Fettlever – en lömsk sjukdom

37692
Bild: Shutterstock

Av Essi Kähkönen

• Fettlever är en åkomma som drabbar i synnerhet fysiskt inaktiva människor med bukfetma. Den goda nyheten är att också diabetiker med fettlever vanligtvis återhämtar sig om de får bukt med vikten och ändrar livsstil. En ny studie visar att redan små mänger alkohol är en risk vid fettlever.

Varför har fettlever blivit en folksjukdom i Finland?

En av orsakerna är att fysiskt inaktiva människor med bukfetma har en tendens att utveckla fettlever. Redan nu är majoriteten av den vuxna befolkningen i vårt land överviktig, och alltför få orkar motionerna regelbundet. Uppskattningsvis 70–80 procent av alla med bukfetma har fettlever. Risken ökar om kvinnor har ett midjemått på mer än 88 centimeter och män ett midjemått på mer än 102 centimeter. Utöver övervikt är typ 2-diabetes, hypertoni och dåliga kolesterolvärden riskfaktorer för fettlever.

Vad händer vid förfettning av levern?

Som namnet säger betyder fettlever att det ansamlas fett i levercellerna. Normalt innehåller cellerna inget fett men vid bukfetma i kombination med andra riskfaktorer bildas det fett i levern.

En fettlever kan vara inflammerad och i sådana fall talar man om inflammatorisk fettleversjukdom. Den varianten leder i sin tur till allvarlig leversvikt, levercirros, hos en del patienter.

Hur lätt blir fettlever levercirros?

Lyckligtvis är det sällsynt att fettlever utvecklas till levercirros. De flesta med fettlever drabbas aldrig av levercirros. Hos vissa framskrider leversjukdomen långsamt och levern drabbas av cirros först flera decennier efter att de fick fettlever. Hos vissa människor utvecklas cirros emellertid relativt snabbt, inom 10–20 år. Årligen dör omkring tusen finländare av levercirros. Siffran förväntas stiga de kommande åren till följd av överviktsepidemin inom befolkningen.

Hur kan fettleverpatienter veta om de hör till riskgruppen för cirros?

Det kan de inte veta eftersom det inte finns någon säker kunskap om vilka riskfaktorerna är. Levercirros går inte heller att screena. Följaktligen är det viktigt att hålla ett öga på leverpatienters tillstånd med regelbundna leverprover. Vid behov kan man ta en provbit av levern. Det finns inga som helst metoder för att rädda en lever som har drabbats av cirros, även om det i viss utsträckning går att förhindra att cirrosen framskrider. Vid levercirros i slutstadiet är levertransplantation det enda alternativet.

Vad innebär inflammatorisk fettleversjukdom?

En femtedel av personer med fettlever utvecklar förr eller senare inflammatorisk fettleversjukdom, som också kallas steatohepatit. Den inflammerade levern bildar bindväv, det vill säga fibros. När fibrosutvecklingen gått tillräckligt lång är levercirros ett faktum. För närvarande finns det inget läkemedel för att bota sjukdomen, utan inflammationen måste behandlas med uttalade livsstilsförändringar.

Varför är typ 2-diabetes en ytterligare risk för fettlever?

Typ 2-diabetes är en fristående riskfaktor för fettlever på samma sätt som stor alkoholkonsumtion eller bukfetma. Risksambandet mellan diabetes och levercirros antas hänga samman med insulinresistens samt metabola syndromet som vanligen finns i bakgrunden vid typ 2-diabetes. Uppskattningsvis två tredjedelar av vuxna med typ 2-diabetes har fettlever.

Hur stor riskfaktor för fettlever är alkohol?

Redan en liten mängd alkohol utgör en risk vid fettlever eftersom risken för cirros ökar av alkohol. Hos personer med fettlever fördubblas risken för leversjukdom med allvarliga symtom redan av 10–20 gram alkohol av vilket slag som helst jämfört med personer som inte alls använder alkohol. Det visar en finländsk studie. Den mängden kommer man lätt upp till med ett eller två standardglas alkohol.

Den som har fettlever gör klokast i att begränsa alkoholkonsumtionen till ett minimum eller i att sluta helt dricka alkohol. Det finns nämligen ingen säker alkoholgräns för vad levern tål.

Vilka symtom ger fettlever och hur diagnostiseras sjukdomen?

Fettlever uppvisar inga symtom alls, och tillståndet syns inte nödvändigtvis heller i laboratorievärdena. Symtomen, bland annat gul hud, uppträder vanligen först när leversjukdomen framskridit till cirrosstadiet.

Uttalad förfettning av levern kan upptäckas vid ultraljudsundersökning.  Men undersökningen säger ingenting om en eventuell inflammation i levern. En inflammatorisk leversjukdom kan bara diagnostiseras med hjälp av en provbit från levern.

Kan fettlever läka?

Fettlever och till och med inflammatorisk leversjukdom kan läka men det kräver bestående förändringar i levnadsvanorna. Levern återhämtar sig ofta när man går ner tillräckligt mycket i vikt, rör på sig regelbundet, äter hälsosamt och slutar dricka alkohol.

Hur påverkas blodsockerbalansen och risken för följdsjukdomar av fettlever?

Insulinresistens kan förvärras av fettlever. Men levern mår bra av att diabetikern tar väl hand om sin diabetes. Vissa diabetesläkemedel verkar vara till fördel för fettlever eftersom de minskar mängden fett i levercellerna. Sådana läkemedel är bland annat pioglitazon, liraglutid och sitagliptin.

Det finns ingen säker kunskap om i vilken omfattning fettlever är en betydande riskfaktor för följdsjukdomar vid diabetes. Det finns dock tecken som tyder på en risk eftersom till exempel njursvikt är en större risk för diabetiker med fettlever än för diabetiker med frisk lever.

Upptäcks fettlever hos diabetiker i tid inom vården?

Inte nödvändigtvis. Normala laboratorievärden vid leverprov kan ligga inom gränsen för referensvärdena också när man har fettlever. Ett tydligare tecken på fettlever är midjemåttet: om en diabetiker har bukfetma är det mycket sannolikt att han eller hon har fettlever. Det är av största vikt att vården motiverar personer med diabetes att gå in för nödvändiga livsstilsförändringar.

Anlitad expert: Fredrik Åberg, specialistläkare i gastroenterologi, docent, HUS.

 


Levern – kroppens tvättmaskin

  • Levern har hela 500 arbetsuppgifter i kroppen, och man kan inte leva utan lever.
  • Levern rengör vår kropp. Den bryter ned bland annat alkohol, mediciner och andra ämnen som är skadliga för kroppen.
  • Levern är också ett lager, en depå, för näringsämnen, vitaminer och socker och släpper ut dem i blodbanan.
  • Levern producerar proteiner och exempelvis ämnen som bidrar till skadeläkning.
  • Levern utsöndrar galla som behövs för matsmältningen.

Njur- och leverförbundet