Egenmätning av blodtrycket visar den verkliga nivån

46250
Bild: Marja Haapio

Av Pirkko Tuominen

• Egenmätningar av blodtrycket ger det mest tillförlitliga resultatet. Mät blodtrycket – det är ett av de enklaste sätten att måna om sin hälsa.

Blodtrycket stiger när man spänner sig, stressar, blir upprörd eller rör på sig. Det sjunker när man slappnar av och vilar. Också andning, måltider, temperaturer och smärta påverkar blodtrycket. Vanligen varierar blodtrycket under olika tider av dygnet.

På mottagningen kan läkaren eller hälsovårdaren inte standardisera dessa faktorer och en enskild mätning ger inte alltid en verklighetstrogen bild av blodtrycket.

– På mottagningen kan resultatet tillfälligt ligga för högt. Hemma kan man däremot mäta blodtrycket flera gånger om dygnet. Medeltalet av mätningarna ger ett mer tillförlitligt resultat, säger Mari Blek-Vehkaluoto, utvecklingschef och hälsovårdare på Hjärtförbundet.

Med rätt apparat och rätt teknik får man således den mest sanningsenliga bilden av blodtrycket.

– En stor fördel med att mäta hemma är att blodtrycket inte påverkas av ”vitrockarna”. När blodtrycket mäts av en läkare eller en sjukskötare spänner de flesta sig och blodtrycket stiger. Hemma är man mer avslappad och kan spänna av före mätningen.

Kontinuerligt högt blodsocker ger sällan symtom. Trots det tar hjärtmuskeln och blodkärlen skada i det tysta. Förhöjt blodtryck är en av de största riskfaktorerna för sjukdomar i artärerna. Därför är det bra att mäta blodtrycket regelbundet.

Kolla tryck och puls

Med dagens moderna blodtrycksmätare är det lätt och enkelt att mäta blodtrycket tillförlitligt hemma. Använd helst en automatisk blodtrycksmätare för överarmen, som är godkänd i oberoende tekniska och kliniska tester.

– Kontrollera att manschetten har rätt storlek när du köper blodtrycksapparat. Ta en titt på både längden och bredden. Om manschetten är för liten ger apparaten för högt resultat och om den är för stor är resultatet för lågt, säger Mari Blek-Vehkaluoto.

En apparat för handleden kan användas om det inte går att använda manschett av rätt storlek på en apparat för överarmen eller om det inte finns en manschett av rätt storlek.

Det finns blodtrycksmätare i många olika prisklasser, men en bra mätare behöver inte kosta mer än 60 euro. Priset är högre om apparaten har en rad tekniska finesser och minnen.

– Kom ihåg att kontrollera om importören kan garantera service på apparaten. Mätaren och tryckgivaren ska kontrolleras vart annat eller vart tredje år eller enligt rekommendationer från tillverkaren.

Förvara blodtrycksmätaren i sitt fodral och skydda den mot solljus för luftslangen blir skörare av sol. Tryckgivaren kan gå sönder om mätaren faller i golvet. Då är det bäst att låta göra service på mätaren eller att låta hälsovårdscentralen kolla den.

– Mätaren kan ge felmeddelanden. Det finns närmare information om dem i bruksanvisningen. En del blodtrycksmätare kan känna igen oregelbunden puls. Då ger mätaren ett felmeddelande eller inget blodtrycksresultat.

Det är viktigt att då och då palpera pulsen själv. Läs mer på tunnepulssisi.fi, som också har en del information på svenska.

– Alla som har diabetes och alla över 60 år bör lära sig palpera pulsen och känna igen oregelbunden puls. Oregelbunden puls kan nämligen vara ett tecken på förmaksflimmer. Kolla gärna upp din puls 30 sekunder både morgon och kväll.

Flera mätningar ger medelvärde

För att egenmätningarna ska visa det faktiska läget bör mätningarna göras efter ett tidsschema, och inte sporadiskt när andan faller på.

– Blodtrycket behöver inte mätas varje dag utan man kan följa upp trycket i perioder på 4–7 dagar. Mät blodtrycket på morgonen klockan 6–9 och på kvällen klockan 18–21 två gånger efter varandra. Låt det gå en till två minuter mellan mätningarna. Skriv upp båda resultaten, påminner Blek-Vehkaluoto.

Vid lindrigt eller måttligt förhöjt blodtryck ska blodtrycket mätas sju dagar efter varandra. Den som nyligen börjat använda blodtrycksmediciner eller fått sin medicinering justerad ska mäta trycket fyra dagar efter varandra i två veckor före nästa besök hos läkaren eller hälsovårdaren.

– När medicineringen fungerar och rätt blodtryck nåtts räcker det med mätningar i tre dagar med 3–6 månader mellanrum.

Icke-diabetiker med optimalt blodtryck, alltså under 120/80 mmHg, kan kontrollera blodtrycket vart femte år. Vid normalt blodtryck, det vill säga under 130/86 mmHg, räcker det med kontroll vartannat år.

– Det räcker med en mätning, men det kan vara bra att mäta i serier om blodtrycket ligger över de rekommenderade värdena, säger hon.


Mät rätt
  • Rök inte, drick inte alkohol, kaffe, te, coladrycker eller energidryck, träna inte och utför inget belastande arbete en halvtimme för blodtrycksmätningen.
  • Kontrollera att omständigheterna är bra. Det ska vara lugnt och avstressande omkring dig, utan buller och andra störande faktorer.
  • Sitt stadigt men avslappnat på en stol med ryggstöd. Låt båda fötterna vila mot underlaget.
  • Vira manschetten runt överarmen. Ett finger ska få plats mellan manschetten och överarmen. Se till att luftslangens fästpunkt ligger ovanför underarmen och att slagen är rak och inte vrider sig.
  • Stöd armen i ungefär 90 graders vinkel och se till att manschetten och hjärtat är på samma nivå. Slappna av i armen.  Andas lugnt i ungefär fem minuter innan du mäter.
  • Knäpp på blodtrycksmätaren. Ta det lugnt och låt bli att prata och röra dig medan blodtrycket mäts.
  • Ta en paus på en till två minuter och mät blodtrycket på nytt.
  • Skriv upp båda resultaten. Anteckna också om mätningen gjordes på morgonen eller kvällen.

 

Vad är målet?

– Vid diabetes är behandlingsmålet för förhöjt blodtryck att det genomsnittliga blodtrycket ska ligga under 140/80 mmHg vid professionell mätning på mottagningen och under 135/75 mmHg vid egenmätning.

– Läkaren kan lägga upp individuella mål beroende på andra sjukdomar.


Skriv upp resultatet

På sin webbplats har Finlands Hypertensionsförening ett blodtryckskort som kan skrivas ut. På Hjärtförbundets webbsida kan du ladda ner en Exceltabell, där det är enkelt att skriva in resultaten. Tabellen räknar automatiskt ut medelvärdet.

suomenverenpaineyhdistys.fi
sydan.fi


Vad är en tillförlitlig apparat?

För egenmätningar är det viktigt att välja en blodtrycksmätare som testats av något oberoende testorgan. I butiken kan det emellertid vara svårt att ta reda på vilka apparater som är tillförlitliga. British Hypertension Society har närmare information om testade och tillförlitliga blodsockermätare för hemmabruk på sin webbplats.

bhsoc.org