Hur påverkas hälsan av D-vitamin?

5505
Karoliina Pertamo

Av Tuija Manneri

• Brist på D-vitamin ökar risken för ett flertal sjukdomar. Men hur mycket D-vitamin behöver vi och ska vi ta D-vitamintabletter?

Jyrki Virtanen, docent i näringsepidemiologi. I ditt arbete på Östra Finlands universitet undersöker du sambandet mellan D-vitamin och sjukdomar. Hur viktigt är D-vitamin för människans hälsa?

– Risken för de flesta sjukdomar ökar om halten av D-vitamin är låg i kroppen. Det kan man se i omfattande befolkningsstudier. Redan länge har man vetat att D-vitaminbrist ökar risken för till exempel skelettsjukdomar. Men de senaste fem till tio åren har det kommit en del vetenskaplig dokumentation som visar att det finns ett samband mellan låg D-vitaminhalt och bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, luftvägsinfektioner och psyke.

Hur påverkas kroppen av D-vitamin?

– I motsats till andra vitaminer är D-vitamin inte något vitamin i ordets egentliga mening utan ett så kallat prohormon. I kroppen omvandlas D-vitamin till kalcidiol, som är en lagringsform för D-vitamin. Kalcidiolhalten i blodet visar hur det är ställt med D-vitaminhalten i kroppen.

– Av kalcidiol bildar kroppen kacitriol, som är en fysiologiskt aktiv form av D-vitamin. I de flesta vävnader finns det D-vitaminreceptorer, som kalcitriol binds vid och därmed påverkar generna.

Blir vi friskare om vi får i oss mer D-vitamin i tablettform?

– Än så länge finns det inget svar på den frågan. Långvariga experimentella studier har ännu inte gett någon information som visar om D-vitamintabletter har någon effekt på sjukdomar eller inte. På Östra Finlands universitet pågår det en del studier, men resultaten dröjer.

Var får man D-vitamin?

– På sommaren är solen en bra D-vitaminkälla eftersom huden bildar ett förstadium till D-vitamin av den ultravioletta strålningen. Men Finland har inte tillräckligt med sol mer än ett par månader om året. Under regniga somrar får vi kanske ingen sol alls.

– Därför är maten det viktigaste sättet för att få i sig D-vitamin. D-vitamin finns i framför allt fisk och mjölkprodukter. Dessutom kan man ta ett D-vitamintillskott i tablettform. Fiskleverolja innehåller D-vitamin, men produkter av fiskolja innehåller inget naturligt D-vitamin.

Hur mycket D-vitamin ska man få i sig enligt dagens kunskap?

– Det finns inga säkra uppgifter om vad som är tillräckligt stort intag. Först måste man ta reda på vad som är rätt D-vitaminhalt, och det har visat sig vara en överraskande svår uppgift eftersom det inte finns någon standardiserad vitaminstatus i kroppen. Det finns alltså inget mått på kalcidiolhalten. Samma blodprov kan ge helt olika resultat beroende på laboratorium.

– Det finns emellertid rekommendationer för tillräckligt stort D-vitaminintag och de varierar en aning från land till land eller beroende på organisation. Ganska många, exempelvis de nordiska näringsrekommendationerna och Institute of Medicin i USA som står för de officiella D-vitaminrekommendationerna, anser att det räcker om det finns 50 nanomol D-vitamin per liter i blodet. En del forskare och organisationer rekommenderar en aning högre värden, ungefär 75 nanomol per liter.

– I januari 2014 uppdaterades de finländska näringsrekommendationerna och kompletterades samtidigt med rekommendationer för intaget av D-vitamin. Upp till 74 års ålder ska det totala intaget vara 10 mikrogram om dygnet och från och med 74 års ålder 20 mikrogram om dygnet. Den som äter enligt näringsrekommendationerna har vanligen ungefär 50 nanomol D-vitamin per liter i blodet.

Varför behöver man mer D-vitamin med ökande ålder?

– I medelåldern minskar produktionen av D-vitamin i huden. I hög ålder bildas det nästan inget D-vitamin alls. Dessutom vistas äldre ganska lite utomhus också på somrarna. Vidare kan en del läkemedel påverka upptaget av D-vitamin.

– Äldre människor lider ofta av aptitlöshet och äter ensidigt. Därför behöver sjukliga äldre och de som bor på institution D-vitamintillskott.

Finns det andra grupper som inte får i sig tillräckligt med D-vitamin via maten och från solen?

– Barn under två år samt gravida kvinnor och ammande kvinnor bör ta ett D-vitamintillskott på 10 mikrogram om dygnet året om. Alla som av en eller annan orsak inte äter tillräckligt med fisk eller mjölkprodukter med D-vitamintillskott bör ta D-vitamintabletter. Ofta får tonåringar i sig för lite D-vitamin. De rynkar på nästan åt fisk och i synnerhet flickor undviker mjölk.

Påverkas alla av D-vitamin på samma sätt?

– Det finns stora skillnader i hur D-vitaminhalten i blodet påverkas av D-vitaminintaget. D-vitaminhalten i blodet kan vara mycket olika trots att två människor får i sig lika mycket D-vitamin via solsken, mat och tabletter.

