Öppet arkiv

Lättare att ha diabetes på jobbet

Av Tuija Manneri • Hur kan man underlätta för typ 1-diabetiker i arbetslivet? Många goda idéer presenterades när forskare, diabetiker och medarbetare inom företagshälsovården slog...

MODY-diabetiker är känsliga för kolhydrater

Av Pirkko Tuominen • Personer med lindrig MODY klarar sig ofta med kostbehandling. Vid svårare och mer sällsynta former av MODY behövs det måltidstabletter eller...

Diabetessjukskötarna har många roller

Av Mari Vehmanen • Diabetessjukskötarna spelar en extremt viktig roll i krävande diabetesvård. Själva skulle de gärna välkomna lite mer uppskattning för arbetet, exempelvis större...

Förbundsmötet i Tammerfors – Tid för fest, tid för beslut

Av Tarja Sampo, kommunikationschef, Diabetesförbundet • Under pingsthelgen samlades drygt 200 diabetesdelegater från hela landet till förbundsmöte i Tammerfors. De fick information om senaste nytt...

Förkyld – tänk på risken för syraförgiftning

Av Mari Vehmanen • Merparten av de som har typ 1-diabetes drabbas aldrig av syraförgiftning (ketoacidos). Ingen behöver gå i ständig rädsla för syraförgiftning, men...

Typ 2-diabetes – Må bättre med insulin

Av Tuula Vainikainen • Vid typ 1-diabetes måste insulin sättas in direkt när patienten fått sin diagnos. Vid typ 2-diabetes behövs insulin förr eller senare...

Tugga och håll vikten

Av Eija Ruuskanen, näringsterapeut, Diabetesförbundet • Mindre mat, mindre fett, mindre allting: urtråkiga mål vid viktkontroll. Kan bantning framstå som mer lockande om man vänder...

När allt känns nattsvart – var finns hjälp?

Av Pirkko Tuominen • Depression är minst tre gånger så vanlig bland diabetiker som bland icke-diabetiker. Den goda sidan är att det finns hjälp och...

Vanliga frågor om social trygghet

Av Riitta Vuorisalo, specialsakkunnig, Diabetesförbundet • Vad betyder invalidavdrag? Bestämmelser om invalidavdrag finns i inkomstskattelagen. Man har rätt att få avdraget i beskattningen om en sjukdom...

Fritt fram att välja vårdenhet – var och när?

Av Katja Holopainen • Lagen ger var och en rätt att byta hälsovårdscentral om servicen eller de personliga relationerna inte fungerar. Vi kan också själva...

Infarkter till råga på allt

Av Tuula Vainikainen • Talvikki Kaski fick typ 2-diabetes för nästan fyrtio år sedan. Hon hade en blomsterhandel och livet visade sig inte från sin...

Konstigt beteende? Stroke – allvarlig åkomma men återhämtning möjlig

Av Tuula Vainikainen • Ofta slår cirkulationsstörningar i hjärnann till som en blixt från klar himmel. Anfallen är skakande för både den drabbade och omgivningen....

Allt fler finländare sover med CPAP-mask

Av Helena Hyvärinen • Behandlingen av sömnapné kom igång på allvar först så sent som på 1980-talet. Målet är att undanröja symtomen och förebygga konsekvenser...

Hypohunden – en hjälpreda i vardagen

Av Mari Vehmala • Hypohundar, eller diabeteshundar som de också kallas, är en trygghetsfaktor för diabetiker, när det också i övrigt kan vara svårt att...

Nya riktlinjer för rehabilitering

Av Tuija Manneri • En stor del av diabetesrehabiliteringen bekostas av Folkpensionsanstalten (FPA) och Penningautomatföreningen (RAY). Båda två har tagit fram nya riktlinjer för rehabilitering...

Inflammation i munnen kan få hälsan på fall

Av Irma Heiskanen-Haarala • Varannan finländare har en kronisk inflammation i munnen. För diabetiker är det extra viktigt att måna om munnen och tänderna. Diabetes ökar...

Sensor larmar vid avvikande blodsocker

Av Mika Haulo • En glukossensor håller kontinuerligt ett öga på blodsockret. Den är till hjälp vid analys av blodsockermätning i fingertoppen och justering av...

Rekommenderat sockerintag

Av Eliina Aro och Eija Ruuskanen, näringsterapeuter, Diabetesförbundet • Världshälsoorganisationen WHO har kommit med en rekommendation om sockerhalten i kosten. Den ligger i linje med...

”Diabetesorganisationen har styrka och kan påverka”

Av Mari Vehmanen • Inför riksdagsvalet har Diabetesförbundet aktivt hållit sig framme i samhällsdebatten. Verksamhetsledaren Janne Juvakka understryker att det gemensamma påverkansarbetet fortsätter mellan valen. Janne...

Visste du det här om diabetes?

Av Tarja Sampo • Papyrus Ebers Papyrus Ebers härstammar från Egypten och är skriven någon gång på 1500-talet år före vår tideräkning. Papyrusrullen innehåller recept som...

Långt liv med typ 1-diabetes

Av Riitta Eskola • Silvo Maksimainen har injicerat insulin i sextio år. Det är 85 000 doser. Hemligheten bakom god sockerbalans är minutiös egenvård och...