Öppet arkiv

Egenmätning av blodtrycket visar den verkliga nivån

Av Pirkko Tuominen • Egenmätningar av blodtrycket ger det mest tillförlitliga resultatet. Mät blodtrycket – det är ett av de enklaste sätten att måna om...

John Blund – vad dröjer du?

Av Tuija Manneri • Det går inte att somna. Vad ska jag göra? – Lär dig slappna av i kropp och sinne, ha det lugnt omkring...

Avtar diabetesepidemin?

Av Mari Vehmanen • Diabetesbarometern 2015 avslöjar en överraskande trend: allt färre insjuknar i diabetes. Barometern har sammanställts av Sari Koski och hon tror att...

Lyckad viktnedgång med hjärngympa

Av Virve Järvinen • För att behålla den nya slanka profilen vid viktnedgång krävs det att man ändrar livsstil, attityder och föreställningar för gott. Det...

Bli av med övervikt genom operation

Av Krista Korpela-Kosonen • Fetmaoperation, eller överviktsoperation som det också kallas, kan vara bra behandling av fetma när alla andra behandlingsformer är uttömda. Vanligen får...

Hur ska man samordna insulin och motion?

Av Kaja Normet, diabetesskötare, Diabetesförbundet • Praktiskt taget alla motionsformer lämpar sig för personer med typ 1-diabetes. Bara dykning med utrustning, bergsklättring och motorsport avråds...

Måltidsordningen ändras vid bukspottkörtelsvikt

Av Mari Vehmanen • En del personer med långvarig diabetes utvecklar bukspottkörtelsvikt med kraftig buksmärta och diarré som symtom. Anpassad kost underlättar besvären och tryggar...

Ambitiöst stamcellsprojekt

Av Pirkko Tuominen • Timo Otonkoski, professor i stamcellsforskning, och hans forskningsgrupp utvecklar experimentella modeller för sjukdomsmekanismer. Modellerna är tänkta att vara till hjälp för...

Förmaksflimmer är en nyckfull typ av arytmi

Av Pirkko Tuominen • Förmaksflimmer utan symtom kan ge upphov till kärltilltäppning. Det är alltså viktigt att upptäcka och behandla förmaksflimmer. En stor del av...

Glaukom upptäcks ofta av en händelse

Av Mari Vehmanen • Diagnosen glaukom kommer som en fullständig överraskning för många eftersom sjukdomen fortskrider länge utan att ge symtom. – Det typiska fallet är...

Vårdreformen är en chans för organisationerna

Av Mari Vehmanen • Vårdreformen ger patient- och folkhälsoorganisationerna en chans att påverka, säger professor emeritus Juhani Lehto. Professor emeritus Juhani Lehto skräder inte orden när han...

Medicinsk behandling vid typ 1-diabetes breddas

Av Pirkko Tuominen • Lågt blodsocker och viktproblem ställer till det för människor med typ 1-diabetes. De kan få hjälp av insulinpumpbehandling, nya insulinsorter eller...

Nytt och gammalt i medicinsk behandling vid typ 2-diabetes

Av Irma Heiskanen-Haarala • De tio senaste åren har det skett stora omvälvningar i diabetesläkemedlen och de 20–30 senaste åren har utvecklingen varit svindlande. De injicerbara...

Ursula Schwab väljer en gyllene medelväg

Av Timo Elo • Ursula Schwab är biträdande professor på enheten för folkhälsovetenskap och klinisk näringslära vid Östra Finlands universitet. Hon säger att hon för...

All fysisk inaktivitet i vaket tillstånd är skadligt

Av Helena Hyvärinen • Över hela världen pågår intensiv forskning kring stillasittande. Tommi Vasankari, direktör för UKK-institutet och ordförande för Diabetesförbundet, efterlyser mer belägg för...

Dags att uppdatera parrelationen

Av Marika Rosenberg • Man kan komma närmare varandra i en relation om man pratar öppet om den kris som följer av att den ena...

Många glädjeämnen

Av Mari Vehmanen • På Världsdiabetesdagen finns det många anledningar att vara glad. Här berättar människor med diabetes, deras närstående, vårdpersonal och samhällspåverkare vem de...

Kan man lära sig välja en positiv attityd?

Av Pirjo Silveri • Vissa människor ser varje motgång som en oöverstiglig mur. Andra ser alltid ett ljus i mörkret och marscherar med stor tillförsikt...

Blodsockermätaren är en vägvisare

Av Tuija Manneri • För människor med diabetes är blodsockermätaren som en karta för den som tar sig fram i okänd mark. Den visat i...

Tekniken spelar roll vid blodsockermätning

Av Eija Sampolahti, diabetessjukskötare, Diabetesförbundet • Mättekniken spelar en viktig roll vid blodsockerprov för att resultaten ska vara tillförlitliga. Provet är inte vilken mätprocedur som...

Lättare att ha diabetes på jobbet

Av Tuija Manneri • Hur kan man underlätta för typ 1-diabetiker i arbetslivet? Många goda idéer presenterades när forskare, diabetiker och medarbetare inom företagshälsovården slog...