Försäkringsskydd – men på vilka villkor?

4049
Harri Lindfors / Kuvaario

Av Katja Holopainen

• Diabetes är inget hinder för att få försäkring, men sockerkontroll och följdsjukdomar påverkar premier och ersättningar. Försäkringsbolagen följer i stort sett samma grundläggande principer, men i de enskilda försäkringsvillkoren finns det större skillnader.

En kronisk sjukdom innebär vissa restriktioner vid försäkring. I många fall måste personen lämna en hälsodeklaration som underlag försäkringsbolagets riskbedömning. Utöver informationen från kunden kan bolaget också begära patientjournaler från vårdenheten. Det kan hända att en diabetiker med dålig sockerkontroll, följdsjukdomar eller återkommande hypoglykemier inte alls får teckna försäkring.

Det finns en del skillnader i försäkringsvillkoren trots att det i sig inte är så stora skillnader mellan försäkringsbolagen. Vanligen får personer med diabetes livförsäkring, invaliditetsförsäkring och sjukförsäkring med höjd premie om ansökan inte avslås.

– Men hälsotillståndet kontrolleras inte efter att en försäkring har beviljats. Premiehöjningen försvinner efter tio år och då är premien för livförsäkring eller invaliditetsförsäkring densamma som för alla andra, säger Seija Turtiainen, handläggare på Fennia Liv. Bolaget har ingen sjukkostnadsförsäkring.

Det är bäst att ha kvar försäkringar som tecknats före diabetesdiagnosen, till exempel olycksfalls-, sjuk-, sjukkostnads- och livförsäkring, eftersom försäkringsbolagen inte har rätt att ändra gällande villkor.

Reseförsäkring ersätter inte allt

Normalt kräver försäkringsbolagen ingen hälsodeklaration för reseförsäkring.

– Personer med diabetes får reseförsäkring på samma villkor som alla andra. Principen är att kostnader för en befintlig sjukdom inte ersätts, om de uppkommer under resan, säger Patrik Schroeder, överläkare på Lokal-Tapiola.

Om diabetesdiagnosen har ställts före resan, ersätter försäkringen bara kostnader för akutvård om sjukdomstillståndet förändras plötsligt och oväntat. Han säger att detta bedöms från fall till fall och att det ibland kan vara svårt att dra gränser.

En del försäkringsbolag har restriktioner i vårdtiden. Maija Miettinen, försäkringsexpert på Fennia, säger att Fennia bara ersätter akutvård på resmålet för högst en vecka. Anne Koivisto, expert på personskadeersättningar på If, ger ett exempel. Det kan dra ut på tiden för ett fotsår att läkas. I sådana fall kan ersättning ges ut för kortare tid än det tar för såret att läkas.

Livsförsäkring med höjd premie

Den generella principen för sjukkostnadsförsäkringar är att befintliga sjukdomar, exempelvis diabetes, inte ingår i försäkringsskyddet. I övrigt får personer med diabetes ersättning på samma villkor som alla andra försäkringstagare.

– Sjukkostnadsförsäkring beviljas normalt inte om en diabetiker har utvecklat följdsjukdomar. Då är risken för kostnader betydligt större och det kan uppstå tolkningsproblem vid ersättningar, säger Patrik Schroeder på Lokal-Tapiola.

För olycksfallsförsäkring krävs det hälsodeklaration. Där kan kraven variera mellan olika åldersgrupper inom samma försäkringsbolag.

– Vid olycksfallsförsäkringar hör vi oss för om alkohol- och droganvändning och arbetsförmåga, om den sökande är under sextio år. Personer över sextio år måste lämna en mer omfattande hälsodeklaration. Vi bedömer svårighetsgraden på diabetessjukdomen utifrån sockerkontroll och följdsjukdomar, säger Katri Hajanne-Kemppinen, försäkringsexpert på If.

Livförsäkring beviljas vanligen med höjd premie och utifrån patientjournaler, om risken för att dö i förtid anses vara betydligt större än bland den normala befolkningen i samma ålder. Det händer också att försäkring inte beviljas.

– Det kan vara värt att notera att unga med välreglerad diabetes kan få livförsäkring och att hälsotillståndet inte kontrolleras på nytt.

Hjälpmedel ersätts

Hjälpmedel ingår vanligen i försäkringen för lösöre inom hemförsäkringen. Man kan få ersättning för dem utifrån försäkringsvillkoren.

Som regel ersätter en resgodsförsäkring från Lokal-Tapiola trasiga hjälpmedel enligt samma principer som en hemförsäkring. Om ett hjälpmedel är utlånat av vårdenheten undersöker bolaget i skadefall först om det går att få ett nytt hjälpmedel från vårdenheten. Om det inte går för sig, kan bolaget från en omfattande hemförsäkring ersätta ett hjälpmedel som gått sönder plötsligt och oförutsett. Lokal-Tapiola ersätter inte medicinska hjälpmedel som insulinpump eller kontinuerlig blodsockermätare.

Alla frivilliga personförsäkringar (reseförsäkring, sjukkostnadsförsäkring och olycksfallsförsäkring) hos Fennia ersätter bestående medicinska hjälpmedel, om de går sönder vid ett olycksfall. Bolaget ersätter hjälpmedel också från omfattande hemförsäkring. Ersättningen bedöms från fall till fall och man tar hänsyn till situationen och omständigheterna.

Insulinpumpar ägs av sjukhuset och är bara utlånade till diabetiker. Om det sker en olycka och insulinpumpen går i olag, ska du kontakta vårdenheten som är den som svarar för servicen. Den specialiserade sjukvården tar betalt för servicen av kommunen.

Akuta och oförutsedda skador ersätts från omfattande skydd för lösöre. Det kan vara skador på egendom som uppstår under eller efter ett sjukdomsanfall, bland annat allvarlig hypoglykemi. Också i sådana fall beror ersättningen på hur omfattande försäkringen är. Hör dig för med ditt försäkringsbolag vilken försäkring det är bäst att utnyttja vid skadefall.