Viktkontrollgrupper är mer än bara vikt

355
Kristina Kuusisto har deltagit i en viktkontrollkrupp med Tuula Leino som ledare. Bild: Jussi Partanen

Av Janne Ora

• En viktkontrollgrupp i Björneborg visar att en grupp för livsstilsförändring kan vara så mycket mer än bara viktnedgång och hälsoinformation. Gruppen ger nya vänner och känslan av att vara accepterad trots övervikt och andra brister. Gruppledaren Tuula Leino har fått många bra tips på en ny kurs.

I Björneborg får diabetiker livsstilsvägledning i fem viktkontrollgrupper som staden ordnar. Grupperna är avsedda för personer med diabetes, men också andra som kan ha nytta av livsstilsråd och viktnedgång kan delta. Grupperna träffas en gång i månaden under ett år.

Grupperna leds av hälsovårdaren Tuula Leino, som säger att deltagarna har nytta av grupperna på flera olika sätt. Varje deltagare har sina individuella mål för livsstilsförändring och viktnedgång och målen följs upp regelbundet. Vid varje träff mäts blodtryck, midjemått och blodsocker och deltagarna vägs. En del deltagare har aktivitetsarmband och kan kontrollera hur mycket de rör sig.

– Många av deltagarna lyckas gå ner mycket i vikt under ett år. En deltagare har gått ner hela sjutton kilo. Deltagarna motiverar varandra och träffas också utanför gruppen för motion, biobesök och andra aktiviteter.

Den viktiga sömnen

I grupperna pratar Tuula Leino om betydelsen av kost, motion, sömn och vila. Hon har gått utbildningen för förskrivning av läkemedel så läkemedel och medicinering är tema nummer fyra.

– Jag pratar om hur läkemedel och läkemedelsgrupper verkar och vilken roll de spelar för sjukdomsbehandling och viktkontroll. Var och en i gruppen har individuell medicinering och behöver få veta mer om sina läkemedel.

Hon har deltagit i en utbildning i livsstilsvägledning inom ramen för det så kallade VESOTE-projektet för livsstilsrådgivning inom social- och hälsovården.

Hon tycker att projektet varit lyckat trots att hon redan tidigare jobbat med livsstilsvägledning. En nyhet på kursen var att sömnens betydelse för viktkontroll behandlades mer ingående.

– Det är en viktigt fråga eftersom bra och tillräckligt mycket sömn spelar en mycket stor roll för viktkontrollen.

I grupperna använder Tuula Leino ofta kostrekommendationerna på Diabetesförbundets webbplats. Hon informerar bland annat om tallriksmodellen, energiinnehållet i olika livsmedel och balanserat intag av energigivande näringsämnen, det vill säga proteiner, fett och kolhydrater.

– Diabetesanpassad kost är bra kost för alla som har problem med vikten, blodtrycket och blodsockret. Diabetesförbundets råd är mycket tydliga och enkla. De är till stor hjälp för alla som vill äta hälsosamt.

”Någon bryr sig om mig”

 – I Tuulas viktkontrollgrupp har jag känslan av att någon verkligen bryr sig om mig, sammanfattar Kristina Kuusisto, 71.

Hon har typ 2-diabetes, men också kranskärlssjukdom och artros. Dessutom är både blodtrycket och kolesterolet högt. Läkaren hänvisade henne till Tuula Leino, som föreslog att Kristina skulle gå med i en viktkontrollgrupp.

– Det är ingen lätt match att hålla kontroll på vikten och särskilt inte att gå ner i vikt, när man har så här många sjukdomar, säger Kristina Kuusisto.

När man lyssnar på henne är åtminstone en sak säker, nämligen att de bästa resultaten uppnås tillsammans i grupp och tack vare en bra gruppledare.

– I Tuulas grupp får man aldrig känslan av att behöva skämmas över något. Hon understryker att vi inte ska ställa viktminskningsmålen för högt. Det räcker med två tre kilo. Vi tar ett steg i taget. Det är en bra början.

I höstas tog hon frivillig influensavaccination när gruppen erbjöds möjligheten. Många andra deltagare är också gamla och multisjuka och hör alltså till riskgruppen för influensa.

– Det var en ypperlig chans. Tuula hade egentligen ingen skyldighet att ordna med vaccinationer, avslutar Kristina Kuusisto.


Spetsprojekt för livsstilsvägledning

– Sjukvårdsdistrikten lyfte kraftigt fram livsstilsvägledning.
Det säger projektchef Sari Kivimäki, om projektet VESOTE.

Projektet har nyligen avslutats. Det var ett spetsprojekt som finansierades av Social- och hälsovårdsministeriet och huvudsakligen administrerades av UKK-institutet.

Bland de viktigaste målen märktes att ta fram och stärka verkningsfulla modeller för livsstilsvägledning och att överlag vidareutveckla vägledningen. Ambitionen är att få finländarna att äta hälsosammare, sova bättre, röra på sig mer och sitta stilla mindre.

I projektet deltog också Diabetesförbundet, Centralförbundet för mental hälsa, programmet I form för livet och distriktsidrottsföreningarna i två landskap. Diabetesförbundets roll i det brett upplagda samarbetsprojektet var att planera och informera om livsstilsvägledning för diabetiker. Förbundet samarbetade med en del lokala diabetesföreningar.

Med VESOTE-bidrag sammanställde förbundet livsstilsråd på sin webbplats. Där ingår bland annat råd för personer som gör risktestet för diabetes. Råden är avsedda för alla som vill göra något för sin ökade risk att få typ 2-diabetes och starta förändringsprocessen med en gång.

Projektet ordnade kursen för verkningsfull och målinriktad livsstilsvägledning för social- och hälsovårdspersonal i elva sjukvårdsdistrikt. En nyhet i projektet var att utbildningen var mycket omfattande och systematisk. I kurserna deltog nästan 2 500 personer.

Merparten av deltagarna var sjukskötare, hälsovårdare och fysioterapeuter. En del av deltagarna kom från den kommunala idrottsförvaltningen och en rad organisationer. Det fanns också en skräddarsydd kurs i somnologi (sömnforskning) och motion som medicin för läkare.

Utbildningen var uppdelad på tre teman: motionsrådgivning, kostrådgivning och sömnrådgivning. Den bestod av närundervisning och webbkurser plus kursmaterial.

– En del av deltagarna hade redan tidigare sysslat med livsstilsvägledning, men de fick komplettera och uppdatera sina kunskaper, säger Sari Kivimäki.


VESOTE = vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (ungefär verkningsfull tvärsektoriell livsstilsvägledning inom social- och hälsovården).