Många nya läkemedel mot erektionsproblem

8358
Bild: Marja Haapio

Av Susanne Hiltunen

• Det har kommit ut två nya läkemedel mot erektionsstörningar på den finländska marknaden och bådadera lämpar sig för män med diabetes. Vitaros i krämform och Invicorp som är en injektionsvätska förbättrar i hög grad läkemedelsutbudet på marknaden.

– Det är överraskande att Fimea 2017 medger tillstånd för två nya läkemedel avsedda för lokal behandling, när vi på tjugo år inte har fått ett enda nytt läkemedel mot erektionsstörningar, säger Juhana Piha, docent och specialistläkare i sexualmedicin.

Det är glädjande, att vi har i år fått två nya läkemedel mot erektionsstörningar på den finländska marknaden och bådadera lämpar sig för män med diabetes, säger Juhana Piha. Bild: Susanne Hiltunen

Patienterna har länge önskat sig ett läkemedel av den typ som krämen Vitaros representerar, enligt Piha. De första läkemedelspartierna kom till Finland i augusti.

– Jag väntar med stort intresse vilken klinisk effekt krämen kommer att få.

Den andra viktiga nyheten är injektionsvätskan Invicorp som började säljas i Finland i våras. Pihas bedömning är att det injicerade preparatet sannolikt kommer att bli mycket populärt. Det säljs i förpackningar med fem ampuller och kostar 80 euro.

– Preparatet har en intressant historia. Det togs fram redan på 1980-talet samtidigt med Viagra, men i all uppståndelse kring Viagra lanserades Invicorp aldrig. Det är ett effektivt läkemedel och det har använts bland annat i Danmark redan i flera år.

Äntligen en kräm

Vitaros innehåller samma ämne, alprostadil, som finns i läkemedlen Caverject och Muse, som redan länge funnits på marknaden.

Några droppar av krämen appliceras med en behållare, pipett, på spetsen av penis och en liten mängd också i penisöppningen. Läkemedelseffekten hänger samman med att krämen via slemhinnorna sprids till svällkropparna. Effekten sätter in 5–30 minuter efter appliceringen och den håller i sig mellan en och två timmar.

Fördelen med en kräm är att den kan användas i kombination med orala läkemedel. Eventuella biverkningar är bland annat lokala hudsymtom. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att krämen vid samlag kan föras över till partnern. Men mycket få kvinnor, bara två procent, har fått en brännande känsla eller klåda i slidan.

– Vitaros är ett smärtfritt och lätt använt preparat med högsta möjliga klassificering för rekommenderad behandling. Trots det får erfarenheten visa om det kommer att bli en framgång i Finland, säger Juhana Piha.

När intervjun gjordes hade priset i Finland ännu inte slagits fast, men i de övriga EU-staterna kostar en engångsdos ungefär 10 euro.

Smärtfri injektionsvätska

I våras kom den nya injektionsvätskan Invicorp ut på marknaden i Finland och preparatet är både en konkurrent och ett alternativ till injektionsvätskan Caverject, som länge varit den enda injektionsvätskan mot erektionsstörningar på den finländska marknaden. En engångsdos av bådadera kostar 16 euro.

– Invicorp har samma effekt som Caverject, men saknar nästan helt den tråkiga biverkning som Caverject har, nämligen penissmärta, säger Juhana Piha.

Invicorp innehåller andra verksamma ämnen än Caverject, nämligen aviptadil och fentolamin. Båda ämnena påverkar blodkärlen och bildar tillsammans ett läkemedel med stor effekt.

Det nya preparatet Invicorp säljs i förpackningar med fem ampuller. De verksamma ämnena är aviptadil och fentolamin. Bild: Susanne Hiltunen

– Upp till 85 procent av patienterna har fått hjälp av Invicorp. Effekten sätter in inom några minuter efter injektionen. Patienter har också berättat att erektionen känns naturligare med Invicorp än med Caverject. Den vanligaste biverkningen är övergående rodnad i ansiktet och på överkroppen. Det är en ofarlig biverkning och har förekommit hos ungefär 30 procent av de som använt preparatet.

