Förbered dig rätt inför operation

913
Bild: Shutterstock

Av Irma Heiskanen-Haarala

• God blodsockerbalans är till hjälp vid operationer. Det är anestesiläkaren som bedömer om patienten kan opereras eller inte. Tillsammans med kirurgen tar anestesiläkaren ställning till vilka risker det finns med operationen.

På Päijänne-Tavastlands centralsjukhus i Lahtis är det allmän praxis att den som ska genomgå kirurgisk behandling träffar anestesiläkaren ungefär en vecka före operationen.

– En vecka är en kort tid om patienten måste göra stora förändringar i sitt allmäntillstånd. Ibland kan det vara bäst att skjuta upp operationen på grund av de övriga hälsoproblemen, säger Marianne Ylikoski, specialist i intensivvård med specialkompetens i diabetes.

Inför en planerad icke-akut operation är det bäst att ta hand om sårnader i huden, förkylningar och urinvägsinfektioner på bästa sätt före operationen. Till och med ett litet sår mellan tårna kan göra stor skada vid kirurgisk behandling.

– Ofta finns orsaken till infektioner hos patienten själv. Bland annat tänder och mun är vanliga orsaker till infektioner.

Förhöjt blodsocker ökar avsevärt risken för att få en infektion eller någon annan komplikation vid en operation.

– Långtidsblodsockret ska helst vara under 53–64 mmol/mol. Ibland måste vi acceptera att blodsockerbalasen är sämre än det, och bedömningen görs alltid från fall till fall.

– Det kan komma som en överraskning för patienten att blodsockret svänger så mycket vid en operation. Stressen i samband med ingreppet ger upphov till insulinresistens och insulindosen måste vanligen höjas. Också de flesta tablettbehandlade patienter behöver insulin vid kirurgiska ingrepp, påminner hon.

Repetera grundreglerna, kontrollera hjälpmedlen

Den som har diabetes gör gott i att repetera grundreglerna tillsammans med sin diabetessjukskötare eller diabetesläkare före operationen. Insulinbehandlade diabetiker bör själva känna till hur många millimol blodsockret stiger av en enhet justeringsinsulin.

Tablettpreparat ska normalt inte tas på operationsdagen, utom när det bara är en mycket liten operation.

Insulinbehandlade diabetiker måste däremot ta basinsulin på operationsdagen, men de ska hoppa över måltidsinsulinet.

– Är man rädd för att ta basinsulin på morgonen därhemma, går det bra att injicera insulinet först på sjukhuset, säger Marianne Ylikoski.

Kom ihåg att kontrollera att du har tillräckligt många teststickor och att det inte är något fel i mäthjälpmedlen – och gör det före operationen. Ett kirurgiskt ingrepp är en extraordinär situation och blodsockret måste följas upp noga efter ingreppet. Operationspatienter ska helst ha ett blodsockervärde som ligger under 10 mmol/l.

– Det normala antalet teststickor räcker inte alltid till. Merparten av patienterna kommer till sjukhuset på morgonen samma dag som operationen görs och åker hem samma eller nästa dag. Så också eventuella problem med blodsockret följer med hem.

Reglerna för förberedelser är desamma oberoende av om operationen görs under narkos eller lokalbedövning. Ibland görs ingreppet under narkos trots att det varit meningen att utföra ingrepp under bedövning.

Allsidig kost, lagom mycket motion

Operationspatienter är på fastande mage så kort tid som möjligt, men vanligen minst 4–6 timmar. Magen måste vara tom för att maginnehållet inte ska hamna i luftvägarna.

Kosten spelar en stor roll både före och efter ingreppet.

– Cellerna behöver byggstenar, som består av fetter av hög kvalitet, kolhydrater och proteiner. Samma näringsämnen behövs för att såret ska läka. Näringstillståndet förbättras inte särskilt snabbt så det gäller att börja i tid.

Kom ihåg att tala om före operationen om du använder växtbaserade läkemedel eller naturmedel. Det är viktigt att sjukhuset känner till vilka medel du använder. Exempelvis kapslar med omegaolja kan öka blödningsrisken. Du får gå igenom din medicinering tillsammans med anestesiläkaren och du blir informerad om vilka läkemedel du ska ta på morgonen på operationsdagen.

Rökning är skadligt för operationspatienter i många hänseenden. Blodkärlen dras samman och kärlproblem förvärras. Det är svårare för vävnaderna att återhämta sig när det inte finns tillräckligt mycket syre att tillgå. Dessutom försämras lungfunktionen och ökar risken för lunginfektioner av bolmandet.

– Det är fantastiskt om en förestående operation ger motivation att sluta röka, säger Marianne Ylikoski uppmuntrande.

Alkohol eller droger bildar en farlig kombination tillsammans med en operation under anestesi.

Fysisk aktivitet stimulerar ämnesomsättningen, förbättrar cirkulationen och stärker muskelkraften. Om det är mycket svårt att röra sig på grund av till exempel kraftig rygg- eller höftsmärta är det bäst att vända sig till en fysioterapeut eller en idrottsinstruktör för råd. Det är nämligen viktigt att inte vara helt fysiskt inaktiv i väntan på en operation.


 

Studie av blodsockerstörningar hos operationspatienter

För närvarande håller specialistläkaren Marianne Ylikoski på med en studie, som i fem år följer upp patienter som genomgår en inplanerad höft- eller protesoperation på Päijänne-Tavastlands centralsjukhus i Lahtis.

– Studien omfattar 600 patienter över arton år, och hos alla följs blodsockret upp efter operationen. Med hjälp av den nya verksamhetsmodellen Acute Glucose Service försöker vi förbättra tidig upptäckt av blodsockerstörningar och behandlingen av störningarna i samband med operationen.

– Alla vet inte att de har diabetes, och ännu fler löper förhöjd risk att insjukna. Inte bara diabetiker utan också högriskpatienterna kan ha förhöjt blodsocker i samband med operationen, säger hon.


 

Noggrann tvåltvätt och rena kläder

En infektion på operationsområdet är en tråkig överraskning som kan uppträda efter ett kirurgiskt ingrepp. Den kan vara mycket allvarligare än bara en ytlig inflammation i operationssåret.

Det finns alltid bakterier på patientens hud och desinficering av huden i operationssalen hjälper inte om inte patienten har tvättat huden noggrant. Före en operation måste man duscha och tvätta hela kroppen med tvål eller aseptiskt tvättmedel och håret med schampo.

Var extra noga med hudveck, axelhålor, ljumskar, könsorgan och kring näsan – alltså ställen med mycket bakterietillväxt. Tvätta naveln extra noga, men försiktigt, om du ska genomgå operation i buken.

Numera påminner inte ens alla sjukhus i sina instruktioner om vikten att tvåla in sig. Tidigare rekommenderades tvåltvätt i en minut och en sköterska gick ofta med för att hjälpa och kontrollera resultatet.

Torka huden med en ren handduk och ta på dig rena kläder eller nattlinne eller pyjamas. Om du duschar kvällen innan operationen är det bäst att sova i rena lakan. Äldre patienter och mycket feta patienter kan gärna be exempelvis hemvården om hjälp med att tvätta sig.

Patienten får inte själv ta bort hår på operationsstället. Om det behövs rakar en sjukskötare bort hår utan att det blir en stubb kvar och så att huden inte blir sårig.