– Genetiska faktorer är sannolikt en orsak till skillnaderna. Vitaminet har av någon anledning bättre effekt hos vissa människor än hos andra. Vi vet också att fetma försämrar D-vitaminsvaret i kroppen, och därför har överviktiga lägre D-vitaminhalter i blodet än normalviktiga. Orsaken kan vara att det fettlösliga D-vitaminet lagras i fettvävnad. När det väl har lagrats där är det svårt att frisätta och transportera det ut i blodbanan.

Hur ska man äta för att få i sig det rekommenderade intaget av D-vitamin?

– I Finland innehåller flytande mjölkprodukter som mjölk, surmjölk, yoghurt och fil samt smörgåsmargarin D-vitamintillsats. Det är ett lätt sätt att få i sig D-vitamin. Dessutom bör man äta fisk regelbundet några gånger i veckan. Men inte vilken fisk som helst. Till exempel fiskpinnar, sej och tonfisk innehåller nästan inget D-vitamin alls. Däremot är fet fisk bra i det hänseendet; gös och sik är extra bra. Ägg och skogssvamp, i synnerhet kantareller och trattkantareller, innehåller en del D-vitamin.

Hur ska man vistas ute på sommaren för att få D-vitamin?

– På somrarna är dagarna långa i Finland. Men i själva verket står solen tillräckligt högt för att producera D-vitamin bara mitt på dagen. Och det är inte säkert att folk är ute just då. Bäst är det om man kan vistas utomhus i solen mitt på dagen med ansikte, armar och ben bara i 15–20 minuter. Det räcker.

– Det gäller att se till att inte bränna sig. Samtidigt ska man komma ihåg att solkrämer i hög grad hindrar att huden bildar D-vitamin. Redan solskyddsfaktor åtta stänger ute ultraviolett strålning till 95 procent.

Är solsemester mitt i vintern ett bra sätt att fylla på D-vitaminförrådet?

– En eller två veckor i solen ger ett bra vitamintillskott, men det räcker bara för ungefär en månad. Sedan måste man se till att få mer D-vitamin.

Måste man akta sig för att överdosera?

– D-vitamin är ett fettlösligt vitamin och det kan lagras i kroppen. Trots det anses det vara ett mycket riskfritt vitamin. Det finns ingen risk för överdosering om man äter normal hälsosam kost och kompletterar med en lagom stor dos D-vitamin i tablettform.

– Det har gjorts studier med stora doser D-vitamin och det finns inga tecken som tyder på att de är till skada för friska människor. Vid lever- och njursjukdomar kan läget dock vara ett annat. Än så länge har det emellertid inte gjorts några långvariga experimentella studier med stora D-vitamindoser.

– De nya näringsrekommendationerna är en bra måttstock med sina gränsvärden för riskfritt intag av D-vitamin. För barn under ett år går gränsen vid 25 mikrogram om dygnet. Upp till elva års ålder kan intaget vara 50 mikrogram om dygnet och för personer över elva år går gränsen vid 100 mikrogram.

Vilka skadeverkningar kan överdosering och lagring av D-vitamin ha?

– Vid stort intag av D-vitamin under lång tid kan kalciumhalten i blodet öka. Det kan resultera i det som kallas hyperkalcemi. Svår hyperkalcemi ger bland annat magsmärtor och nedsatt koncentrationsförmåga. Tillståndet kan orsaka njursten och njursvikt.

muniaHur upptas D-vitamin bäst i kroppen?

– D-vitamin både i maten och i tablettform tas vanligen upp mycket bra via matspjälkningskanalen. Vitaminet är fettlösligt och tas därför bäst upp tillsammans med fett, och vanlig mat innehåller tillräckligt med fett. Upptaget kan störas av vissa sjukdomar, bland annat celiaki och Crohns sjukdom, och av medicinering som hämmar kolesterolupptaget.

Finns det stora skillnader mellan D-vitaminpreparat och är märkningen tillförlitlig?

– I dag är alla preparat mycket snarlika och de innehåller vitaminet i D3-form, som är den mest effektiva formen och även bildas på huden. D-vitamin är en så billig råvara att man utan vidare kan lita på uppgifterna från tillverkarna.

Vad vet man om sambandet mellan D-vitamin och diabetes?

– Befolkningsstudier visar att låga D-vitaminhalter i kroppen har ett samband med ökad risk för att få typ 2-diabetes. Men vi har fortfarande inga vetenskapliga bevis för att D-vitamin medverkar till att förebygga diabetes. Det kommer hela tiden ny information och om några år vet vi antagligen mer om sambandet.

Finns det andra frågor om kopplingen mellan D-vitamin och hälsa som bör utredas?

– Det vi behöver är långvariga experimentella studier kring stora doser D-vitamin. Tidigare har forskarna undersök D-vitamin i små doser, men det har egentligen inte gett några resultat. Dessutom är det viktigt att sikta in sig på generna och undersöka om vissa människor behöver mer D-vitamin än andra för att de relaterade generna ska fungera på bästa möjliga sätt och generera positiva hälsoeffekter.aallot