Tig inte ihjäl alkoholproblem

393
Veli-Matti Prusila vill uppträda under eget namn och på bild. Han tycker att man inte ska skämmas för sitt alkoholproblem, utan i stället ta mod till sig och söka hjälp. Foto: Tuukka Kiviranta

Av Marika Lehto

• I Finland finns det tiotusentals diabetiker som dricker för mycket. Här berättar två alkoholister sin egen historia. Tillsammans med en läkare vill de ingjuta hopp i alkoholsjuka.

Ville (namnet fingerat), 42 år och bosatt i Tammerfors, beskriver sitt liv som den klassiska historien om en finländsk man. När han var trettio skilde han sig, fick sparken från jobbet och hamnade i ekonomiska svårigheter. Han drabbades av psykiska problem som började med panikattacker och så småningom övergick i depression. Samtidigt drack han allt mer.

Han sökte vård för sitt drickande första gången 2010. Åren därpå genomled han bukspottkörtelinflammation (pankreatit) ett tiotal gånger.

I mitten av 2010-talet gick han på glukosbelastningsprov. Den dag han skulle få höra resultatet av sin doktor, styrde han kosan mot närmaste pub redan på förmiddagen och tog några öl.

– Jag var utom mig och panikslagen för jag visste att jag skulle få dåliga nyheter.

Ville fick diagnosen diabetes. Sjukdomen behandlades först som typ 2, men senare visade det sig att han hade insulinbristdiabetes orsakad av pankreatit. Bukspottkörteln var så skadad att den inte längre kunde producera insulin.

Han ville inte ta hand om sin sjukdom för han kände skuld och skam.

– De som insjuknar i typ 1-diabetes har inte själva orsakat sin sjukdom. Jag däremot kände mig som en sämre diabetiker.

Tiotusentals med samma problem

Markus Partanen, överläkare på öppenvården vid A-Klinikka Oy, känner igen det Ville berättar. Han menar att missbruksproblem fortfarande är mycket stigmatiserade och att det hindrar människor från att söka hjälp och ta hand om sig.

Han ser andra karakteristiska drag i Villes berättelse. Alkoholism och diabetes är ingen ovanlig kombination på mottagningarna. Markus Partanens bedömning är att det finns tiotusentals diabetiker med allvarliga alkoholproblem.

– Jag tror inte att jag överdriver eftersom det finns en halv miljon diabetiker och en halv miljon storkonsumenter av alkohol i Finland. Ganska ofta möter man patienter som hör till båda grupperna.

Det var ingen konst att hitta diabetiker med alkoholproblem för en intervju i den här artikeln. Både Ville och Veli-Matti Prusila, 43, från Österbotten, ville berätta om sina erfarenheter eftersom båda anser att det finns många med båda sjukdomarna och att det behövs mer diskussion om frågan.

Veli-Matti Prusila insjuknade i typ 1-diabetes som barn. Han började dricka för mycket när han var i 25-årsåldern. Han tror att drickandet till stor del berodde på dålig blodsockerbalans.

– Då blir man helt enkelt törstig och struntar i allt. Det är lätt hänt att man tar till flaskan.

Det finns många som lider av både alkoholism och diabetes eftersom sjukdomarna kan trigga varandra.

Stor alkoholkonsumtion minskar gradvis insulineffekten i kroppen och gör att det ansamlas fett i levern. Dessutom ger alkohol ofta övervikt eftersom den innehåller mycket energi. När supandet dessutom ofta är förenat med fysisk inaktivitet och ohälsosamma kostvanor, löper man större risk att insjukna i typ 2-diabetes. Man kan få diabetes på samma sätt som Ville, som en följd av pankreatit.

Å andra sidan ökar diabetes i viss utsträckning risken att få missbruksproblem.

Många olika risker

En tredje associerad sjukdom är ofta depression eftersom både diabetes och alkoholism ökar sannolikheten för att insjukna i depression.

– Praktiskt taget alla som dricker för mycket drabbas av depressionsliknande tillstånd, säger Markus Partanen.

