Forskning

Typ 1-diabetes syns på blodprov redan ett par år före diagnosen

Av Riitta Ahonen • När antikroppar mot typ 1-diabetes uppenbarar sig i blodbanan hos ett barn, kommer barnet sannolikt att insjukna i diabetes förr eller...

Tallriksmodellen och naturlig motion är bra verktyg

Av Irma Heiskanen-Haarala • Pertti Mustajoki, specialist i invärtes medicin, har goda nyheter. Fettet försvinner där det gör störst skada, nämligen i levern, när överviktiga...

Biobanken gömmer unik information

Av Irma Heiskanen-Haarala • Biobanker samlar in prover och data för medicinsk forskning. I Finland finns det nio biobanker som tillsammans bildar ett nationellt nätverk. I...

Stiftelsen för Diabetesforskning jubilerar – En halv miljon euro till diabetesforskning

Av Pirita Salomaa • I år firar Stiftelsen för Diabetesforskning 40-årsjubileum. Med anledning av jubileumsåret beviljade stiftelsen i april det största stipendiebeloppet någonsin i sin...

Ambitiöst stamcellsprojekt

Av Pirkko Tuominen • Timo Otonkoski, professor i stamcellsforskning, och hans forskningsgrupp utvecklar experimentella modeller för sjukdomsmekanismer. Modellerna är tänkta att vara till hjälp för...

All fysisk inaktivitet i vaket tillstånd är skadligt

Av Helena Hyvärinen • Över hela världen pågår intensiv forskning kring stillasittande. Tommi Vasankari, direktör för UKK-institutet och ordförande för Diabetesförbundet, efterlyser mer belägg för...

Konstgjord bukspottkörtel kan minska bördan

Av Mika Haulo • Konstgjord bukspottkörtel förutspås bli det verkliga genombrottet för behandlingen av typ 1-diabetes. Åtminstone i teorin kan diabetiker slippa sin tunga...

Stamcellsbehandling testas på människa

Av Irma Heiskanen-Haarala • I framtiden kan stamcellsbehandling vara en framträdande metod för att behandla insulinbrist vid typ 1-diabetes. De första patientförsöken med celler...

Vaccinstudie efterlyser finansiärer

Av Helena Hyvärinen • När får vi ett vaccin som förebygger typ 1-diabetes? Det är en fråga som Heikki Hyöty, professor i virologi på Tammerfors...