Den sexuella lusten finns inne i huvudet

527
I stället för att fundera hur kroppen ser ut vore det bra att stanna upp och fundera hur kroppen känns. Fotos: Shutterstock

Av Tiina Suomalainen

• Problem med kroppsbilden kan göra det svårare att uttrycka sig sexuellt och njuta av sex. I sådana situationer vill sexualterapeuten Elina Tanskanen uppmana människor att vända blicken mot den inre kroppsupplevelsen. Man kan befria sig själv genom att stärka kontakten mellan kropp och själ och skrota onödiga barriärer.

Vår kultur domineras av ett starkt kroppsideal. En kvinna måste se ut på ett visst sätt och en man på ett annat för att vara tillräckligt bra, sexig och attraktiv. Få är helt nöjda med sin kropp.

– Sexualiteten påverkas av kroppsbilden. Om kroppsbilden är negativ eller man tycker att det är något fel på en, kan det hämma möjligheterna att uttrycka och utleva sin sexualitet. Man tycker kanske inte att kroppen är värd det, att den inte förtjänar något som är bra, säger Elina Tanskanen, erfaren sexualterapeut. 

Å ena sidan behöver en problematisk kroppsbild inte per automatik betyda svårigheter på det sexuella planet. För en del är sexualiteten det enda sättet att frigöra sig från kontrollerande tankar och en kroppskritisk attityd.

Å andra sidan kan också den som är nöjd med sin kropp ha ömma punkter som gör det svårt att ge sig hän och känna sexuell njutning.

Med kroppsneutralitet som mål

Vid sidan av vår utseendefixerade kultur växer det fram en kroppspositivism som vill få oss att älska alla typer av kroppar. Många upplever kroppspositivismen som frigörande och kraftgivande.

– Ibland kan kroppspositivism kräva ett stort mått av trots. Man måste passera en viss mental tröskel för att stolt kunna gilla sin kropp och göra sig fin, trots att kroppen ligger långt ifrån de rådande skönhetsidealen.

Hon betonar att det är okej att inte lyckas vara kroppspositiv, men det vore bra att försöka vara kroppsneutral.

– Du behöver inte lovorda din kropp. Det räcker med att ha en lagom positiv inställning. Ibland hjälper det om partnern ger uppskattande kommentarer. När allt kommer omkring måste man börja med sig själv för att kunna acceptera sin kropp. Bli mer medveten och få nya insikter.

Det är enligt Elina Tanskanen till fördel att se det som känns bra i kroppen. Också när övervikt, smärta eller sjukdom plågar kroppen är det bra att tänka att kroppen är okej precis som den är. 

– Kroppen kan vara till glädje på många sätt. Någon njuter av kroppen vid dans. För någon annan kan det vara bastubad.

Sex och sexualitet hör ihop med alla typer av kroppar, också gamla, sjuka och funktionshindrade kroppar.

Lyssna inåt hur det känns i kroppen

Kroppsbilden får en helt ny dimension när man vänder blicken bort från spegeln och låter tankarna fånga en inre kroppsupplevelse.

– I stället för att fundera hur kroppen ser ut vore det bra att stanna upp och fundera hur kroppen känns. För många av oss är kontakten mellan kropp och själ skör. När vi utforskar och stärker kontakten blir vi starkare i vår sexualitet.

Kontakten mellan kropp och själ kan stärkas med olika typer av övningar för medveten närvaro. Man kan öva sittande, liggande eller gående. Idén kan till exempel vara att stanna upp, lyssna på sin kropp och iaktta kroppskonturerna, som att skanna av sin kropp.

– Om man inte vill göra regelrätta övningar kan man bara stanna upp och fråga sig själv hur kroppen mår just nu. När man stillar sig en stund för att lyssna till sig själv lättar stressen och minskar onödigt brus i huvudet. Då kan det vara lättare att koncentrera sig inför intima stunder och närhet med någon annan. 

Det är viktigt att värna om de små njutningarna i vardagen, enligt Elina Tanskanen. 

– Ställ dig själv frågan: Vad ger mig njutning? Det kan vara solen som leker på huden, en väldoftande duschgel eller en bit choklad. Enkla saker i vardagen. 

Många sätt att njuta

Vi har ofta en alltför snäv uppfattning om både sexualitet och sex. Elina Tanskanen beskriver det som att sexualiteten är en egenskap som alltid finns hos människan. Vi är sexuella varelser från vaggan till graven. En annan definition är att sexualitet är att vara och sex att göra.

