finland kan köpa med sig diabetesläkemedel för ett år och få normal ersättning från FPA.

– Vanligen kan man köpa mediciner för tre månader i taget och få FPA-ersättning. När man köper mediciner för längre tid, måste man först betala allt själv och sedan ansöka om ersättning från FPA inom sex månader, säger Jaana Harsia-Alatalo, provisor på läkemedelsgruppen inom Kompetenscentrum för hälso- och sjukvårdsförmåner vid FPA.

FPA ger inte ut någon ersättning för förbrukningsartiklar, exempelvis stickor till blodsockermätare. Det är hemkommunen som svarar för dem. Rätten att få förbrukningsartiklar ändras inte om man har hemvist i Finland. Prata gärna om förbrukningsartiklar med din diabetesskötare. Vanligen kan man få med sig förbrukningsartiklar för ett år.

– Hemkommunen har emellertid ingen skyldighet att skicka hjälpmedel till utlandet. Dem måste man alltså ta ut vid besök i Finland. Antalet måste ha bekräftats av en läkare, påminner Marika Lahtivirta.

Recept i Europa

Kontrollera före resan och läkemedelsköp om det nya bosättningslandet har restriktioner för införsel av läkemedel. Du kan höra dig för på landets beskickning i Finland eller Finlands ambassad i det aktuella landet.

Samtidigt påminner Jaana Harsia-Alatalo om att läkemedel måste transporteras och förvaras omsorgsfullt.

– Du måste vara medveten om hur du kan förvara medicinerna under resan och på resmålet. Insulin måste förvaras kallt, men det får inte frysa. FPA ersätter inte förstörda läkemedel om de har förvarats fel eller om läkemedel försvinner, blir stulna eller går sönder. Dessutom har försäkringsbolagen varierande regler för ersättning av läkemedel.

Läkemedel kan försvinna eller ta slut. Det är därför bra att i förväg planera hur du ska få tag på läkemedel i utlandet. Den som flyttar till ett europeiskt land kan be läkaren skriva ut ett recept för köp av läkemedel i utlandet. Det är ett elektroniskt recept precis som hemma i Finland. I stället för en patientanvisning tar läkaren ut ett recept på engelska och det kan användas på samma sätt som ett recept på papper.

– Kom ihåg att be läkaren skriva ut ett recept för utlandet. Det går inte att få på apoteket. Observera att man inte kan köpa läkemedel i Finland med ett recept avsett för utlandet. Prata därför med din läkare om hur du ska förnya ditt finländska recept när du flyttar tillbaka till Finland.

– Tänk också på att kontrollera att samma mediciner finns i det nya bosättningslandet. Handelsnamnet kan variera från land till land. På webben kan man söka apotek eller läkemedelsmyndigheten i det aktuella landet och höra sig för med dem. Frågor kan också ställas till EU-ländernas kontaktpunkter. Kontaktuppgifter finns på hoitopaikanvalinta.fi, säger Harsia-Alatalo.

Om du köper läkemedel i utlandet kan du ansöka om ersättning i efterskott av FPA, förutsatt att du har rätt att få sociala trygghetsförmåner i Finland och Finland ger ut ersättning för preparatet. Läkemedlet behöver inte nödvändigtvis ha samma handelsnamn och storlek på förpackningen som i Finland för att man ska få specialersättning.

– A och O är att komma ihåg att ansöka om ersättning inom sex månader.

Ta med dig patientjournalen

I det nya landet kan du skaffa läkemedel på traditionellt vis, det vill säga gå till en läkare för att få ett recept.

– Den som vistas länge utomlands bör ha med sig en epikris, alltså patientjournalen. Med den kan man på läkarmottagningen, på apoteket eller i tullen visa vilken sjukdom man har och vad man behöver läkemedlen till. Vill man ta det säkra för det osäkra kan man låta översätta epikrisen till det nya landets språk, understryker Jaana Harsia-Alatalo.

Du kan också be apoteket skriva ut en sammanfattning av dina recept på finska, svenska eller engelska. Det är en kopia på dina elektroniska recept. Sammanfattningen gäller inte som recept, men du kan visa för läkaren vilka läkemedel du använt i Finland. Samtidigt gäller sammanfattningen i tullen som ett bevis för att du har med dig läkemedel för personligt bruk vid diabetes.