Andra sjukdomar

Nya och gamla behandlingsmetoder vid erektionsstörningar

Av Susanne Hiltunen • Drygt hälften av män i åldrarna 40–70 år och ungefär hälften av alla män med diabetes har erektionsstörningar. Behandling med lågintensiv...

Hur kan jag skydda njurarna?

Av Päivi Partanen, diabetesskötare och expertsjukskötare • Vi kan alla själva skydda våra njurar och undvika njurpåverkan eller åtminstone bromsa upp njurförändringar en aning. Planera...

Vid sjukdom behövs det hopp

Av Helena Hyvärinen • Kaija Saarelma tycker att läkarna har tre uppgifter. De ska alltid bota, ofta lindra och alltid trösta. Allt detta är nödvändigt...

Neuropatisk smärta är tålamodsprövande

Av Pirkko Tuominen • Neuropati är en vanlig följdsjukdom vid diabetes. Det betyder att de perifera nerverna tagit skada. Ibland kan nervskadorna vara smärtsamma och...

Egenmätning av blodtrycket visar den verkliga nivån

Av Pirkko Tuominen • Egenmätningar av blodtrycket ger det mest tillförlitliga resultatet. Mät blodtrycket – det är ett av de enklaste sätten att måna om...

Måltidsordningen ändras vid bukspottkörtelsvikt

Av Mari Vehmanen • En del personer med långvarig diabetes utvecklar bukspottkörtelsvikt med kraftig buksmärta och diarré som symtom. Anpassad kost underlättar besvären och tryggar...

Förmaksflimmer är en nyckfull typ av arytmi

Av Pirkko Tuominen • Förmaksflimmer utan symtom kan ge upphov till kärltilltäppning. Det är alltså viktigt att upptäcka och behandla förmaksflimmer. En stor del av...

Glaukom upptäcks ofta av en händelse

Av Mari Vehmanen • Diagnosen glaukom kommer som en fullständig överraskning för många eftersom sjukdomen fortskrider länge utan att ge symtom. – Det typiska fallet är...

Infarkter till råga på allt

Av Tuula Vainikainen • Talvikki Kaski fick typ 2-diabetes för nästan fyrtio år sedan. Hon hade en blomsterhandel och livet visade sig inte från sin...

Konstigt beteende? Stroke – allvarlig åkomma men återhämtning möjlig

Av Tuula Vainikainen • Ofta slår cirkulationsstörningar i hjärnann till som en blixt från klar himmel. Anfallen är skakande för både den drabbade och omgivningen....

Allt fler finländare sover med CPAP-mask

Av Helena Hyvärinen • Behandlingen av sömnapné kom igång på allvar först så sent som på 1980-talet. Målet är att undanröja symtomen och förebygga konsekvenser...

Inflammation i munnen kan få hälsan på fall

Av Irma Heiskanen-Haarala • Varannan finländare har en kronisk inflammation i munnen. För diabetiker är det extra viktigt att måna om munnen och tänderna. Diabetes ökar...

Motion är medicin vid artros

Av Anja Kaisanlahti • Vardagsmotion är ett nyckelord när ett motionsprogram läggs upp för människor med artros. När smärtan avtar, tar den egentliga träningen vid. Artros...

Bättre närseende med injektioner

Av Pirkko Tuominen • Hur ögonbottenförändringar behandlas vid diabetes beror på vilken typ av förändringar det är och hur svåra de är. Läkemedel som injiceras...

Gikt – nej tack!

Av Tuija Manneri • Gikt är så mycket mer än bara en ond stortå. Det är ett fortlöpande inflammatoriskt tillstånd i kroppen som ökar risken...