– Man kan tro att sex är ett sätt att förverkliga sexualiteten, men det finns många andra sätt. Till exempel att sitta på soffan med sin partner med kläderna på och smeka varandra turvis. Det kan vara ett mycket intimt möte.

Populärkulturen har gett oss modellen att sex är passionerat och spontant. Man sliter av varandra kläderna redan i tamburen. Så ser vardagen emellertid sällan ut. Där gäller det att försöka komma överens om en tid för att ha sex.

Det är lätt hänt att vi tycker att sex bara är något som unga vackra människor håller på med. Sex och sexualitet hör ihop med alla typer av kroppar, också gamla, sjuka och funktionshindrade kroppar. När det finns en eller annan fysisk restriktion, finns det hjälpmedel att ta till.

– Sexualitet är en faktor som ökar välbefinnandet för många. Även om man har smärta och restriktioner går det ändå att njuta av tillräckligt bra sex.

Klimakteriet påverkar självbilden

I klimakteriet sätts kvinnans kroppsbild ofta på prov. Omställningarna i hormonverksamheten återspeglas i både kropp och själ. Till exempel torra slemhinnor, vallningar och anknytande sömnsvårigheter kan ta död på den sexuella lusten. Det är bäst att kontakta din läkare om symtomen inkräktar på ditt liv.

– Klimakteriet är en övergångsperiod. Den utmanar kvinnan att fundera över sin självbild och vad sex betyder för henne. Det är en livsfas som kan vara förknippad med många andra förändringar och utmaningar: Barnen flyger ur boet och gamla föräldrar behöver allt mer omsorg. Sex kan då kännas mycket avlägset, säger Elina Tanskanen.

För vissa betyder klimakteriet en befrielse. När preventivmedel inte längre är någon fråga och man äntligen har blivit du med sig själv, kan man njuta av sex på ett helt nytt sätt.


Erektionsstörning, sexuell olust, orgasmsvårigheter

Diabetes kan försvåra sexlivet på många sätt för både män och kvinnor. För män finns det läkemedel, kvinnor måste söka hjälp i glidmedel och terapi.

Hos män med diabetes börjar de sexuella problemen 10–15 år tidigare än hos andra män. Det kan vara erektionsstörning, sexuell olust, problem med ejakulationen och symtom på låg testosteronhalt.

– Skador på blodkärl och nervbanor är förödande och skapar en grund för erektionsstörning, som ofta kan vara svårartad. Situationen förvärras av dåliga blodsockervärden. Det blir inte heller lättare av att diabetiker ofta dras med övervikt och drabbas av högt blodtryck. I bakgrunden kan det också finnas depression, säger Juhana Piha, specialistläkare i klinisk fysiologi och expert i sexualmedicin.

Enligt honom har 50–75 procent av män med diabetes problem med sex. Erektionsproblem hos män med diabetes är dessutom mer svårbehandlade än hos andra män.

– Ungefär hälften får hjälp av läkemedel. Resten kan få hjälp av behandling med sprutor eller en kombination av orala läkemedel och gel. Ett fåtal blir tvungna att få en penisprotes inopererad.

Behandling med testosteron kan i vissa fall ge ökad sexlust. Det är svårt att rätta till ejakulationsbesvär och kräver att ett flertal läkemedel testas.

Också kvinnor drabbas

Det finns inte mycket forskning om hur kvinnors sexualitet påverkas av diabetes. Först på senare tid har det exempelvis konstaterats att lust och upphetsning är en sammanhängande process. Tidigare sågs de som två olika processer.

– Vi vet att sexuella störningar drabbar kvinnliga diabetiker minst lika ofta som manliga diabetiker. Det beror på att blodkärl och nervbanor tagit skada. Eventuellt kan det också ligga psykiska orsaker bakom störningarna, bland annat problem med självbilden och nedstämdhet.

Kvinnor med diabetes kan bland annat lida av nedsatt känsel som ger orgasmsvårigheter, och ha problem med torra och svullna slemhinnor. 

Än så länge finns det bara två läkemedel mot sexuell olust hos kvinnor. De är dock inte tillgängliga i Europa.

Det återstår att söka hjälp i glidmedel, psykoterapi, fysioterapi eller sexualrådgivning. Gynekologen Riina Katainen tipsar om att kvinnor kan försöka stimulera nerverna i könsorganen med massagestav.