Tryckvågsterapi (ESWT) är framtidens melodi

Tryckvågsterapi (Shock Wave Therapy; ESWT) är en intressant läkemedelsfri nyhet bland behandlingsformerna för erektionsstörningar. Effekten beror på akustiska energiimpulser som genereras elektrohydrauliskt och leds för hand in i penis via huden.

– Man utgår från att behandlingen reparerar vävnadsstrukturen och därmed förbättrar kärlfunktionen. På så sätt antas behandlingen ha mer bestående effekt, berättar Juhana Piha.

Metoden togs fram redan 2005 och den har gett positiva resultat. Likadana tryckvågsterapier har tidigare tillämpas vid olika typer av sjukdomar i rörelseorganen.

Varken i Finland eller i något annat land är metoden officiellt godkänd av myndigheterna för att användas vid erektionsproblem, trots att den erbjuds av ett antal privata läkarcentraler.

–Jag tror att metoden kan fungera på män med cirkulationsstörningar i penis, men den hjälper inte vid erektionsproblem som beror på psykiska faktorer, låg testosteronhalt eller nervskador.

Han tillägger att det inte finns några uttömmande studier om hur länge behandlingseffekten håller i sig, vilken energieffekt det behövs och hur många ställen på penis som måste behandlas och hur många behandlingar det behövs för att nå önskad effekt.

– Cirkulationsrubbningar i penis förekommer allmänt bland män med diabetes. Så ESWT kan eventuellt vara till hjälp för dem. Men jag vill ta mer exakt reda på hur behandlingen genomförs innan jag ger den till mina patienter.

Behandling i tre steg

Förr eller senare i livet drabbas upp till 75 procent av män med diabetes av erektionsproblem.

–    Dessutom förekommer störningarna vanligen 10–15 år tidigare bland män med diabetes än bland andra män, framhåller Juhana Piha.

Störningarna behandlas i tre steg. Först kommer orala läkemedel i fråga. De stimulerar cirkulationen i penis och det finns ett flertal handelsnamn. Ungefär hälften av de drabbade för hjälp av tabletterna.

Steg två är att patienten får testa preparat som injiceras. Diabetiker är vana att ta sprutor så de ryggar inte tillbaka inför injektioner i penis, enligt Piha.

Läkemedlet injiceras i penisroten med en vanlig 1 millimeter tjock injektionsnål. Mer än 85 procent av de drabbade får hjälp av behandlingen.

Det tredje steget består av kirurgiska ingrepp, som dock är sällsynta.

Gamla vanliga Caverject och Muse

Tidigare var Caverject med det verksamma ämnet alprostadil den enda injektionsvätskan mot erektionsproblem på den finländska marknaden.

– Penissmärta har varit det största problemet med preparatet. Upp till hälften av de som använt Caverject har drabbats av smärta i penis. Utdragen erektion är en annan, men sällsynt biverkning som en del användare har råkat ut för, berättar Juhana Piha.

Muse är ett annat injektionsmedel som funnits på den finländska marknaden sedan slutet av 1990-talet.

Preparatet appliceras i urinröret med en engångsapplikator, men det har inte rönt någon större framgång.

– En del män tycker att det är obehagligt att använda Muse, och preparatet har ungefär samma effekt som de orala medlen, tabletterna.

Den tredje behandlingsformen, kirurgiska ingrepp, är sällsynt. Ett alternativ är penisprotes som kostar 15 000 euro.

– Den allmänna sjukvården är sällan beredd att betala för sådana ingrepp. Protes kommer i fråga bara i mycket sällsynta fall, exempelvis för unga män med familj.

Kombinationsbehandling bara på läkarordination

I mycket svåra fall av erektionsstörningar har Juhana Piha ordinerat kombinationsbehandling för män med diabetes. Det betyder att de samtidigt dels tar tabletter, dels använder lokal behandling (injektion eller Muse).

Läkemedelsmyndigheterna rekommenderar inte kombinationsbehandling eftersom alla läkemedel mot erektionsstörningar har en allmän varning om att de inte får användas i kombination med andra läkemedel mot erektionsstörningar.

– Läkarna måste ha lång erfarenhet och känna väl till erektionsstörningar innan de ordinerar kombinationsbehandling. Min tippning är att Vitaros kommer att lämpa sig för kombinationsbehandling, avslutar Juhana Piha.