Både Ville och Veli-Matti Prusila har haft depressioner. Ville beskriver sjukdomarna som en cirkel där allt påverkat allt. Depressionen har gjort honom självdestruktiv och det får honom att dricka. När han dricker struntar han i egenvården, och det gör allt bara värre.

Han har svävat i livsfara flera gånger.

– För ett tag sedan slutade jag injicera insulin och äta när hela tillvaron bara var ett enda supande. Jag hamnade på intensiven efter några dagar för syraförgiftning.

När diabetiker dricker alkohol kan de drabbas av allvarlig hypoglykemi som i värsta fall leder till döden. Vid påverkan av alkohol frisätter levern inte socker i blodbanan på normalt sätt. Det betyder att kroppens eget reservsystem är ur funktion om blodsockret sjunker för mycket.

– Det är inte särskilt vanligt, och man behöver inte vara rädd för drabbas efter några glas sprit, men också den här typen av dödsfall förekommer, säger Markus Partanen.

Också utan akuta sjukdomsanfall är alkoholkonsumtion farligt för diabetiker. Alkohol ökar nämligen risken för alla följdsjukdomar som hör ihop med diabetes.

Ny teknik är till hjälp

Även om diabetes och alkoholism kan kännas som en förkrossande kombination, vill läkaren och de två diabetikerna ingjuta hopp. Markus Partanen vill uppmana alla att glömma skammen och i stället frimodigt söka hjälp.

– Diabetes, alkoholism och depression kan i dagsläget behandlas mycket effektivt i vårt land. Det är till fördel att tala om för sin läkare att man har alkoholproblem redan när risken är mindre. Detsamma gäller rökning.

Hans förhoppning är att sjukdomarna ska behandlas samtidigt, men i praktiken är det fortfarande ofta så att man inte får hjälp för missbruksproblem, diabetes och psykisk ohälsa på samma ställe. Till exempel Ville får behandling för sitt alkoholproblem på ett centrum för missbruk och psykiatri, medan hans diabetes behandlas inom den specialiserade sjukvården. Han har inte fått någon hjälp med att hantera skam och skuld kring diabetes.

Mest har Villes livssituation förbättrats tack vare den tekniska utvecklingen. Blodsockervärdena förbättrades när han fick börja med kontinuerlig glukosmätning. I våras köpte han avläsaren Miaomiao över nätet. Den skickar data från sensorn till mobilen, och när blodsockernivån sjunker för mycket larmar mobilen. Tack vare den nya tekniken är Ville mer motiverad att ta hand om egenvården.

Tekniken ger honom större trygghet eftersom han bor ensam. Han har egentligen alltid varit rädd för att drabbas av lågt blodsocker.

– Därför har jag alltid injicerat för lite insulin, och det i sin tur har gjort att blodsockret hela tiden varit högt.

Ville njuter av att må bättre och planerar att slutföra sina universitetsstudier. Det händer fortfarande att han super i perioder.

Också Veli-Matti Prusila började må bättre när han övergick till kontinuerlig glukosmätning och skaffade den extra manicken.

– Blodsockret stiger särskilt på morgonen och jag skulle aldrig ha upptäckt det i tid utan kontinuerlig glukosmätning. Med hjälp av Bluecon Nightrider, som är en avläsare av samma typ som Miaomiao, kan jag reglera eller till och med stoppa gryningsfenomenet.

När krafterna återvände och han blev klarare i huvudet fanns det inte längre någon anledning att ta till flaskan. Numera motionerar, läser och studerar Veli-Matti Prusila på fritiden.

– Tidigare började jag med allt möjligt men orkade aldrig slutföra något. Jag dricker nästan inte alls längre, för jag har ingen anledning att göra det.

Han är tacksam för att han mår bra efter allt som varit. I femton år jobbade han som bartender i Berghäll i Helsingfors och serverade andra diabetiker sprit nästan varje dag.

– Många av dem lever inte längre eftersom de gick under av sitt drickande.

 

Tuukka Kiviranta